Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği bölümümüze hoşgeldiniz. 2017-2018 akademik yılı eğitim ve öğretim yılı hepimiz için bilimle ve başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında sadece Yakın Doğu Üniversitesinde mevcut olan Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz 2008 yılında YÖK ve YÖDAK onayı ile kurulmuştur. Lisans (BSc), Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programlarımız, İngilizce ve Türkçe dillerinde konusunda uzman, deneyimli eğitim kadromuzla uluslararası düzeyde öğretim ve eğitim vermektedir. Biyomedikal Mühendisliği programı, ASIIN ve EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) tarafından akredite olmuştur. Biyomedikal Mühendisliği bölüm programımız, mühendislik dersleri ağırlıklı ve ilgili temel bilimlerden zengin bir içerik arz etmektedir.

Medikal Biyoteknolojinin ülke hedefleri arasında yer aldığı yüzyılımızda, istihdam eksiği olan en önemli meslek grupları arasında yer alan Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz uluslararası seviyede eğitim vermeyi misyon olarak benimsemiştir.

Sizlere, yüksek kalitede düzenlenmiş eğitim programımız ve öğretim kadromuzla, meslek hayatınızda geniş bir vizyon sağlayacak eğitiminizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Süleyman AŞIR
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]

Dersler
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
 1. YIL / 1. DÖNEMFİZ101Genel Fizik I46-3202111
MAT101Matematik I46-4002110
İNG101İngilizce I35-0000111
BMM101Biyomedikal Mühendisliğine Giriş34-2000102
KİM104Biyolojik Bilim ve Mühendisler İçin Genel Kimya45-3200221
TUR101Türk Dili I22-0002002
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I22-2000201
1. YIL / 2. DÖNEMFİZ102Genel Fizik II45FİZ1013202210
MAT102Matematik II45MAT1014002110
BMM102Biyokimya44BMM1043100112
BMM110Medikal İngilizce33İNG1013000111
İNG102İngilizce II35İNG1010000111
MAT113Lineer Cebir35MAT1013002010
TUR102Türk Dili II22TUR 1010002002
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II22AİT 1012000201
2. YIL / 1. DÖNEMMAT201Diferansiyel Denklemler46MAT1024002110
İNG201Konuşma Becerileri33İNG1023000111
MOD106Bilgisayar Programlamaya Giriş45-4103100
MOD204Elektrik Devreleri45FİZ1023202110
BMM202Biyomalzemeler44-4000221
TOSTeknik Olmayan Seçmeli35-3------
2. YIL / 2. DÖNEMBMM210Anatomi ve Fizyoloji34BMM1023000111
MOD205Temel Elektronik45MOD2043202200
BMM200Staj I06-0000000
BMM260Elektromanyetik Teoriler34FİZ1023002100
BMM250Biyoistatistik34MAT1013002100
MOD001Sayısal Mantık45MOD1063202200
TOSTeknik Olmayan Seçmeli35-3------
3. YIL / 1. DÖNEMBMM301Biyomedikal Sensörler45-3202110
MOD351Gömülü Sistemler45MOD0013202110
MOD008Sinyal ve Sistemler46-3202110
BMM310Biyomedikal Elektronik45MOD2053202110
BMM311Biyomedikal Enstrümantasyon I45-3202110
BMM320Biyomekanik34-3002100
3. YIL / 2. DÖNEMBMM340Biyolojik Sistemlerin Modellemesi35BMM2503001110
BMM350Radyoloji Fiziği35FİZ1013001110
BMM303Biyomedikal Görüntüleme35-2201110
BMM312Biyomedikal Enstrümantasyon II45BMM3113202110
BMM321Yapay Organlar34-3002001
BMM300Staj II06-0000000
4. YIL / 1. DÖNEMBMM400Mezuniye tProjesi I310-3000111
BMM401Enstrümantal Analiz45-4002110
BMM452Biyomedikal Sinyal İşleme35
TSTeknik Seçmeli35-3002100
TSTeknik Seçmeli35-3002100
4. YIL / 2. DÖNEMBMM402Mezuniyet Projesi II310-3000111
BMM435Biyoinformatik35-3001110
TSTeknik Seçmeli35-3002100
TSTeknik Seçmeli35-3002100
TSTeknik Seçmeli35-3002100

