Güneş Enerjisi Laboratuvarı

Güneş enerji labratuvarı yüksek lisans ve lisans oğrencilerin bitirme porojeleri için kullanılır. Güneş radyosyunu pyranometre ile ölçülüp değerlendirilebilmektedir. Oğrenciler güneş enerjisi ile deneysel olarak su ısıtarak, eğime bağlı verimlilik ve diğer verimlilik testleri yaparlar. Ayrıca güneşin ışıma şiddetini ölçülebilmekte ve Güneş pili ile güneş kollektörü gibi sistemlerin verimliliklerine bakılabilmektedir.