Elektronik Laboratuvarı

Laboratuvar öğrencilere elektronik devre elemanlarını ve uygulamalarını tanıtmak amacı ile çalışmaktadır. Elektronik devre elemanları kullanılarak kurulan devreler ile gerçekleştirilen deneyler teknolojik ölçüm cihazları aracılığı ile veri toplanması sonucu gerçekleştirilir. Toplanan veriler analiz edilip raporlanarak deney sonuçlandırılır.