Genel Kimya Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı teoride verilen kimyasal kavramları desteklemek ve örneklemek için tasarlanmıştır. Temel laboratuvar tekniklerini öğretmeyi ve analitik düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Derslerin teorik kısmında öğrenilen kimyasal kavramlar dışında, laboratuvar deneyleri teorik ve pratik ilave kimya bilgileri içermektedir. Kimya Laboratuvarında metrik sistemde düşünmek ve ölçüm yapabilmek, özelliklerine göre maddeyi ayırt etmek, sabit oranlar kanunun deneysel uygulaması, temel ayırma yöntemleri, reaksiyon stokiyometrisi, gaz kanunlarının örneklenmesi, elektrokimya ve termokimya ile ilgili deneyler.