PÇ: Problem ÇözmeBP: Bilgi PekiştiriciD:Düzeltici Ö:Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖn KoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
BMM432Bilgisayarlı Tomografide Temel Uygulamalar35-3002100
BMM333Biyomedikal Bilgisayar Uygulamaları35-3002100
BMM405Nükleer Tıp35-3002100
BMM409Klinik Mühendisliği35-3002100
BMM437X-Işını Tabanlı Sistemler35-3002100
BMM453Medikal Etik35-3002100
BMM431Kardiyak Biyomekanik ve EKG Sistemleri35-3002100
MOD413Yapay Zekaya Giriş35-3002100
MOD419Sayısal Görüntü İşleme35-3002100
MOD426Mühendisleri çinEkonomi36-3202111
MOD427Mühendisleri çinİşletme36-3202111

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Olmayan Sınırlı Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖn KoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
FRA101Fransızca I35-3000212
FRA102Fransızca II35-3000212
ALM101Almanca I35-3000212
ALM102Almanca II35-3200222
YUN101Yunanca35-3200222
RUS101Rusça35-3200222
KON301Konuşma Klübü35-3200222

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Ders İçerikleri

KİM104 Biyolojik Bilim ve Mühendisler İçin Genel Kimya (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin sonunda öğrenciler, temel atom teorisi kavramını, kimyasal denklemleri, termokimyayı ve uygulamalı laboratuar çalışmalarını anlamalıdır.
Ders içeriği: Metrik sistemi vurgulayan temel bir ders. Atom teorisine giriş, stokiyometri. Maddenin yapısal ve fiziksel özellikleri. Elementler arasındaki periyodik ilişki ve periyodik tablo. Gaz hal. Termokimya. Enerji ve entalpi. Atomların elektronik yapısı. Elektrokimya. Kimyasal bağlanma.

MAT101 Matematik I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Kalkulus temelleri verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

FİZ101 G. Fizik I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere genel fizik hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği:Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

İNG 101 İngilizce I (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği: Köklü yaklaşımlarla, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi. Kısa hikaye, akademik makale, araştırma raporları ve gazete makaleleri okuması.

MAT102  Matematik IIMatematik I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Dersin amacı: Bu ders öğrencilere kalkulus gelişimini kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: Düzlemsel ve kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlardaki alan, eğrilerin yay uzunluğu. Limit, süreklilik ve çok değişkenli fonksiyonların farklılaşması, aşırı değerler, Lagrange çarpanları metodu. İki katlı integral, üçlü integral uygulamaları. Çizgi integralleri, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, kuvvet serileri, Taylor serileri. Karışık sayılar.
Ön Koşul: MAT101

FİZ102 G. Fizik II (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencileri elektrik konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Eletrik yükleri. Kolomb kuralı. Elektrik kuralları. Gauss Kuralı. Elektriksel potansiyel. Kapasitör ve kondaktör. Akım ve Direnç. Doğrudan Akım Devreleri. Manyetik Alanlar. Manyetik Alan Kaynakları. Faraday Kuralı.
Ön Koşul: FİZ101

İNG102 İngilizce II (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere ileri düzey İngilizce eğitimi vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.
Ön Koşul: İNG101

MOD106  Programlamaya Giriş(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin program dilinin gelişimini ve sınıflandırılmasını ve temel bilgisayar mimarisini bilmelerine yardımcı olmaktır. İkilinin temel nümerik hesaplamasını çözebilir, kursun sonunda basit assembly dili programlarını tasarlayabilir ve uygulayabilir.
Ders içeriği: Temel kavramlara giriş. Program tasarım sürecinin araçları olarak algoritmalar ve akış çizelgeleri. Temel program yapısı Giriş / çıkış deyimleri. Kontrol yapıları: Seçme ve tekrarlama ifadeleri ve dizileri. Modüler programlama kavramı: Prosedürler ve Fonksiyonlar.

