Makina Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Makine Mühendisliği mühendislik dünyasının klasik alanlarından biri olup modern dünyanın gereksinimlerini karşılayabilmek için son yıllarda önemli değişimler geçirmiştir. Kapılarını 1996 yılında öğrencilere açan bölümümüz bu değişimlerin ihtiyaç duyduğu makine mühendislerini yetiştirmek üzere gerekli öğretim üyeleri ile donatılmıştır. Makine mühendisliği eğitimi temel esasları içerdiği gibi uygulamaları da kapsar; problem çözücü mühendislik esasları yanında uygulamacı bilim insanı için stratejik metodların geliştirilmesini sağlar. Bölümümüzün ders programında Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Katılar Mekaniği, Makine Tasarımı, Takım Tezgahları ve Üretim Teknikleri gibi temel derslerin yanında makine mühendisliği uygulama alanına giren Soğutma Tekniği, Isı Değiştirgeçleri, İçten Yanmalı Motorlar, ve Makine Sistem Tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Bunlara ilaveten, Kompozit malzemeler/üretimi, Bio- yakıtlar, yenilenebilir enerji teknikleri, ve yeşil enerji uygulamaları konularında dersler de verilmektedir.

Makine Mühendisliği temel bilimlerle kişiler veya toplum arasındaki bağları sağlayan meslek dalıdır. Eğitimli bir mühendis temel esasları nasıl uygulayacağını bilir, ancak bir makine mühendisi kişi ve toplumun ihtiyaçlarını benimseyerek bunların çözümü ile uğraşır. Uyguladığımız program bu felsefik esasa göre adaylarımızın eğitimini sağlamaktadır.

Makine mühendisliği mezunlarımız için endüstrinin çeşitli sektörlerinde ve oldukça yaygın iş olanakları vardır. Bu sektörler içinde; üretim mühendisi, bakım-onarım mühendisi, kalite kontrol mühendisi olarak yada mühendislik danışmanlığı ve servisi veren firmalar ile enerji üretim sektörlerini içeren petrol, doğal gaz/LPG, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile ilgili firmalar yanında makine/takım üretimi, metal şekillendirme firmaları ve döküm endüstrisinde çalışabilirler.

Makine Mühendisliği bölümümüzde lisans programı yanında makina mühendisliğinde M.Sc ve Ph.D dereceleri veren programlarda yer almaktadır. Mesleğini yürütmekte olan ancak tez çalışmaları için zaman ayıramayan makine mühendisleri için tezsiz master programı yanında tezli master programı’da mevcuttur. Bölümümüzde çalışan tüm akademik personel bilinen mühendislik derneklerine üyedir, ve Isı Eşanjörleri Tasarım, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Takım Tezgahları, Kompozit Malzemeler, Toz Metallurjisi, Bio-Malzemeler, ve Bioyakıtlar konularında uzun süreli deneyimleri vardır. Bu nedenle, deneyimli ve uluslararası alanlarda söz sahibi olan bölüm elemanlarımızla çalışmak üzere tezli master programından mezun doktora adaylarını bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.

Doç. Dr. Hüseyin Çamur
Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]

2019-20 Bahar Dönemi Öncesi
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulama PÇÖğrenme Oturumları
BPDÖ
1. YIL / 1. DÖNEMAİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi223200221
MAK100Mak. Müh. Oryantasyonu220000111
MOD103Teknik Resim I354002110
KİM 101Genel Kimya454202211
ING 101İnglizce I334202110
MAT 101Matematik  I463001110
FİZ 101Genel Fizik I462000201
TÜR 101Türk Dili I22
1. YIL / 2. DÖNEMMOD101Bilgisayar Giriş & Programlama354203111
ING 102İngilizce II33ING 1010000111
MOD013Teknik Resim II34MOD1034002110
MAT 102Matematik II46MAT1013000111
FİZ 102Genel Fizik II46FİZ 1014202110
TOSSTeknik Olmayan Serbest Seçmeli35
TÜR 102Türk Dili II222000201
2. YIL /1. DÖNEMMAT 201Difrensiyal Denklemler46MAT1024002110
MOD211Mühendislik Malzemeleri464202211
MOD206Statik46FİZ1024202112
MOD207Termodinamik I463000111
İNG 210İnglizce  III33İNG1023000111
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi222000201
2. YIL /2. DÖNEMELE 206Elektrik Makinaları34FİZ 1024002110
MAK218Mak.Müh.için Uygulamalı Matematik36MAT 1013102110
MOD209Üretim Teknikleri  I343202201
MOD212Dinamik35FİZ 1013000111
MOD218Termodinamik35MOD 2073001110
MOD213Mukavemet  I45MOD 2060000000
MAK200Atölye Stajı01MOD 2092000201
3. YIL /1. DÖNEMMOD304Akışkanlar Mekaniği I47MOD 2123000111
MOD307Makine Tasarımı  I46MOD 2073202111
MOD307Mukavemet II46MOD 2133001110
MOD305Üretim Teknikleri II34MOD 2094001021
MOD306Isı Transferi I463------
3. YIL /2. DÖNEMMAT323Nümerik Analiz36MAT 1024102111
MOD309Makine Teorisi I45MOD 2124102111
MOD308Makina Tasarımı II46MOD 3074201110
MOD310Kontrol Sistemleri35MAT 2013001011
MAK314Isı Transferi II36MOD 3063------
MAK300Endüstri Stajı-2MAK200/MOD3050000000
4. YIL /1. DÖNEMMAK403Makina Teroisi II46MOD212/MAT2013001110
MOD424Mak.Müh. Sistemlerinin Deneysel Analizi363000111
TSTeknik Seçmeli36-------
TSTeknik Seçmeli36-------
TSTeknik Seçmeli36-------
4. YIL /2. DÖNEMMAK400Bitirme Projesi463000111
TSTeknik Seçmeli36-------
FETeknik Seçmeli364001210
TETeknik Seçmeli36-------
TOKSTeknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli34-------
Toplam154240

PÇ: Problem Çözme BP:Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
MAK 401Hidrolik Makinalar363000111
MAK 411Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme & Soğutma Sistemleri363202111
MAK 415Rüzgar Enerjisi363001110
MAK 416Güneş Enerjisi363000111
MAK 418Soğutma Tekniği363001110
MOD 425İçten Yanmalı Motorlar363001110
MAK 423Isı Değiştiricileri Tasarımı363000111
MAK 425Takım Tezgahları & Takım Tasarımı363001110
MAK 426Sonlu Elemanlara Giriş363201121
MAK 429Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD)363202111
MAK 431Enerji Dönüşüm Sistemleri363202111
MAK 433Kütle Transferi363202111
MAK 441Akışkanlar Mekaniği II363000111
MAK 442Gaz Dinamiği363202111
MAK 453Malzeme Mühendisliği363000120
MOD 433Isı İşlem363200221
MAK 461Kaldırma&Taşıma Makinaları363000210
MOD 434Kalite Kontrol363202210
MAK 481Biyo-Yakıtlar363202210

PÇ: Problem Çözme BP:Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
MOD426Mühendisler İçin Ekonomi353000220
MOD427Mühendisler İçin İşletme353000220
Derslerin Amacı ve İçerikleri:

Makina Mühendisliği Lisans Programı eğitim hedefleri Yakın Doğu Üniversitesi'nin misyon yansıtmaktadır. Makina Mühendisliğinde Yüksek Lisans programı Lisans şu kariyerini ve mesleki hedeflere ulaşmak için hazırlar.

 • Mevcut ihtiyaçlarına uygun Makina Mühendisliği alanında sağlam bir temel edinmek için sanayidezorlu ve kaliteli işler için rekabet etmek gücü
 • Sorunları analiz etme,çözüm önerileri, doğru ve verimli bir şekilde bunları uygulamak için matematik, fizik,mekanik bilgilerini kullanarak ileri ölçme veya control metodları geliştirmek.
 • Bilgisyar,internet ve iletişim teknolojilerini kullanarak mühendislik problemlerine çözümleri önerme
 • Sanayi ve hükümet ve diğer kurum/kuruluşlar ile ilgili problemleri, işbirliği yaparak proje geliştirerek çözüm
 • Ekip çalışması ruhu oluşturmak için açık iletişim becerilerini, etik ve sosyal sorumluluk kazandırmak.
 • Uygulama becerisi ve yeteneklerine göre topluma olumlu katkılarda yapabilecek Makinamühendisliği lisans programı oluşturmak
 • Hayat boyu öğrenme ve Doktora çalışmaları aracılığıyla bilgi ve becerilerini geliştirme ufku vermek.

Bölüm Derslerinin listesi ve içerikleri aşağıda verilmiştir. Bu dersler her modülün amacı ile birlikte Makina Mühendisliği Bölümü tarafından sunulmaktadır.

BİRİNCİ YIL

ZORUNLU DERSLER

MAK 100 – Makina Mühendisliği Oryantasyonu 2 kredi Dersin amacı
Yeni gelen öğrencileri makine mühendisliğine ve üniversiteyle tanıştırmak. Bölüm labaratuvarları ve atölyenin tanıtılması, ve çalışma alanlarını tanıma. Dersin tanımı

Makina mühendisliğinin tanımlanması ve çalışma alanları ile ilgili söyleşiler.Bölüm ve bölüm laboratuvarlarının tanıtılması.Bölüm staj prensiplerinin anlatılması, staj raporunun yazılımı, Çalışma alanları ile ilgili olarak çeşitli endüstriyel tesislerin ziyareti.
Önkoşul: -

AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2 kredi Dersin amacı
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.
Dersin tanımı
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar.
Önkoşul: -

TÜR 101 - TÜRK DİLİ I 2 kredi
Dersin amacı
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak. İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek. Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek. Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek. Eleştirel düşünceyi geliştirmek

Dersin İçeriği
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda

kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.) makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışılacaktır.

KİM 101 – Genel Kimya 3 kredi Dersin amacı
Teorik ve uygulamalı kimya ile ilgili temel prensipleri geliştirmeleri Bilimsel, yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneklerini geliştirmeleri Doğada gözlemledikleri olayları açıklayabilmeleri.

