Elektrik Ölçme Laboratuvarı

Laboratuvar elektriksel ölçme teori ve tekniklerini öğretme amacı gütmektedir. Öğrenciler ölçüm teknikleri ve ölçü aletlerinin çalışma prensiplerini bu laboratuvar aracılığı ile öğrenmekte ve ölçüm prensiplerini uygulamalı olarak kavramaktadırlar.