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (ders çeşidi: sadece Türk öğrenciler) (2 Kredi)
Ders Amacı: Bu dersin amacı, Türk öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili detaylı bilgi vermektedir.
Ders İçeriği:Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci    Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Sevr Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

AİT102Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi II (ders çeşidi: sadece Türk öğrenciler) (2 Kredi)
Ders amacı: Atatürk’ün felsefi temellerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan tarihi olayları ilke edinen Türk modernleşmesi üzerine kurulan çağdaş gelişmeler ışığında, yorumlamanın temel anlamı ve biçimi bu dersin odak noktasıdır.
Ders İçeriği: Türkiye Cumhuriyetinde siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm; Atatürk ve Kemalizm'in altı ilkesi; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Ön Koşul:AİT101

TUR101 Türk Dili I(ders çeşidi: sadece Türk öğrenciler) (2 Kredi)
Ders amacı: Yazı dili ve yazımı kavramlarını öğretmek. Resmi yazıların öğretilmesi ve uygulamalarla planın geliştirilmesi.
Ders İçeriği:Dilin tanımı ve önemi; dil ve kültür arasındaki ilişki; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; plan, tema, bakış açısı, faydalı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; kompozisyon, kompozisyon, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel ifade bozuklukları, düşünceleri düşünme ve ifade etme; çeşitli yazı türleri (not, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.).

TUR102 Türk Dili II(ders çeşidi: sadece Türk öğrenciler) (2 Kredi)
Ders amacı: Yazılı ve sözlü anlatımı geliştirmek. Bilimsel anlatı geliştirmek ve bilimsel metin üretme becerisini kazanmak.
Ders İçeriği: Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Ders İçeriği Raporu-Eleştiri), Resmi Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebi Türler, Deneme, Sütun, Seyahat Yazma, Biyografi, Öykü , Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim.
Ön Koşul: TUR101

MAT113 Doğrusal Cebir (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Doğrusal Cebir’in temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Matrisler ve Denklem Sistemleri, Determinantlar, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikgenlik, Eigenvalues, Numerik Doğrusal Cebir.
Ön Koşul: MAT101

BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Bu ders biyomedikal mühendisliği lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı biyomedikal mühendisliğinin teknik yönleri hakkında temel bilgiler vermektir.
Ders İçeriği: Biyomedikal mühendisliği alanına kısa bir giriş yapılır; Biyomedikal cihazlar, tıbbi aletler ve tıbbi görüntüleme sistemleri, öğrencilere önümüzdeki yıllarda çalışacakları tanımak için tanıtıldı. Öğrencilere, mühendislerin biyomedikal mühendisliği düzeyinde keşfetmek için kullandıkları temel fiziksel tekniklere genel bir bakış sunulmaktadır.

BMM102  Biyokimya(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı:Bu ders mühendislik öğrencileri için tasarlanmıştır. Öğrencilere ayrıca mühendislerin moleküler düzeyde yaşamı keşfetmek için kullandıkları temel fiziksel ve kimyasal tekniklere genel bir bakış sunulmaktadır.
Dersİçeriği:Moleküler yapı ile biyomoleküllerin fonksiyonel özellikleri arasındaki ilişki ve yaşam süreçlerinin termodinamik, durgun olmayan ve kendini düzenleyen doğası üzerine vurgu yapılmıştır.

BMM110 Medikal İngilizce(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Öğrenciler, tıp alanındaki meslekler hakkında bir anlayış gösterebileceklerdir.Tıbbi terimin doğru telaffuzunu ve yazılışını gösterebilecektir.
Ders İçeriği: İnsan vücudunu ve ilişkili bileşenleri, koşulları ve süreçleri bilim temelli olarak doğru bir şekilde tanımlar. Latince ve Eski Yunanca'da önek ve sonekler kullanılarak oluşturulan kelimeleri öğrenin. Tıpta, anlamları ve etimolojileri kökenlerin öngördüğü bilgiler tarafından bildirilir.