Temel laboratuvar becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Dersin tanımı
Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar.
Önkoşul: -

İNG 101 – İngilizce I 3 kredi Dersin amacı
Kendini/ailesini tanıtabilme,nesnelerin isimlerini bilme/tanıma,rutin yapılan aktiviteleri anlayabilme,ve tarifini yapabilme,yemekler ve adlarını söyleyebilme,ve yön tarifi verebilme yetenekleri kazanma.
Dersin tanımı
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.
Önkoşul: -

MAT 101 – Matematik I 4 kredi Dersin amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri matematikle ilişkin hesaplamaları görmeye hazır hale getirmek ve daha ileri seviyede çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktır.
Dersin tanımı
Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.
Önkoşul: -

MOD103 - Teknik Resim I 3 kredi Ders amaçları
Temel çizim prensiplerini öğrenciye kazandırma ve iki boyutlu görünüşleri çizme tekniğini öǧretmek ve öğrencinin üç boyutlu düşünme kavramını geliştirme. Temel ölçü kavramını,analitik düşünceyi ve makina muhendisliĝi dizayn düşüncesini gelistirme. Öğrencinin çizimi sorgulama ve tartışma becerilerini geliştirme.
Dersin tanımı
Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Teknik resimin prensipleri, çizim aşamaları, çizgi çeşitleri, izometrik ve oblik görünüşler, görünüşlerin yerleştirilmesi, grup ve imalat resimleri, kesit görünüş çizimleri, toleranslar ve ölçülendirme.
Önkoşul: -

FİZ 101 –Genel Fizik I 4 kredi Dersin amacı
Temel fizik kavramlarını ve kavramlar arası ilintiyi geliştirmek.

Fizik bilgilerini problem çözme becerisini artırmada kullanmak.

Elde edilen bilgi ve deneyimleri laboratuarla pekiştirmek.Fiziksel ölçüm yapma, kaydetme ve yorumlama becerisi kazanmak.
Dersin tanımı
Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.
Önkoşul:

İNG 102 – İngilizce II 3 kredi Dersin amacı
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme. İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

Dersin içeriği
Öğrencilere teknik, endüstriyel ve bilimsel açıdan gerekli olan günlük konuşma İngilizcesini temel düzeyde kullanmaları sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenilerin İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerilerini geliştirme, alanında kullanabilecekleri genel İngilizce dil bilgisi, kelimehaznesi ve okuma-anlama ve anlatabilme becerisini kazanmaları sağlanır. Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir.Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar.Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.
Önkoşul: İNG 101

MAT 102 – Matematik II 4 kredi Dersin amacı
Matematik II'nin temel hedefleri arasında öğrencilere temel tekniklerini öğretmek ve bir değişkenli fonksiyonların integral ve sonsuz seriler kavramını tanıtmaktır.

Teknikler gibi fiziksel problemlerin ayrılmaz bir parçası olan birçok uygulama gibi alanlar, yüzeyler ve hacim hesapla marda integral lerin nasıl kullandığı.
Dersin tanımı
Çok değişkenli fonksiyonların türevi.Yüksek mertebeden kısmi türevler.Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi.İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı.İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri.İki katlı integrallerin uygulamaları.Üç katlı integraller.Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri.Üç katlı integrallerin uygulamaları.Matrisler.Determinantlar.Lineer denklem sistemleri.Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları.
Önkoşul: MAT 101

MOD 013 – Teknik Resim II 3 kredi Dersin amacı
Temel bilgisayar destekli çizim tekniğini ve prensiplerini öğrenciye kazandırma ve CAD çizim tekniklerini geliştirmek, öğrenciye Limits & Fits prensiplerini tek eleman, montaj, alt-montaj uygulamalarında kullanım tekniğini kazandırma, geometrik toleransları öğretmek ve onların kullanım alanlarını öğrenciye kazandırma.Tork aktarma tekniklerini ve elemanlarını öğrenciye kazandırmak. Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları. Önkoşul: MOD 103

FİZ 102 – Genel Fizik II 4 kredi Dersin amacı
Fizik bilgilerini problemlerin çözümünde kullanmak

Elektromağnetizma ve teknolojik uygulamalarına aşına hale gelmek.

Elde edilen bilgi ve deneyimleri laboratuarla pekiştirmek.Fiziksel ölçüm yapma, kaydetme ve yorumlama becerisi kazanmak.
Dersin tanımı
Elektromanyetizma.Elektrik alanı.Gauss yasası.Elektrik potansiyeli.Kondansatör ve dielektrikler.Akım ve direnç.Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası.Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar.Geometrik optik.Girişim.Kırılma.Işık ve Kauntum fiziği.Dalga ve parçacıklar.Nükleer fiziğe giriş.
Önkoşul: -

MOD 101 – Bilgisayara Giriş ve Programlama 3 kredi Dersin amacı
Temel düzeyde bir bilgisyar programcısı kazandırmayı hedeflemek için tasarlanmıştır. Bilgisayarı temel amaçlar için kullanabilecek.

İnternette (web) bilgi görüntülemek, postalar göndermek vb. PC penetrasyon programına yardımcı olun.

Bilgi Teknolojileri dünyasındaki bilgisayarları kullanma
Dersin tanımı
Temel bilgilere giriş, bilgisayar donanımının ve programın kuruluşu.Bilgisayar dili kavramı ve verilerin bilgisayarda tasviri, sayısal, real, ve karakter veri çeşitleri.Algoritmalar ve akış şemaları.Pascal programlama dilindeki özellikler ve temel program yapısı.Input/output komutları.Kontrol ve döngü yapıları.Dizinler. Modüler programlama yapısı: Prosedürler ve fonksiyonlar.
Önkoşul: -

AİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2 kredi Dersin amacı
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak. İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek. Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek.Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek. Eleştirel düşünceyi geliştirmek.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.
Dersin içeriği
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılâplar değerlendirilmektedir.

TÜR 102 - TÜRK DİLİ II 2 kredi
Dersin amacı
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak. İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Dersin tanımı
Sözlü Anlatım dersinde konuşmanın önemi, konuşma bozuklukları, toplu tartışma türleri, beden dili ve konuşmanın birlikte başarılı kullanılması hakkında öğrencilere bilgiler verilmektedir.

İKİNCİ YIL

MAK 200 – Atölye Staji kredisiz
Dersin amacı
Makina Bölümü ögrencilerinin 2. Yıl sonunda yapması gereken bir staj olup herhangi bir makina atölyesinde imalatın yapıldığı iş yeri, tezgahların gözlemlenmesi/kullanılması.
Dersin tanımı
Makina Bölümü ögrencilerinin 2. talaşlı ve talaşsız şekil verme usullerinin görülmesi tezgahların kullanılması, ve staj sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır
Önkoşul: MOD 209 Prerequisite: ECC 209

MAT 201 – Diferansiyel Denklemler 4 kredi Dersin amacı
Birinci, ikinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemler kavramını ve bu denklemlerin çözüm yöntemlerini tanıtmak

Diferansiyel denklemlerin önemini ve Mühendislikteki önemini vurgulamak. Laplace dönüşümü kavramını ve uygulamalarını kavrayabilme

Diferansiyel denklemlerin ve diğer mühendislik uygulamalarının çözümünde kullanma
Dersin tanımı
Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri. Önkoşul: MAT 102

MOD 206 – Statik 4 kredi Dersin amacı
Kuvvetlerin bileşimi ve çözümü, parçacıkların ve rijit cisimlerin dengesi, ağırlık merkezleri ve ağırlık merkezi.Izgaralar, çerçeveler ve makinelerin analizi.Atalet momentleri ve ürünleri, sanal çalışma yöntemleri.Sürtünme.
Dersin tanımı
Kuvvet ve denge. Ağırlık merkezleri. Kafes kiriş sistemleri, çerçeve ve makinaların incelenmesi. Rijit sistemlerin dengesi. Sürtünme. Atalet Momentleri. Virtüel iş ilkesi.
Önkoşul: FİZ 101

MOD 212 – Dinamik 3 kredi Dersin amacı
Mekanizmaların temellerini, çeşitlerini ve hareketlerini incelemek; mekanizmaların geometrik konum, hız ve izme analizi yapmak;dişli takımlarını analiz etmek, volan tasarım kriterlerini tartışmak; statik ve dinamik kuvet analizi yöntemlerini uygulamaktır.
Dersin tanımı
Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematik ve kinetiği. Rijit cisimlerin düzlemsel kinematik ve kinetiği. Newton’un ikinci kanunu. İş-enerji ve impuls-momentum yöntemleri.
Önkoşul: FİZ 101

MOD 207 – Termodinamik I 4 kredi Dersin Amacı
Öğrenciler, klasik denge termodinamiğinin teorik çerçevesi ve teknolojik uygulamalarda enerji dönüşümüne nasıl uygulandığını anlamaya çalışırlar. Öğrenciler, çeşitli modern uygulamalarda enerji dönüşümü performansını analiz etme kabiliyetini geliştirir.
Dersin tanımı
Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi.
Önkoşul: -

MOD207 - Termodinamik I (Türkçe)
ELE 206 – Elektrik Makineleri 3 kredi Dersin amacı
Hidrolik makinelerin tanıtılması ve çalışma mekanizmalarının anlaşılması. Hidrolik makinalar için gerekli olan hesaplamaların yapılabilmesi
Dersin tanımı
Hidrolik makinelerin tanımı ve ilgili hesaplamalarının yapıldığı ders.Temel Elektrik Elemanları ve Devre Kavramları. Manyetik Devreler. İdeal Transformatör. Üç faz Transformatörler ve uygulama alanları. Doğru Akım Makinaları. Alternatif Akım Makinaları. Elektrik Makinalarının Uygulama Alanları.
Önkoşul: FİZ 102

MOD 208 - Termodinamik II 3 kredi Dersin amacı
İdeal gaz çevrimleri olan ideal Otto, Dizel ve Brayton’nın çalışma prensiplerini anlamak ve gerekli verim hesaplamalarını yapabilmek. Buhar ve soğutma makineleri çevrimlerinin incelenmesi ve gerekli verim hesaplarının yapılması.
Dersin tanımı
Enerji, tersinmezlik ve serbestiyet. Termodinamik güç, buhar ve soğutma çevrimleri.  Termodinamik özellik bağıntıları. Gaz karışımlarının termodinamiği.
Önkoşul: MOD 207

MOD 213 – Mukavemet I 4 kredi Dersin amacı
Öğrencilerin malzeme bilgilerini de kullanalarak, parçaların kuvetler karşısındaki şekil değişiklikleri ve dayanımlarını inceleyebilmesini sağlamak
Dersin tanımım
Tanım. Ilkeler. Bölümleme. Gerilme hali ve gerilme tansörü. şekil değiştirme. Lineer elastisite. Hook kanunları. Yorulma. Plastisite, mukavemet hipotezleri. Çubuklarda kesit tesirleri ve diyagramları. Normal kuvvet, statikçe belirsiz problemler. Kesme, perçin hesabı. Burulma, dairesel kesitler, dairesel olmayan kesitler, açık ve kapalı tüpler. Atalet momentleri. Düz ve eğik eğilme.
Önkoşul: MOD 206

İNG 201 – İngilizce III 3 kredi Dersin amacı
Randevu alma, alışveriş yapma, tercihleri sorma/söyleme, bilet satın alma ve telefonda konuşma gibi durumlarda hangi soru sözcüklerinin ve tabirlerinin uygun olduğunu anlayıp seçebilme.

