Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Biyomedikal Enstrimantasyon laboratuvarının amacı, insan vucüdünda oluşan sinyal ve görüntü işleme deneylerinin yapılmasını sağlamaktır. Biyometrik sinyaller, pulse oksimetre, elektrokardioyogram, kan akışı analizi ve daha pek çok sinyal örnek olarak sayılabilir. Bu sinyallerden elde edilen faydalı verilerin çözümleyebilme yetisinin kazandırılması en önemli hedeftir. Buna ilaveten, laboratuvar lisan üstü öğrencileri ve bölüm öğretim üyelerinin, biyomedikal sinyal işleme konusunda ileri araştırmalar yaptıkları laboratuvardır. Kullanılan metodlar, biyoistatistik metodları, görüntü işleme, audio işleme, görüntü tanıma ve biyomedikal algoritma geliştirme konularını kapsamaktadır.