MAT201 Diferansiyel Denklemler (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: 1. 2. ve daha yüksek derecede differansiyel denklemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.
Ön Koşul: MAT102

İNG210 Konuşma Becerileri(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Öğrencilerin daha önceki derslerden öğrendikleri dili ve 4 becerisini güçlendirmek ve pekiştirmek; ayrıca bilgi düzeylerini, iletişim kapasitesini ve dili analiz etme ve yansıtma yeteneklerini geliştirmek.
Ders İçeriği: Orta ve ileri seviyelerdeki kurs, öğrencileri yabancı dil öğrenmenin modern bağlamda önemini farketmeye teşvik eden ilginç ve güncel konular içerir; onları gelecekteki profesyonel yaşamlarına hazırlar
Ön Koşul: ENG102

BMM260  Elektromanyetik Teoriler(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Dersin amacı: Bu ders, elektromanyetik teorileri ve uygulamalarını anlamak için bir temel olarak vurgulayan, lisans düzeyinde bir elektromanyetik teoriler dersidir. Öğrenciye, mevcut ve gelecekteki elektromanyetik olayların kritik değerlendirilmesi için gerekli araçları sağlamak. Elektromanyetik yapıların kavram ve prensiplerini öğretmek. Öğrencinin problemi karşılayacak elektromanyetik bir aracı değerlendirmesini ve seçmesini sağlamak.
Ders içeriği: Elbette elektromanyetik teorilerin elektromanyetik spektrumun çeşitli alanlarında, elektrikle doldurulmuş ve birkaç nokta yükü, elektrik akısı, kapasitörler ve kapasitans, elektrik alanındaki hareketli parçacıklar, polarizasyon, kapasitör enerjisi, diverjans teoremi, genel durumu indüksiyon.
Ön Koşul: PHY102

MOD204  Elektrik Devreleri(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Bu ders elektrik devrelerinin temellerini ve analizini anlamak için tasarlanmıştır.
Ders İçeriği: Bu ders, Ohm ve Kirchhoff yasaları gibi elektrik devrelerinin temel kavramlarını kapsar. Nodal ve mesh analizleri ve eşdeğer devreler gibi devre analizi tekniklerini geliştirir. Derste enerji depolama elemanları ve birinci dereceden geçici devreler yer almaktadır. Tabii aynı zamanda, güç hesaplaması dahil, sinüzoidal devrelerin analizini de kapsar.
Ön Koşul: PHY102

MOD001 Sayısal Mantık(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, Sayısal Mantık Sistemlerinin temellerini öğretmek amaçlanmıştır.
Ders İçeriği: Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Fonksiyonların basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş.
Ön Koşul: MOD106

MOD205 Temel Elektronik(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı:Bu dersin amacı, mühendislik uygulamalarında yaygın olan Elektronik Prensiplerin etkinliğini anlamak için tüm Mühendislik dallarındaki öğrencilerden öğrencileri yetiştirmektir.
Ders İçeriği: Yarı-iletkenler. P-N kesişim diyotları, denklik modelleri, diyot devreleri, şalter devreleri, doğrultucu, düz akım (DC) güç kaynakları, Zener diyotları. Çift kutuplu (bipolar) kesişim transistörleri, geniş-dalga modeli. DC transistör devre analizi ve bias yapmak. Ortak-emitör, ortak-kollektör, ve ortak-baz konfigürasyonları. JFET operasyonu ve bias yapılması.
Ön Koşul: MOD204

BMM250  Biyoistatistik (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Sağlık bilimlerindeki araştırmacılar, biyolojik sorunları incelemek için yaygın olarak birkaç istatistiksel yöntem (doğrusal regresyon, ANOVA, lojistik regresyon, hayatta kalma analizi, parametrik olmayan yöntemler vb.) Kullanır. Alanınızdaki bilimsel makaleleri okumak, kullanılan istatistiksel yöntemleri anlamak ve sonuçları kendiniz yorumlamak için istatistiksel beceriler kazanın. İstatistiksel analiz için bilgisayarları ve yazılımı kullanmayı öğrenin.
Ders İçeriği: Olasılık ve sayma, permütasyon ve kombinasyon. Bazı olasılık yasaları, olasılık aksiyomları. Rasgele değişkenler ve ayrık dağılımlar. Sürekli dağılımlar Ortak dağılımlar Matematiksel Beklenti, Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları, Bazı Sürekli Olasılık Dağılımları, Biyomedikal bilim problemi uygulamaları.
Ön Koşul: MAT101