Günlük hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli durumlardaki (trafik kuralları, insanlarla ilgili tarifler, para kullanımı..) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Otele giriş yapma, otel aktiviteleri, otel problemleri, kıyafetler, sanat, kişilik ve görünüş tarif etme gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

Otele giriş yapma, otel aktiviteleri, otel problemleri, kıyafetler, sanat, kişilik ve görünüş tarif etme gibi çeşitli durumlarda diyalog geliştirebilme/sürdürebilme becerilerini kazanmasıdır
Dersin tanımı
Öğrencilerin alanları ile ilgili ingilizce metinler üzerinden okuma ve anlama becerilerini geliştirmek alanları ile ilgili kelime haznelerini güçlendirmek.

Konuşma: kazanılan ingilizce düzeyleri ile konuşma becerilerini geliştirmek, akademik sunum yapabilmek, iş görüşmesinde mülakatlarda ingilizce iletişim kurabilmek , bir diyalog yapabilmek, bir konudaki bilgi ve düşüncelerini sözlü aktarabilme becerilerini kazandırmak,

Yazma: iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları Rapor Yazma, C.V yazma, Başvuru Formu doldurma, Niyet Mektubu yazma gibi becerilenin kazandırılması.
Önkoşul: İNG 102

MOD 214 – Üretim Teknikleri 3 kredi Dersin amacı
Metallere şekil verme, biçimlendirme, ektrüzyon ve haddeleme gibi imalat proseslerini anlaması, ilgili takım tezgahları ve takımları seçme yeteneği oluşturmak ve gerekli kuvvet/gerilme hesaplamaları yapabilmek.
Dersin tanımı
Metallere plastik şekil verme, sıcak ve soğuk işleme, sertleştirme ve and yeniden kristallendirme. Deformasyon işlemlerine ait teknoloji. Dövme ve presle şekillendirme, ektrüzyon ve haddeleme. Boru üretimi. Sac işleme. Temel atölye elemanları, metal kesme, torna, matkap ve delme makinaları, freze, ve kesme elemanaları; bileyiciler, planya ve taşlama tezgahı.
Önkoşul: -

MOD 211 – Mühendislik Malzemeleri 4 kredi Dersin amacı
İç yapı ve özellikler arasındaki önemli ilişkileri vurgulayarak ve malzemelerin tabiatının genel bir resmini ve özelliklerini etkileyen, değiştiren ve kontrol eden mekanizmaları sunarak mühendislik malzemelerinin davranışını anlamak için kavramsal bir çerçeve sağlamak.
Dersin tanımı
Malzemeler ve özellikleri. Atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme. Çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları. Sertlik ve sertlik ölçümü. Dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları. Faz dengesi, faz diyagramı, demir – karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar. Seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları.
Önkoşul: -

MAK218 - Makina Mühendisleri için Uygulamalı Matematik 4 kredi Dersin Amacı
Makine mühendisliği uygulamalarından elde edilen deneysel verilerin işlenmesinde ve sunulmasında gerekli olacak matematik ve programlama bilgisinin öğrencilere verilmesi.Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında; Matematik bilgilerini geliştirirler. Makine Mühendisliği ile ilgili problemleri çözmek için kapsamlı bir anlayış geliştirirler ve beceri kazanırlar. Ayrıca, öğrenciler yeni ortamlarda matematik problemlerini de çözebilirler.

Dersin tanımı: Kompleks sayılar, Matris işlemleri, lineer denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri,
2 ve 3 boyutlu vektörler, Eigenvalue, Eigenvektörler, Fourier Serileri, Uygulamalı olasılık ve istatistik.
Önkoşul: MAT 101

ÜÇÜNCÜ YIL

MAK 300 – Endüstri Stajı kredisiz
Dersin amacı
Makina bölümü ögrencileri 3.Yılı sonunda yapması gereken stajdır.Fabrikada üretim akışı, teknikleri ve yönetim hakkında bilgi edinmesi amaçlanır.
Dersin tanımı
Makina bölümü ögrencileri 3. yılı sonunda yapması gereken stajdır. Bu stajda ögrenciler 20 günü herhangi bir endüstri fabrikasında üretim teknikleri, fabrika organizasyon, üretim maliyeti, sevk ve idare kalite kontrol bölümlerinde çalışmaları gerekir. Ayrıca 10 günlük bir periyod ise herhangi bir enerji santralında (hidroelektrik veya termik) mekanik enerjinin üretimi hakkında staj yapmaları ve staj sonunda bir staj raporu hazırlamaları gerekmektedir.
Önkoşul: MAK 200 / MOD 305

MAT 323 – Sayısal Analiz 3 kredi Dersin amacı
Bu dersin amacı kapalı formlu, analitik bir çözüm bulunmadığında problemleri çözmek için hesaplamalı metodolojileri nasıl uygulayacağını öğretmektir. Matematiksel yargı içerdiğinden, bu dersin materyali biraz daha fazla olacaktır

Diğer derslerde kapsanan materyal.Sayısal yöntemlerin incelendiği temel kavramları anlama, programlamayı kullanarak temel sayısal yöntemleri uygulama üzerine ağırlık verilecektir.
Dersin tanımı
Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
Önkoşul: MAT 102

MOD 304 – Akışkanlar Mekaniği 4 kredi Dersin amacı
Öğrenciler budersi tamamladıklarında:, Akışkanlar Mekaniğinde sıkıştırılamaz akış ile ilgili problemlerin çözümünde kapsamlı bir anlayış geliştirirler. Sivil ve çevresel mühendislikte sıvı akış problemlerinin modellenmesi ve analizine matematik temel bilgilerini uygulayabilme yeteneğine de sahip olurlar.
Dersin tanımı
Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkanların Özellikleri, Basınç ve Akışkan Statiği,Akışkan Kinematiği, Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri, Akış Sistemlerinin Momentum Analizi, Boyut Analizi ve Modelleme, Borularda Akış, Diferensiyel Akış Analizi, Navier-Stokes Denklemlerinin Yaklaşık Çözümleri, Dış Akış: Direnç ve Kaldırma.
Önkoşul: MOD212

MOD 309 – Makine Teorisi I 4 kredi Dersin amacı
Makinelerde bulunan mekanizmaların detaylı konum, hız, ivme analizlernin yapılması. Mekanizma elemanları üzerine gelen statik ve dinamik kuvvet analizlerinin işlenmesi
Dersin tanımı
Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, harket kabiliyeti, mekanizmaların temel tipleri. Bağlantı elemanlarının konum, hız ve ivme analizleri. kam mekanizmaları. Dişli uygulamaları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizleri.
Önkoşul: MOD 212

MOD 307 – Makine Tasarımı I 4 kredi Dersin amacı
Makine parçalarına gelen yükleri, sapmaları ve burkulmaları hesaplatıp doğru malzeme ve tasarım kriterlerini belirlemek. Statik yüklerin oluşturduğu deformasyonların analizi, değişken yüklerin oluşturdukları deformasyonların analizini yapabilmek
Dersin tanımı
Makina mühendisliği tasarımına giriş. Kuvvet analizi, malzeme bilgisi, deformasyon ve kararsızlık. Gerilme analizi ve yığılması. Makina elemanlarının mukavemeti, statik ve dinamik yükler altındaki yetmezlik kriterleri. Dişli bağlantı parçaları, perçin ve kaynak bağlantıları, yaylar.
Önkoşul: MOD 213

MOD 308 – Makine Tasarımı II 4 kredi Dersin amacı
Makinelerin dişli rulman yatakları ve çeşitli millerin, pimleri vb parçaların doğru bir şekilde  seçilmesi için gerekli olan bilgilerin edinilmesi
Dersin tanımı
Sürtünme ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli kinematiği ve tasarımı. Dişli çeşitleri. Miller ve parçaları, kama, pim, kavrama ve debriyajlar, kayışlar, zincirler, tork dönüştürücüleri. Bir mekanik parçayı ve cihazı içeren tasarım projesi, teknik çizimler, maliyet analizi.
Önkoşul: MOD 307

MAK 307 - Mukavemet II 4 kredi Dersin amacı
Malzemelerin statik ve dinamik yükler karşısında verdikleri reaksiyonların analizi ve tahminini yapabilmeyi amaçlar
Dersin tanımı
Kesmeli eğilme. Kayma merkezi. Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi. Kesmenin etkisi. Normal kuvvet ve eğilme, çekirdek, çekme taşımayan malzeme, ikinci mertebe teorisi. Eğilmeli burulma. Virtüel iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri. Minimum ilkeleri. Elastik stabilite, Euler halleri, elastik bölge dışında burkulma, Omega yöntemi, yaklaşık yöntemler, Rayleigh oranı.
Önkoşul: MOD 213

MOD 310 – Kontrol Sistemleri 3 kredi Dersin amacı
Kontrol sistemlerinin matematiksel modellemesinin yapılıp devre örneklerini uygulanması
Dersin tanımı
Otomatik kontrola giriş. Dinamik sistemlerin matematiksel modellemesi. Laplace dönüşüm yöntemini kullanarak tepki analizi bulma. Transfer fonksiyonları ve blok sistemler. Geribesleme kontrol sistemleri. Hareketlendirici ve devre örnekleri. Kontrol kanunları.
Önkoşul: MAT 201

MOD 305 – Üretim Teknikleri II 3 kredi Dersin amacı
Temel üretim proseslerini öğrenmek,özellikle döküm/kaynak vb. ve bu işlemlerde oluşan hataları anlamak/görmek.
Dersin tanımı
Temel üretim prosesleri, malzeme yapıları ve malzeme özellikleri, Demir ve demir dışı metallerin üretimi. Metal dökümüne ait esaslar, kalıp tipleri. Kalıp ve maça tasarımı. Ergitme fırınları. Toz metalurjisi. Kaynak, oksijen gaz kaynağı, kesme, elektrik ark kaynağı.
Önkoşul: MOD209

MOD 306 – Isı Transferi I 4 kredi Dersin hedefleri
Katı cisimlerde ısı transferi olayını anlamak amacı ile gerekli iskelet yapıyı oluşturmak, matematik ve fizik esaslı bilgilerin ısı transferi ile ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme kabiliyetini arttırmak, katı-sıvı sınırında gerçekleşen enerji etkileşimlerinin katı cisim içindeki sıcaklık dağılımına etkisini incelemek, Isı transferi içeren makina mühendisliği problemlerine mesleki ve etik sınırlamalar içinde çözümler geliştirmek.
Dersin tanımı
Temel tanıtım ve kavramlar. Kararlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Kararsız rejimde ısı iletimi. Taşınımla ısı transferinin prensipleri. Zorlanmış taşınımla ısı transferinde ampirik ve pratik bağıntılar. Doğal taşınımla ısı transferi.
Önkoşul: MOD 207

