Telekomünikasyon Laboratuvarı

Sayısal ve analog iletişim sistemlerinin derinliğine analiz ve pratiğinin yapılmasına imkan vermektedir. İletişim ve Telekomünikasyon modülleri aracılığı ile deneyler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilen 20 deneyden bazıları Kanal kodlama, hat kodlama, ASK, FSK, PSK ve PSK modulasyon teknikleri, FDM multikanal gibi teknolojik deneylerdir.