Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında öğrenciler akım rejiminin belirlenmesi, farklı akışkanlar için viskozite, akışkanın kapalı bir sistemde hızının ölçülmesi ve Pneumatik eğitim deney düzeneğini kullanarak uygulamalı deneyler yapmaktadırlar.