MAK 314 – Isı Transferi II 3 kredi Dersin hedefleri
Bu ders tamamlandığında, öğrenci akış tipini saptayabilecek, dış veya iç akışta yerel ve ortalama ısı transferi katsayılarını hesaplayabilecek, boru akışlarında giriş bölgesini tanımlayabilecektir. Termal radyasyonun mühendislik sistemlerinin tasarımındaki önemi vurgulanmaktadır. Isı eşanjörlerinin temel tasarım metodları gösterilerek tasarımda mesleki ve etik sınırlamalar gözeterek pratik çözümler incelenmektedir.
Dersin tanımı
Isı iletimi problemleri için sayısal yöntemler..Yoğuşma ve kaynama.Radiasyonla ısı aktarımı.Isı değiştirgeçleri.Kütle transferi.
Önkoşul: MOD 306

DÖRDÜNCÜ YIL

MAK 400 – Bitirme Projesi 4 kredi Dersin amacı
Öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlamaları istenmektedir.Proje konusunun araştırılması, incelenmesi,rapor haline getirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluşur.
Dersin tanımı
Tasarım süreci ve morfolojisi.Problem giderme ve karar verme. Modelleme ve similasyon..Tasarımda bilgisayar kullanımı, CAD.Proje mühendisli, planlaması ve yönetimi.Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar alma ve maliyet değerlendirme. Katile kontrol.Yetmezlik analizi ve güvenirlilik.Tasarımda insan unsuru ve ekolojik factörler.Örnek çalışmalar.Her öğrenciye bir proje verilir.
Önkoşul: (4. sınıf öğrenci)

MAK 403 – Makine Teorisi II 4 kredi
Dersin amacı
Sistemlerin bağımsızlık derecelerinin tayını ve sistemlerin doğal frekanslarının belirlenip tasarım kriterlerinin bu analizlere göre yapılmasını öğretmek
Dersin tanımı
Titreşime giriş ve kavramlar. Bir dereceli bağımsız sistemlerin başlangıç tahriklerinin cevabı, ahenkli, periodik ve periyodik olmayan tahriklerin bağımsız bir dereceli sistemler için cevabı, iki ve birçok gağımsız dereceli sistemler, titreşim kontrolü, milin (şaftın) kritik hızı, rotor balansı.
Önkoşul: MOD 212 / MAT 201.

MOD 424 – Mekanik Sistemlerin Deneysel Analizi 3 kredi Ders amaçları
Öğrencilere endüstride buluan mevcut mühendislik ölçüm cihazlarını tanıtmak ve onların çalışma prensiblerini anlatmak Öğrencilere, Temel makine mühendisliği derslerinin uygulamalarında kullanılacak olan cihazlerın laboratuvar ve mekanik sistemlerdeki kurulumunu öǧretmek. Öğrencilere, ölçüm cihazı seçimi yapılırken, hassasiyet, sınırlamalar ve kullanım ortamlarının önemliliğini kazandırnak. Temel makine mühendisliği derslerinin uygulamalarının yapılarak deneysel analizlerle desteklenmesini amaçlayan bir dersdir.
Dersin tanımı
Deney yapma gereksinmi. Deneysel yönetem. Genel ölçüm sistemleri. Rapor yazlama. Hata analizleri. Belirsizlik. Frequency Dağılımı. Beklenen değer ve standart sapma. Deneysel  sonuçların sunumu. Verilerin grafiksel sunumu. Eğri uydurma (curve fitting) ve lineer regresyon. Doğrusal olmayan ilişkiler. Boyut analizi. Laboratuvar deneyleri.
Önkoşul: (4. sınıf öğrenci)

MOD 434 – Kalite Kontrol 3 kredi Dersin amacı
Kalite ve kontrol ile ilgili temel kavram ve kuralların, standartlar anlaşılması.
Dersin tanımı
Kalite ve kalite artırıcı yöntemler. Kalite kontrol ve teknikleri. Ölçüm, Toleranslar. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü. Hata analizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO standartları. Kalite kontrolda statistik. Örnekleme teknikleri. Kontrol tabloları.

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MAK 401 – Hidrolik Makineler 3 kredi
Dersin amacı
Hidrolik makinelerin tanıtılması ve çalışma mekanizmalarının anlaşılması.Hidrolik makinalar için gerekli olan hesaplamaların yapılabilmesi.
Dersin tanımı
Hidrolik makinelere giriş. Borular, turbo pompalar, radyal pompalar, eksensel pompalar, karışık pompalar. Kavitasyon. Turbo makinelerde boyutsal analiz. Turbo pompaların boru sistemlerinde kullanımı. Türbinler; Françis, Pelton ve Kaplan türbinleri ve rüzgar türbini.
Önkoşul: MOD 304

MAK 411 – Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 3 kredi Dersin amacı
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarlanması için gerekli olan donanımı sağlamak
Dersin tanımı
Bölgesel ve merkezi ısıtmaya giriş, ısıtma cihazları, ısı kayıp hesapları, sıcak sulu ısıtma sistemleri, boru hatları tasarımı. Bölgesel ve merkezi ısıtma, soğutma cihazları, ısı kazanç hesapları, soğuk su ile soğutma. İklimlendirme. Havalandırma, hava ile ısıtma ve soğutma, kanal tasarımı. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi tasarımı.
Önkoşul: - (MOD 306 tavsiye edilir)

MAK 415 – Rüzgar Enerjisi 3 kredi
Dersin amacı
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Rüzgâr enerjisi ile ilgili öğrencilerin bilgilerini artırarak gerekli hesaplamaları yapabilmelerini öğreten bir ders
Dersin tanımı
Rüzgar enerjisinin teorisi ve Betz limiti. Rüzgar hızının geographic ve topographic dağılımı, uygulama alanları, rüzgar türbinlerin çeşitleri, rüzgar hız dağılımının araştırma kriterleri. Rüzgar veri analizi, Helman katsayısı, pervane profillerinin verileri ve kullanışı aerodinamik ve rüzgar türbin kanatlarının karakteristik özellikleri. Rüzgar türbinlerinin tasarımı ve kontrolü, yatay eksenli rüzgar türbinlerinin verimi, rüzgar gücü, rüzgar enerji depolanması. Dikey eksenli türbinler hakkında genel bilgi, elektrik üretimi ve ekonomik incelenmesi.
Önkoşul: MOD 304

MAK 416 – Güneş Enerjisi 3 kredi Dersin amacı
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş enerjisi ile ilgili öğrencilerin bilgilerini artırarak gerekli hesaplamaları yapabilmelerini öğreten bir ders.
Dersin tanımı
Güneş, güneş sabiti, radyasyon, spektrum dağılımı ve dünya dışı ışınım değişimi, yüzeylerin radyasyonal özellikleri, güneş açıları, zaman değişimi, yataysal ve eğimli yüzeylere gelen radyasyonlar, eğimli yüzeylerdeki izolasyon, güneş radyasyonlarının atmosferdeki azalması, güneş radyasyonlarının emilmesi, piranometre, güneş pilleri, güneş plakaları, güneş radyasyonlarının verileri, güneş radyasyon ve temiz havadaki radyasyonların tahmin edilmesi, ışın ve diffuse edilen radyasyonun bileşenleri, enerji depolanması.
Önkoşul: MOD 306

MAK 418 – Soğutma Tekniği 3 kredi Dersin amacı
Soğutma sistemlerinin her bir ünitesini iyice anlayıp sistem çevrimi için gerekli hesaplamaları yapabilmek
Dersin tanımı
Soğutma çevrimleri. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi çeşitleri ve pratik uygulamaları. Soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanların termodinamik ve fiziksel özellikleri. Soğutma kompresörleri. Soğutma makinalarında kullanılan diğer elamanlar.
Önkoşul: MOD 208

MOD 425 – İçten Yanmalı Motorlar 3 kredi Dersin amacı
Motorlu taşıtların temel prensipleri ve detaylı analizi.Performans üzerine derin görüşler ve tartışmaların bilinmesi.Motorlar ile ilgili olan termodinamik hesaplamaları iyi bir şekilde öğretmeyi amaçlar.
Dersin tanımı
Motorların tarihçesi. Termik kuvvet makinaları ve motorlar. Dört zamanlı ve iki zamanlı benzin ve diesel motorların çalışmaları ve genel yapıları. Teorik motor çevrimleri. Motorların ön hesapları ve motor seçimi. Motor yakıtları. Motorlarda yanma ve vuruntu.
Önkoşul: MOD 208

MAK 423 – Isı Değiştirici Tasarımı 3 kredi Dersin amacı
Isı transferi bilgilerini kullanarak ısı değiştiricilerin tasarımını ve optimizasyonunu yapabilmek
Dersin tanımı
Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması ve tasarım yöntemleri. Isı değiştiricilerinin akış şekilleri. Toplam ısı geçiş katsayısının bulunuşu. Isı geçiş bağıntıları. Kirlilik faktörü, basınç düşüşü. Gövde- boru tip ısı değiştiricilerin hesabı. Kompakt ısı değiştiricileri.
Önkoşul: MOD 306

MAK 441 – Akışkanlar Mekaniği II 3 kredi Dersin Amacı
Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında; Akışkanlar Mekaniği'nde ve hidrolik makineler alanında bilgi sahibi olurlar. Akışkanlar mekaniğinin diğer alanlarında sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışla ilgili problemlerin çözümünde kapsamlı bir anlayışa ve bilgiye sahib olurlar.
Dersin tanımı
Akış Ölçümleri, Açık sistemler, potansiyel akım teorisi. Hidrolik Makinalar. Açık Kanallar. Sıkıştırılabilir akışlara giriş.
Önkoşul: MOD304

MAK 425 – Takım Tezgahları ve Takım Tasarımı 3 kredi Dersin amacı

 1. Farklı metal kesme metodlarını ve takımlarını anlama yeteneğinin oluşması,
 2. Kesici takımların üretimi&özelliklerini tanıma ve optimum kesme parametrelerini belirleme ve uygun takım seçiminin sağlanması,
 3. Değişik takımlar ile tezgahta pratik/teorik çalışma yapma yeteneğinin kazandırılması,
 4. Takım aşınması/yüzey pürüzlülüğü için model geliştirmek, özellikle sert malzemeler üzerinde deneysel tasarım ve analiz yapma yeteneği kazandırma.

