Genel Fizik Laboratuvarı

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, laboratuvarda üçer kişilik gruplar halinde deneyler yapmaktadırlar. Öğrenciler, bu sayede veri alma, deney hatası, grafik çizimi ve veri analizi gibi kavramları bire bir tecrübe ederek derste öğrendikleri ile pekiştirmekte, konuları daha iyi kavrama ve kendilerini yetiştirme olanağına sahip olmaktadırlar.

Genel Fizik-I laboratuvarı altı mekanik deneyi kapsamaktadır (ölçme bilgisi, deney verilerinin işlenmesi ve hata analizi, boyut analizi, mekaniğin temel deneyleri).

Genel Fizik-II laboratuvarı elektrik ve manyetizma dan oluşan yedi deneyi kapsamaktadır (elektrik ve magnetik alan ölçümleri, elektrik devreleri, akım ve gerilim ölçümleri).