Dersin tanımı
Talaş kaldırma mekaniği, dairesel kuvvet analizi, oluşan kesme kuvvetleri/gerilmeler, işlenebilirlik, sürtünme/aşınma, takımda sıcaklık dağılımı. Kesici takımların üretimi ve mekanik özellikleri, takım geometrisi, geliştirilmiş Taylor takım ömrü denklemi, işleme parametreleri, takım ömrü/yüzey pürüzlülüğü için deneysel/teorik model/denklem geliştirilmesi.
Önkoşul: MOD 305

MAK 426 – Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 kredi Dersin amacı
Sonlu     elemanlar     yönteminin    öğrenilerek     mühendislik     uygulamalarına                adaptasyonunu yapabilmelerini amaçlamaktadır
Dersin tanımı
Gerilme ve genleşme analizi. Genleşme-deplasman denklemleri. Düzlemsel elastik problemler. Sonlu eleman yöntemine giriş. Bir ve iki boyutlu sonlu eleman metodu tekniği. Koordinat transferi, matris bütünleme ve çözüm teknikleri. Üç boyutlu sonlu eleman metoduna giriş. Bir ve iki boyutlu problemler ile ilgili projeler. Önkoşul: MAK 307 / MAT 323

MAK 429 – Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) 3 kredi Dersin amacı
Bilgisayar destekli tasarım in temel prensiplerini öğrenciye aktararak teknolojinin yardımıyla çizim ve tasarım yapılması. Ayrıca bu yapılan tasarımların üretim için hazır hale gelmesinde bilgisayar programlarından yararlanmak.
Dersin tanımı
Tasarımda bilgisayar kullanımı. Bilgisayar Destekli Tasarım’a yönelik yazılım ve donanımlar. Bilgisayar grafiği ve uygulamalarına giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Mühendislik. Tipik bir Bilgisayar Destekli Tasarım sistemi kullanılarak gerçekleştirilen tasarım uygulamaları.
Önkoşul: MOD 013

MAK 431 – Enerji Dönüşüm Sistemleri 3 kredi Dersin amacı
Bu ders, öğrencilere yenilenebilir enerji sistemlerini tasarlar, uygularlarken öğrenme deneyimleri kazandıracaktır.
Dersin tanımı
Dünyadaki enerji ihtiyaçları ve kaynakları, Yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgar, Dalga, Gel-git, Jeotermal, Biyogaz ve Güneş Enerjisi. Fosil yakıtları, Yanma ve yanma ekipmanları. Buhar Jeneratörleri. Atomik yapı, Nükleer Reaksiyonlar; Bozunma, Füzyon. Reaktörler. Çevresel etkiler.
Önkoşul: MOD 207

MAK 433 – Kütle Transferi 3 kredi Dersin amacı
Isı transferi mekanizmasının analizinde kullanılan işlemler işle kütle transferinin analog olduklarını ve aynı yöntemler ile hesaplanmalarının mümkün olduğunu öğretmeyi amaçlar
Dersin tanımı
Kütle transferi ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme. Kütle transferinin temellerini, difüzyon ve difüzivite ilkelerini, moleküler ve konvensiyonel kütle transferi, faz denklemleri, denge süreçleri, emilim, membran ayırma işlemleri, yıkama, distilasyon, kurutma ve kristalleşme, ekstraksiyon, buharlaştırma.
Önkoşul: MAK 314

MAK 441 – Akışkanlar Mekaniği II 3 kredi Dersin amacı
Açık sistemlerde sınır tabakası, potansiyel akım teorisi.Hidrolik makinalar ve sınıflandırılmaları.Sıkışabilir akıma giriş, bir boyutlu sıkışabilir akım hareketinin sürtünme, ısı enerjisi ile incelenmesi.Şok dalgalar.
Dersin tanımı
Açık sistemlerde sınır tabakası, potansiyel akım teorisi.Hidrolik makinalar ve sınıflandırılmaları.Sıkışabilir akıma giriş, bir boyutlu sıkışabilir akım hareketinin sürtünme, ısı enerjisi ile incelenmesi.Şok dalgalar.Önkoşul: MOD 304

MAK 442 – Gaz Dinamiği 3 kredi Dersin amacı
Sıkıştırılabilir gazlar ile ilgili temel süreklilik denklemlerinin çıkarılıp mühendislik aygıtlarında uygulanabilmesi
Dersin tanımı
Sıkışabilir Gazlara giriş, Akım Bölgeleri, Sürtünmesiz akımlar için Süreklilik denklemin integral formu şeklinde yazılması, Bir boyutlu sıkışabilir akım, Ses hızı ve Mach sayısı, Sıkışabilir akım için dalga genişlemeleri, Normal şok dalgaları, Bir boyutlu akımda ısı ilavesi, Bir boyutlu akımda sürtünme, Oblik şok dalgaları, Alan hız ilişkileri, Nazıl, Difüsor.
Önkoşul: MOD 304

MAK 453 – Malzeme Mühendisliği 3 kredi Dersin amacı
İleri malzemelerin özelliklerinin öğrenilmesi ve ileri mühedislik uygulamalarında malzeme seçiminin doğru yapılabilmesi.
Dersin tanımı
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri Malzeme seçimi ve malzeme geliştirme. Isıl işlemler ve örnekler. İleri malzemeler. Gevrek malzemeler ile tasarımlar. Weibull analizi. Malzeme seçimi diyagramları.
Önkoşul: MOD 211

MAK 454 Isıl İşlem 3 kredi
Dersin amacı
Isıl işlem konusunda öğrencilere aşağıdaki alt yapı ve donanımları kazandırmak.Mevcut ısıl işlem yöntemleri ve ilgili standart ve patentler ile birlikte malzeme özelliklerinin esaslarının anlaşılması.Isıl, termomekanik ve termokimyasal işlemlerin içyapı dönüşümlerine ve ilgili malzeme özelliklerindeki modifikasyonlara etkilerinin öngörülmesi.Ürün, donanım ve yöntem isterlerine bağlı olarak  gerekli  imalat ve ısıl işlem tekniklerin tayin edilmesi.
Dersin tanımı
Mühendislik malzemelerinde Malzeme Yapısı↔Üretim Yöntemi↔Malzeme Özellikleri ilişkisi. Demir bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri. Çeliklere su verilmesi ve sertleştirilmesi. Sertleşebilirlik tayini. Çeliklerde temperleme, yüzey sertleştirme. Dökme demirlerin ısıl işlemi. Demir dışı alaşımların ısıl işlemi. Seramik ve camlarda ısıl işlemler. Talaşlı işlenebilir seramikler.
Önkoşul: MOD 211

MAK 461 – Kaldırma ve Taşıma Makineleri 3 kredi Dersin amacı
Öğrencilerin malzeme taşıma sistemleri hakkında bilgi edinmesi değişik türlerini öğrenmeleri ve bunlar üzerinde gerekli statik dinamik hesaplamaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin tanımı
Malzeme Taşıma Konusuna Giriş, Taşınabilir Malzemelerin Biçimleri, Kaldırma Mekanizmasının Temel Elemanları, Kaldırma Mekanizmaları, Kaldırma Mekanizmaları, Kaldırma Tipi Vinçler, Portal Vinçler, Kolon Jib Vinçleri, FEM standartları, Konveyörler (makaralı, yerçekimi, vidalı ve bantlı konveyörler), Konveyör bileşenleri, tahrik gücü hesaplamaları.
Önkoşul: MOD 212 / MOD 213

MOD 434 – Kalite Kontrol 3 kredi Dersin amacı
Kalite ve kalite kontrolü hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bunların endüstride uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Dersin tanımı
Kalite ve kalite artırıcı yöntemler.Kalite kontrol ve teknikleri.Ölçüm.Toleranslar.Yüzey pürüzlülüğü ölçümü.Hata alalizi.Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartları. Kalite kontrolda statistik.Örnekleme teknikleri.Kontrol tabloları.Önkoşul: -

MAK444 - Akış Ölçümleri 3 kredi Dersin hedefleri:
Bu ders ile öğrenciler makina mühendisliğinde kullanılan çeşitli akış ve sıcaklık ölçer cihazların özellikleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirilmektedir. Diferansiyel basınç sistemleri kullanarak  akış  ölçümünü doğru  olarak  yapabilme,  Elektriksel  direnç  kullanarak akış  ölçümünü doğru olarak yapabilme.
Dersin tanımı
Konvansiyonel basınç ölçer cihazlarla birlikte yüksek hassasiyette elastik basınç ölçerler üzerinde de durulmaktadır. Magnetik akış ölçerler, Orifis plakası, Venturi metre, ve Rotametrelerin kullanım özellikleri verilmekte, ve akış ölçer cihazların kalibrasyon yöntemleri açıklanmaktadır.

MAK 481 – Biyo-yakıtlar 3 kredi Dersin amacı:
Bu dersin amacı; öğrencilerin biyolojik ajanların bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğinin farketmelerini sağlamak, öğrencilere biyoyakıt üretiminde kullanılan teknolojik yollar vererek, biyoyakıtların mevcut motorlarda kullanımı ve bu motorlarda gerekecek değişiklikleri ve bu yakıtların çevre, sosyal ve ekonomik etkilerini incelemektir.
Dersin tanımı
Geri besleme kaynakları, dönüşüm ve biyo dizel yakıtlar,etanol yakıtlar, biyogazlar, and biyogaslar, kimyasal ısıl enerji dönüşüm işlemleri, ileri biyo yakıtlar ve bu konuda yasalar. Önkoşul: -

TEKNİK OLMAYAN KISITLI SEÇMELİ DERSLER

MOD 426 – Mühendislik Ekonomisi 3 kredi Dersin amacı
Karar vermenin ilkelerini ve ekonomik analizini tartışın

 • Maliyet kavramlarını, alım-satım çalışmalarını tartışın
 • Para-zaman ilişkilerinin ilkelerini analiz etme
 • Nakit akış analizi üzerinde çalışma
 • Para-zaman ilişkilerinin uygulamasını analiz
 • Arz talep ilişkilerini analiz eder
 • Fiyat ve talep ilişkilerini analiz eder

Dersin tanımı
Mühendislik kararlarının ilkeleri ve ekonomik analizi.Maliyet kavramı.Ekonomik çevre.Fiyat  ve talep ilişkileri.Rekabet. Make-versus-satın alma çalışmaları. Para-zaman ilişkilerinin ilkeleri ve uygulamaları.Amortisman.Para ve bankacılık.Fiyat değişiklikleri ve enflasyon. İşletme ve şirket finansmanı
MOD 427 – Mühendislik Yönetimi 3 kredi Dersin amacı

Yönetim ilkelerini tartışmak

 • Yöneticilerin işlevlerini tartışın,örgüt ve çevreyi tartışın
 • Pazarlama, üretim ve personel yönetimi konularını tartışın
 • Pazarlama kontrolünü tartışın
 • Muhasebe ve finansal raporları tartışın
 • Bütçeleme ve genel kontrol tartışılması

Dersin tanımı
Yönetim ilkeleri.Yöneticilerin görevleri.Organizasyon ve çevre. Pazarlama Yönetimi. Üretim Yönetimi. Personel Yönetimi. Yönetim kontrolü.Muhasebe ve finansal raporlar. Bütçeleme ve genel kontrol

2020-21 Güz Döneminden İtibaren
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan İçi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖnkoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖğrenme Oturumları
BPDÖ
1. YIL / 1. DÖNEMKİM101Genel Kimya464202110
İNG101İngilizce I353001110
MAT101Matematik I464000201
FIZ101Genel Fizik I464203111
MOD103Teknik Resim I373002211
1. YIL / 2. DÖNEMMAK104Makina Mühendisliğine Giriş262002110
ING102İngilizce II35ING1013002110
MAT102Mathematik II46MAT1014002110
FİZ102Genel Fizik II46FİZ1014220201
MOD101Bilgisayara Giriş ve Progr.353200111
TüRK101Türk Dili I222000111
2. YIL / 1. DÖNEMMAT201Diferansiyel Denklemler46MAT1024002112
MOD206Statik46FIZ1013000111
MOD207Termodinamik I463000201
MOD211Mühendislik Malzemeleri473000111
ING201İngilizce III35 ING1023002110
2. YIL / 2. DÖNEMMAT232Mühendisler için Matematik35MAT1013000111
MOD222üretim Teknikleri46MOD2113021110
MOD208Termodinamik II35MOD2073010201
MOD212Dinamik35FIZ1013000000
MOD224Mukavemet46MOD2064001111
MAK200AtÖlye Stajı01MOD222--02111
TüRK102Türk Dili II22TüRK1012002211
3. YIL / 1. DÖNEMMOD304Akışkanlar Mekaniği I47MAT2014001110
MOD307Makina Tasarımı I47MOD2244001021
MOD317Bilg Des Müh. Prensipleri353200111
TOSSTeknik Olmayan Serb. Seçmeli353002111
MAT323Sayısal Analiz36MAT1023001110
3. YIL / 2. DÖNEMMOD214Elektrik Makinaları35FIZ1023002201
MOD308Makina Tasarımı II46MOD307400----
MOD310Kontrol Sistemleri35MAT2013000000
MOD314Makina Sistemleri Dinamiği46MOD2123001011
MOD316Isı Transferi46MAT2013002111
MAK300Endüstri Stajı02MAK200--00111
4. YIL / 1. DÖNEMMOD424Mekanik Sis.Deneysel Anal.38MAT201 MOD212300----
TSTeknik Seçmeli36300----
TSTeknik Seçmeli36300----
TSTeknik Seçmeli36300----
MAK427Mühendislik Etiği222002110
AİT101Atatürk İlk. ve Inklap Tarihi I222200221
4. YIL / 2. DÖNEMMAK400Bitirme Projesi48300----
TSTeknik Seçmeli36300----
TSTeknik Seçmeli36300----
TOKSTeknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli36300----
MAK450Enerji üretim Stajı02 MAK300--00111
AİT102Atatürk İlk. ve Inklap Tarihi II22AİT1012002110
Toplam140240

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖnkoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖğrenme Oturumları
BPDÖ
MOD 401Hidrolik Makineler363000111
MAK 411Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri363000111
MAK 416Güneş Enerjisi363000111
MAK 418Soğutma Tekniği363001110
MAK 423Isı Değiştiricileri Tasarımı363001110
MAK 425Takım Tezgahları ve Takım Tasarımı363000111
MAK426Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş363001110
MAK431Enerji Dönüşüm Sistemleri363001110
MAK433Kütle Transferi363001120
MAK441Akışkanlar Mekaniği II363002110
MAK442Gaz Dinamiği363002111
MAK453Malzeme Mühendisliği363001110
MAK461Kaldırma ve Taşıma Makineleri363000111
MAK475Malzeme Hasar Analizi363000111
MOD 425İçten Yanmalı Motorlar363001120
MOD433Isıl İşlem363000121
MOD434Kalite Kontrol363000210
MOD481Saç Metal Şekillendirme ve Kalıp TasarımI363000210
MOD483Tersine Mühendislik YÖntemleri363000210

PÇ: Problem çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Sınırlı Teknik Seçmeli Dersler

DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖnkoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖğrenme Oturumları
BPDÖ
MOD426Mühendisler İçin Ekonomi353000220
MOD427Mühendisler İçin İşletme353000220
Derslerin Amacı ve İçerikleri

Makina Mühendisliği Lisans Programı eğitim hedefleri Yakın Doğu Üniversitesi'nin misyon yansıtmaktadır. Makina Mühendisliğinde Yüksek Lisans programı Lisans şu kariyerini ve mesleki hedeflere ulaşmak için hazırlar.

 • Mevcut ihtiyaçlarına uygun Makina Mühendisliği alanında sağlam bir temel edinmek için sanayidezorlu ve kaliteli işler için rekabet etmek gücü vermek.
 • Sorunları analiz etme,çözüm önerileri, doğru ve verimli bir şekilde bunları uygulamak için matematik, fizik,mekanik bilgilerini kullanarak ileri ölçme veya control metodları geliştirmek
 • Bilgisyar,internet ve iletişim teknolojilerini kullanarak mühendislik problemlerine çözümleri önerme
 • Sanayi ve hükümet ve diğer kurum/kuruluşlar ile ilgili problemleri, işbirliği yaparak proje geliştirerek çözüm aramak.
 • Ekip çalışması ruhu oluşturmak için açık iletişim becerilerini, etik ve sosyal sorumluluk kazandırmak.
 • Uygulama becerisi ve yeteneklerine göre topluma olumlu katkılarda yapabilecek Makinamühendisliği lisans programı oluşturmak
 • Hayat boyu öğrenme ve Doktora çalışmaları aracılığıyla bilgi ve becerilerini geliştirme ufku vermek.

Bölüm Derslerinin listesi ve içerikleri aşağıda verilmiştir. Bu dersler her modülün amacı ile birlikte Makina Mühendisliği Bölümü tarafından sunulmaktadır.

BİRİNCİ YIL
Zorunlu Dersler

KİM101–Genel Kimya (4 Kredi): Bu ders mühendislik öğrencilerine temel bilimlerden biri olan Kimya hakkında fikir sahibi olmalarını sağlarken, öğrencilerin, öğrencilik ve meslek hayatlarında da sıkça kullanacakları, birimler ve anlamlı sayılar gibi belli başlı temel konuları da öğrencileri bilinçlendiren bir giriş dersidir. Önkoşul: -

İNG101– ngilizce I (3 Kredi): Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG101 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir. Önkoşul: -

MAT101–Matematik I (4 Kredi): Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları. Önkoşul:-

FİZ101–Genel Fizik I (4 Kredi): Bu dersin amacı öğrencilere Mekanik, konularının temel prensiplerini kazandırmak, problem çözme ve bilimsel düşünme becerisi kazanmalarını sağlamak ve mühendislik alanında daha ileri çalışmalar için temelleri oluşturmaktır. Önkoşul: -

MOD103–Teknik Resim I (3 Kredi): Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Teknik resimin prensipleri, çizim aşamaları, çizgi çeşitleri, izometrik ve oblik görünüşler, görünüşlerin yerleştirilmesi, grup ve imalat resimleri, kesit görünüş çizimleri, toleranslar ve ölçülendirme. Önkoşul: -

MAK104-Makina Mühendisliğine Giriş (2 Kredi): Genelde mühendisliğin özelde Makina Mühendisliğinin amacını temel kavram ve prensiplerini anlatmak; Makine Mühendisliğinin işlevleri, yöntemleri, ve metodolojisini açıklamak, Makina Mühendisliği öğrencilerini 4 yıllık eğitim sürecine hazırlamak, bölümün zorunlu ve seçmeli derslerini tanıtmak kredi sistemini anlatmak bölümün laboratuarları tanıtmak. Ön koşul:-

İNG102–İngilizce II (3 Kredi): Türkçe bölümler için dizayn edilmiş ING102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir. Önkoşul: İNG101

MAT102–Matematik II (4 Kredi): Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları.Önkoşul: MAT101

FİZ102–Genel Fizik II (4 Kredi): Bu dersin amacı öğrencilere elektromanyetik, konularının temel prensiplerini kazandırmak, problem çözme ve bilimsel düşünme becerisi kazanmalarını sağlamak ve mühendislik alanında daha ileri çalışmalar için temelleri oluşturmaktır. Önkoşul: FİZ101

MOD101–Bilgisayara Giriş ve Programlama (3 Kredi): Temel bilgilere giriş, bilgisayar donanımının ve programın kuruluşu. Bilgisayar dili kavramı ve verilerin bilgisayarda tasviri, sayısal, real, ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış şemaları. Pascal programlama dilindeki özellikler ve temel program yapısı. Input/output komutları. Kontrol ve döngü yapıları. Dizinler. Modüler programlama yapısı: Prosedürler ve fonksiyonlar. Önkoşul: -

TÜRK101–Türk Dili I (2 Kredi):.

Türk Dili I dersi, öğrencilerin yazılı anlatım becerisinin gelişmesine katkı sağlayan bir derstir. Önkoşul: -

İKİNCİ YIL

MAT201–Diferansiyel Denklemler (4 Kredi): Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourierserileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri. Önkoşul: MAT102

MOD206–Statik (4 Kredi): Kuvvet ve denge. Ağırlık merkezleri. Kafes kiriş sistemleri, çerçeve ve makinaların incelenmesi. Rijit sistemlerin dengesi. Sürtünme. Atalet Momentleri. Virtüel iş ilkesi. Önkoşul: FİZ101

MOD207–Termodinamik I (4 Kredi): Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi. Önkoşul:-

MOD211–Mühendislik Malzemeleri (4 Kredi): Malzemeler ve özellikleri. Atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme. Çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları. Sertlik ve sertlik ölçümü. Dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları. Faz dengesi, faz diyagramı, demir – karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar. Seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları. Önkoşul: -

İNG201–İngilizce III (3 Kredi): İNG 201 course has been designed for Turkish departments to improve students’ skills in understanding the content and getting involved in the English dialogues in which they can frequently come across in daily life. The priority in the course is to make sure that the students can understand and follow the communication. Learning the language structures has been only considered as a tool. In this direction, the content of the course has been supported by the visual and written materials and designed differently for each topic and situation. The content of İNG 201 course aims the level A2 within the frame of the European Common Languages. The relevant criteria and target skills can be found in the following link and “objectives” section. http://adp.meb.gov.tr/nedir.php (EK.1). Önkoşul: İNG102

MAT232–Mühendisler için Matematik (3 Kredi): Kompleks sayılar, Matris işlemleri, lineer denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri, 2 ve 3 boyutlu vektörler, Eigenvalue, Eigenvektörler, Fourier Serileri, Uygulamalı olasılık ve istatistik. Önkoşul: MAT101

MOD222- Üretim Teknikleri (4 Kredi):Genel imalat usulleri, temel üretim prosesleri, metallere sıcak ve soğuk şekil verme işlemleri, deformasyon işlemlerine ait teknoloji, saç işleme teknikleri,Talaşlı imalat işlemlerinin anlatılması, kesme teknolojisi, kesme takımları, Boru üretim tekniği, döküm teknolojisinin anlatılması, Demir ve demir dışı metallerin dökümü, Kaynak teknolojisinin incelenmesi ve kaynak yapım teknikleri.Ön koşul: MOD211

MOD208 – Termodinamik II (3 Kredi): Enerji, tersinmezlik ve serbestiyet. Termodinamik güç, buhar ve soğutma çevrimleri. Termodinamik özellik bağıntıları. Gaz karışımlarının termodinamiği. Önkoşul: MOD207

MOD212–Dinamik (3 Kredi): Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematik ve kinetiği. Rijit cisimlerin düzlemsel kinematik ve kinetiği. Newton’un ikinci kanunu. İş-enerji ve impuls-momentum yöntemleri. Önkoşul: FİZ101

MOD224-Mukavemet (4 Kredi): Giriş. Gerilme Kavramı. Gerilme ve Genleme. Hooke Kanunları. Eksenel Yükleme. Atalet momentleri. Bükülme. Eğilme. Kitişlerde Kesme Gerilimi. Gerilim ve Genleme Eksen Dönüşümleri. Kirişlerin şekil değiştirmesi. Simetrik kesitli kirişlerin şekil değiştirme eğrileri. Enerji metodları. Virtüel iş kuramı.Önkoşul: MOD206

MAK200–Atölye Staji (Kredisiz): Makina Bölümü ögrencilerinin 2. yıl sonunda yapması gereken bir staj olup herhangi bir makina atölyesinde 10 iş günü talaşlı ve talaşsız şekil verme usullerinin görülmesi tezgahların kullanılması, ve staj sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır. Önkoşul: MOD222

TÜRK102–Türk Dili II (2 Kredi): Türk Dili II dersi, öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerine, sözlü anlatım türleri hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarına, sözlü iletişimde başarılı olmak için sahip olunması gereken hususları öğrenip uygulmalarına yönelik bir derstir. Önkoşul: TÜRK101

ÜÇÜNCÜ YIL

MOD304–Akışkanlar Mekaniği I (4 Kredi): Akışkanlar ve özellikleri. Hidrostatik. Akışkanlar kinematiği. Akışkanlar dinamiği. Laminer akımda temel prensipler (kütlenin korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin korunumu). İntegral ve diferansiyel formulasyonları ve uygulamaları. Basınç ve debi ölçme metotları. Kapalı sistemler. Önkoşul: MAT201

MOD307–Makine Tasarımı I (4 Kredi): Makina mühendisliği tasarımına giriş. Kuvvet analizi, malzeme bilgisi, deformasyon ve kararsızlık. Gerilme analizi ve yığılması. Makina elemanlarının mukavemeti, statik ve dinamik yükler altındaki yetmezlik kriterleri. Dişli bağlantı parçaları, perçin ve kaynak bağlantıları, yaylar. Önkoşul: MOD224

MOD317- Bilgisayar Desdekli Mühendislik Prensipleri (3 Kredi): Bigisayar Destekli Tasarımın tanımı (CAD) ve Prensipleri, Bilgisayar Destekli Tasarım Ìstasyonu , Donanım ve Yazılımlar,Bilgisayarların ürün tasarımında uygulanması, AutuCad ve Solid Works tasarım yazılımları, 2-Boyutlu çizimlerin temel konstrüksiyonu, CAD kullanarak 2D (2-Boyutlu) Mühendislik Çizimleri üretmek, Ölçülendirme ve Toleranslandırma, Layer kullanarak Çizimleri düzenleme, 3D (3 boyutlu) objelerin gösterimi, Boolean Operasyonları ( Birleştirme, Çıkartma ve Ortak sınırlar),Standard Katılar, Geometrik Madelleme (Katı Cisim Moldellemesi), Katı Cisim Montajları. Ön koşul:-

MAT323–Sayısal Analiz (3 Kredi): Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri. Önkoşul: MAT102

MOD214–Elektrik Makineleri (3 Kredi):Temel Elektrik Elemanları ve Devre Kavramları. Manyetik Devreler. İdeal Transformatör. Üç faz Transformatörler ve uygulama alanları. Doğru Akım Makinaları. Alternatif Akım Makinaları. Elektrik Makinalarının Uygulama Alanları. Önkoşul: FİZ102

MOD308–Makine Tasarımı II (4 kredi): Sürtünme ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli kinematiği ve tasarımı. Dişli çeşitleri. Miller ve parçaları, kama, pim, kavrama ve debriyajlar, kayışlar, zincirler, tork dönüştürücüleri. Bir mekanik parçayı ve cihazı içeren tasarım projesi, teknik çizimler, maliyet analizi. Önkoşul: MOD307

MOD310–Kontrol Sistemleri (3 Kredi): Otomatik kontrola giriş. Dinamik sistemlerin matematiksel modellemesi. Laplace dönüşüm yöntemini kullanarak tepki analizi bulma. Transfer fonksiyonları ve blok sistemler. Geribesleme kontrol sistemleri. Hareketlendirici ve devre örnekleri. Kontrol kanunları. Önkoşul: MAT201

MOD314-Makina Sistemleri Dinamiği (4 Kredi):Mekanizmalara giriş: Temel kuramlar ve makanizma çeşitleri. Konum, hız ve ivme analizi. Dişli sistemleri. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizi. Millerin kritik hızı ve rotor balanslama. Titreşim kuramları. Tek serbestlik dereceli sistemlerin ilk, hormonik ve periodik uyarılmalara karşı tepkisi. Çok serbestlik dereceli sistemler.Önkoşul: MOD212/MAT201

MOD316 – Isı Transferi (4 kredi): Temel Tanıtım ve Kavramlar. Kararlı Rejimde Bir Boyutlu Isı İletimi Kararsız Rejimde (zamana bağlı) Isı İletimi. Taşınımla Isı Transferinin Prensipleri. Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinde Amprik ve Pratik Bağıntılar. Doğal Taşınımda Isı Transferi. Kaynamada ve Yoğuşmada Isı Transferi. Isı Eşanjörleri,Işınımla Isı Transferi. Önkoşul: MAT201

MAK 300–Endüstri Stajı (kredisiz): Makina bölümü ögrencileri 3. yılı sonunda yapması gereken stajdır. Bu stajda ögrenciler 20 iş günü herhangi bir endüstri fabrikasında üretim teknikleri, fabrika organizasyon, üretim maliyeti, sevk ve idare kalite kontrol bölümlerinde çalışmaları gerekir ve staj sonunda bir staj raporu hazırlamaları gerekmektedir. Önkoşul: MAK200

DÖRDÜNCÜ YIL

MOD424–Mekanik Sistemlerin Deneysel Analizi (3 Kredi): Deney yapma gereksinmi. Deneysel yönetem. Genel ölçüm sistemleri. Rapor yazlama. Hata analizleri. Belirsizlik. Frequency Dağılımı. Beklenen değer ve standart sapma. Deneysel sonuçların sunumu. Verilerin grafiksel sunumu. Eğri uydurma (curve fitting) ve lineer regresyon. Doğrusal olmayan ilişkiler. Boyut analizi. Laboratuvar deneyleri. Önkoşul: (4. sınıf öğrenci)

MAK427-Mühendislik Etiği (2 Kredi): Bu ders, mühendislerin toplum, işveren, meslektaş ve müşteri bağlantılı ahlaki hakları ve sorumluluklarını göstermek için tasarlanmıştır. İşlenecek konular: Çağdaş mühendislik uygulamalarında etik değer çatışmalarının çözümlemesi. Fikir mülkiyet hakları ve çıkar çatışmalarının önemi. Mühendislikte tasarımın, üretimin ve işlerin etik yönleri. Maliyet-yarar ve risk çözümlemelerinde güvenlik ve işle ilgili tehlikelerin dikkate alınması.

AİT101–Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I (2 Kredi):İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Önkoşul: -

MAK 400–Bitirme Projesi (4Kredi): Tasarım süreci ve morfolojisi. Problem giderme ve karar verme. Modelleme ve similasyon.. Tasarımda bilgisayar kullanımı, CAD. Proje mühendisli, planlaması ve yönetimi. Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar alma ve maliyet değerlendirme. Katile kontrol. Yetmezlik analizi ve güvenirlilik. Tasarımda insan unsuru ve ekolojik factörler. Örnek çalışmalar. Her öğrenciye bir proje verilir.Önkoşul: (4. sınıf öğrenci)

MAK450–Enerji Santralı Stajı (Kredisiz): Makina bölümü ögrencileri 4.ncü yılda yapması gereken stajdır. Bu stajda ögrenciler 10 iş günü herhangi bir enerji santralında (hidroelektrik veya termik) mekanik enerjinin üretimi hakkında staj yapmaları ve staj sonunda bir staj raporu hazırlamaları gerekmektedir. Önkoşul: MAK300

AİT102–Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II(2 Kredi) Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılâplar değerlendirilmektedir. Önkoşul: AİT101

Teknik Seçmeli Dersler

MAK 401–Hidrolik Makineler: Hidrolik makinelere giriş. Borular, turbo pompalar, radyal pompalar, eksensel pompalar, karışık pompalar. Kavitasyon. Turbo makinelerde boyutsal analiz. Turbo pompaların boru sistemlerinde kullanımı. Türbinler; Françis, Pelton ve Kaplan türbinleri ve rüzgar türbini. Önkoşul: MOD 304

MAK411-Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri: Bölgesel ve merkezi ısıtmaya giriş, ısıtma cihazları, ısı kayıp hesapları, sıcak sulu ısıtma sistemleri, boru hatları tasarımı. Bölgesel ve merkezi ısıtma, soğutma cihazları, ısı kazanç hesapları, soğuk su ile soğutma. İklimlendirme. Havalandırma, hava ile ısıtma ve soğutma, kanal tasarımı. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi tasarımı. Önkoşul: - (MOD 306 tavsiye edilir)

MAK416–Güneş Enerjisi: Güneş, güneş sabiti, radyasyon, spektrum dağılımı ve dünya dışı ışınım değişimi, yüzeylerin radyasyonal özellikleri, güneş açıları, zaman değişimi, yataysal ve eğimli yüzeylere gelen radyasyonlar, eğimli yüzeylerdeki izolasyon, güneş radyasyonlarının atmosferdeki azalması, güneş radyasyonlarının emilmesi, piranometre, güneş pilleri, güneş plakaları, güneş radyasyonlarının verileri, güneş radyasyon ve temiz havadaki radyasyonların tahmin edilmesi, ışın ve diffuse edilen radyasyonun bileşenleri, enerji depolanması. Önkoşul: MOD306

MAK418–Soğutma Tekniği:Soğutma çevrimleri. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi çeşitleri ve pratik uygulamaları. Soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanların termodinamik ve fiziksel özellikleri. Soğutma kompresörleri. Soğutma makinalarında kullanılan diğer elamanlar. Önkoşul: MOD 208

MAK423–Isı Değiştirici Tasarımı: Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması ve tasarım yöntemleri. Isı değiştiricilerinin akış şekilleri. Toplam ısı geçiş katsayısının bulunuşu. Isı geçiş bağıntıları. Kirlilik faktörü, basınç düşüşü. Gövde-boru tip ısı değiştiricilerin hesabı. Kompakt ısı değiştiricileri. Önkoşul: MOD316

MAK425–Takım Tezgahları ve Takım Tasarımı: Metal kesme makinaları. Kesme takımları. Takım tezgah seçimi. Kesme hızları, kesme derinlikleri. Tornalama, delme, planyalama, vargel, frezeleme, taşlama işlemleri ve son işlemler. Önkoşul: MOD 305

MAK426–Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş: Gerilme ve genleşme analizi. Genleşme- deplasman denklemleri. Düzlemsel elastik problemler. Sonlu eleman yöntemine giriş. Bir ve iki boyutlu sonlu eleman metodu tekniği. Koordinat transferi, matris bütünleme ve çözüm teknikleri. Üç boyutlu sonlu eleman metoduna giriş. Bir ve iki boyutlu problemler ile ilgili projeler. Önkoşul: MAK 307 / MAT 323

MAK431–Enerji Dönüşüm Sistemleri: Dünyadaki enerji ihtiyaçları ve kaynakları, Yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgar, Dalga, Gel-git, Jeotermal, Biyogaz ve Güneş Enerjisi. Fosil yakıtları, Yanma ve yanma ekipmanları. Buhar Jeneratörleri. Atomik yapı, Nükleer Reaksiyonlar; Bozunma, Füzyon. Reaktörler. Çevresel etkiler. Önkoşul: MOD 207

MAK433–Kütle Transferi: Kütle transferi ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme. Kütle transferinin temellerini, difüzyon ve difüzivite ilkelerini, moleküler ve konvensiyonel kütle transferi, faz denklemleri, denge süreçleri, emilim, membran ayırma işlemleri, yıkama, distilasyon, kurutma ve kristalleşme, ekstraksiyon, buharlaştırma. Önkoşul: MAK 314

MAK441–Akışkanlar Mekaniği II: Açık sistemlerde sınır tabakası, potansiyel akım teorisi. Hidrolik makinalar ve sınıflandırılmaları. Sıkışabilir akıma giriş, bir boyutlu sıkışabilir akım hareketinin sürtünme, ısı enerjisi ile incelenmesi. Şok dalgalar. Önkoşul: MOD304

MAK442–Gaz Dinamiği: Sıkışabilir Gazlara giriş, Akım Bölgeleri, Sürtünmesiz akımlar için Süreklilik denklemin integral formu şeklinde yazılması, Bir boyutlu sıkışabilir akım, Ses hızı ve Mach sayısı, Sıkışabilir akım için dalga genişlemeleri, Normal şok dalgaları, Bir boyutlu akımda ısı ilavesi, Bir boyutlu akımda sürtünme, Oblik şok dalgaları, Alan hız ilişkileri, Nazıl, Difüsor. Önkoşul: MOD 304

MAK453–Malzeme Mühendisliği: Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve malzeme geliştirme. Isıl işlemler ve örnekler. İleri malzemeler. Gevrek malzemeler ile tasarımlar. Weibull analizi. Malzeme seçimi diyagramları. Önkoşul: MOD 211

MAK461–Kaldırma ve Taşıma Makineleri: Malzeme Taşıma Konusuna Giriş, Taşınabilir Malzemelerin Biçimleri, Kaldırma Mekanizmasının Temel Elemanları, Kaldırma Mekanizmaları, Kaldırma Mekanizmaları, Kaldırma Tipi Vinçler, Portal Vinçler, Kolon Jib Vinçleri, FEM standartları, Konveyörler (makaralı, yerçekimi, vidalı ve bantlı konveyörler), Konveyör bileşenleri, tahrik gücü hesaplamaları. Önkoşul: MOD 212 / MOD213

MAK475–Malzeme Hasar Analizi: Mühendislik malzemelerinde Malzeme Yapısı,Üretim Yöntemi, Malzeme Özellikleri ilişkisi. Demir bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri. Çeliklere su verilmesi ve sertleştirilmesi. Sertleşebilirlik tayini. Çeliklerde temperleme, yüzey sertleştirme. Dökme demirlerin ısıl işlemi. Demir dışı alaşımların ısıl işlemi. Seramik ve camlarda ısıl işlemler. Talaşlı işlenebilir seramikler. Önkoşul: MOD 211

MOD425–İçten Yanmalı Motorlar: Motorların tarihçesi. Termik kuvvet makinaları ve motorlar. Dört zamanlı ve iki zamanlı benzin ve diesel motorların çalışmaları ve genel yapıları. Teorik motor çevrimleri. Motorların ön hesapları ve motor seçimi. Motor yakıtları. Motorlarda yanma ve vuruntu. Önkoşul: MOD 208

MOD433–Isıl İşlem: Mühendislik malzemelerinde Malzeme Yapısı↔Üretim Yöntemi↔Malzeme Özellikleri ilişkisi. Demir bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri. Çeliklere su verilmesi ve sertleştirilmesi. Sertleşebilirlik tayini. Çeliklerde temperleme, yüzey sertleştirme. Dökme demirlerin ısıl işlemi. Demir dışı alaşımların ısıl işlemi. Seramik ve camlarda ısıl işlemler. Talaşlı işlenebilir seramikler. Önkoşul: MOD 211

M0D434–Kalite Kontrol: Kalite ve kalite artırıcı yöntemler. Kalite kontrol ve teknikleri. Ölçüm. Toleranslar. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü. Hata alalizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartları. Kalite kontrolda statistik. Örnekleme teknikleri. Kontrol tabloları. Önkoşul: MOD 209

MOD481-Saç Metal Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı: Saç metal işleme yöntemlerinin tanıtımı; Kesme, doğrama, taslak ve delme işlemleri, bükme, kıvırma ve derin saç çekme işlemleri. Diğer saç metal şekillendirme işlemleri. Saç işleme operasyonlarının mühendislik analizleri, saç işleme kalıplarının tasarımı ve üretimi, kullanılan presler ve kesme takımları. Önkoşul: MOD222

MOD483-Tersine Mühendislik Yöntemleri: Tersine mühendisliğe giriş, önemi ve tarihçesi. Parçalara ayırma işlemi ve yöntemleri. Malzeme hasar analizi ve incelemesi. Amaç ve işlevin belirlenmesi. Antikythera mekanizması. Malzeme analiz ve belirlenmesi. Üretim yöntemlerinin belirlenmesi. Khufu Piramidi’nin inşa edilmesi. Tasarımın uygunluğunun değerlendirilmesi. Konunun açıklayıcı örnekler ile pekiştirilmesi. Fizibilite ve üretim. Tersine mühendislik materyalleri ve konuları. Kırılan, aşınan veya eskimiş parçaların yeniden üretilmesi için tersine mühendislik. Tersine mühendislik etik ve kuralları. Önkoşul: MOD307

Teknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli Dersler

MOD426–Mühendisler için Ekonomi: Dersin mühendislik açısından önemi ve getirileri. Ekonominin temel kavramları (ekonomi, para, faiz, enflasyon, devaluasyon, arz, talep, döviz, ulusal para, fiyat, piyasa fiyatı,vs). Mühendislik ekonomisinin hedefleri, Mühendislik ekonomisinde alternatiflerin oluşturulması, Hiç yapmama alternatifi, İhtiyacın mevcut sistemin organizasyonu ile karşılanması, Teknik yönden mümkün alternatifler, Ekonomik yönden mümkün alternatifler, Nakit akış hesapları , Temel kayvramlar( ekonomik analiz süresi, fiziksel ömür, iskonto oranı), Peşin değerin gelecek değeri Nakit akış hesapları, Peşin değerin üniform değeri , Uniform değerin gelecek değeri, Doğrusal artan değerin peşin değeri, Maliyetler, Yatırım bedeli, işletme maliyeti, Bakım maliyeti, Yenileme maliyeti, Maliyet hesaplanması, Faydalar, Doğrudan hesaplanabilen faydalar, Alternatifin maliyeti, Önlenen zararlar , Maliyet paylaşımı, Fayda-maliyet analizleri, Peşin değer kıyaslamaları Gelecek değer kıyaslamaları, Uniform değer kıyaslamaları, F-M ve F/M kıyaslamaları, Fayda-maliyet analizleri, İç verimlilik oranı kıyaslamaları, geri ödeme süresi kıyaslamaları. Önkoşul:-

MOD427–Mühendisler için Yönetim: Proje planlama, program ve bütçenin hazırlanması, izlenmesi ve kontrolü, ekip organizasyonu ve yönetimi, zaman yönetimi, bilgisayar destekli yönetim yöntemleri, doküman ve teknik şartname hazırlama, uluslararası standartlar. Önkoşul:-

Misyon – Vizyon

Misyon - Vizyon

Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir. Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hizmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslararası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Makina Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 255'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan temel bilgisayar teknolojilerinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan mühendislik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler makina mühendisi uzmanı olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede endüstrinin çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.

Program Kazanımları
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Makina Mühendisliği alanlarında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme.
 • Karmaşık Makina Mühendisliği problemlerini belirleyebilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında, gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.
 • Makina Mühendisliği uygulamalarında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için ihtiyaç duyulan modern teknik ve araçları tasarlayabilme, seçebilme ve kullanabilme; bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini veya Makina Mühendisliği araştırma konularını araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Makina Mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda verimli çalışabilme; bireysel olarak çalışabilme
 • Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
 • Makina Mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak; Makina Mühendisliği çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olmak.
 • Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik ve yenilikçilik bilincine sahip olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Makina Mühendisliği alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek. ("Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği", Düzey B1).
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Makina Mühendisliği ile ilişkilendirebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Makina Mühendisliği programından mezun olanlar, endüstride, bir üniversitenin, bir kamu kuruluşunun veya bir özel şirketin Mühendislik bölümünde çalışabilirler. Ayrıca, satış ve pazarlama, yönetim, insan kaynakları alanlarında çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 255 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Hüseyin ÇAMUR, Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri
 • Değerlendirme Anketi
 • Mezuniyet Anketi
 • Memnuniyet Anketi