BMM202  Biyomalzemeler(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Biyomedikal mühendisliği, malzeme bilimi ve kimyadaki temel prensipleri ve bunların biyomateryal gelişim ve performansa nasıl katkıda bulunduğunu anlayın.
Dersİçeriği:Biyomalzemelere giriş, Biyouyumluluk, Katıların yapısı, Kristallerde kusurlar, süper soğutulmuş ve ağ katıları, Kompozit malzeme yapısı, Malzemelerin karakterizasyonu, Mekanik ısıl özellikler, Faz diyagramları, Isıl İşlemlerle Güçlendirme, Yüzey özellikleri ve yapışma, Elektriksel optik, Röntgen Emilimi, Malzemelerin akustik ve ultrasonik karakterizasyonu, metalik implant, Seramik implant, Polimerik implant ve kompozit malzemeler.

BMM200  Staj I
Bir staj deneyimi, öğrencilere sınıfta öğrendiği bilgileri ve becerileri bir çalışma ortamında uygularken kariyer çıkarlarını keşfetme fırsatı sağlar. Bu deneyim aynı zamanda öğrencilerin öğrenmeye ihtiyaç duydukları şeyleri daha net bir şekilde anlamalarına yardımcı olur ve profesyonel ağlar oluşturmak için bir fırsat sunar. Kişisel kariyer hedeflerini daha net tanımlarken kariyer seçenekleri hakkında daha iyi bir anlayış geliştirir; işletme uzmanlarının faaliyetlerini ve işlevlerini deneyimlemek; sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek ve gelecekteki bilgi ve beceri geliştirme alanlarını belirlemek.

MOD301 Mikroişlemciler (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Mikroişlemciyi programlanabilir dijital sistem elemanı olarak öğretmek. Assembly dili programlaması kullanarak bazı temel mikroişlemci kavramlarını göstermek. Donanım tasarımı ilkelerini vermek; Mikroişlemci tabanlı bir sistemin donanım ve yazılım alt sistemlerini ve etkileşimlerini birleştirerek anlaşılmasını sağlamak.
Ders İçeriği: Mikroişlemcilere giriş. Mikroişlemcilerin mimarisi ve komut setleri. Keser. Anılar. Paralel ve seri giriş / çıkış programlama. Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı. Mikroişlemci uygulamaları.
Ön Koşul: MOD001

MOD008  Sinyal Ve Sistemler (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: İşaret ve sistemlerin temelini öğretmek. Sürekli ve sağduyulu zaman sinyallerinin ve sistemlerinin matematiksel tanımlarını ve temsillerini anlamak. Bir sistemin ve evrişim operatörünün dürtü yanıtını anlamak. Zaman alanı, z alanı ve frekans alanı içindeki sinyallerin analizini öğretmek. Sürekli-zaman LTIS için Fourier ve Laplace Dönüşüm analizini öğretmek. Ayrık zaman sistemleri için z ‐ dönüşüm analizini öğretmek. Örnekleme teorisini anlamak; Filtrelemenin temelini, geri besleme kavramlarının temelini öğretmek. Yazılım programlarını kullanarak zaman alanı, z alanı ve frekans alanı içindeki sistemlerin modellenmesini sağlamak.
Ders İçeriği:Sürekli ve diskrit-zaman sinyal ve sistemlerin öellikleri. Temel sinyal değiştirme. Dijital sinyaller ve örnekleme. Zaman domeni analizi. Lineer zaman-değişimsiz sistemler. Fark denklemleri. Lineer zaman-değişimsiz sistemlerin blok diagramı. Gürültü. Darbe tepkisi (response), geçiş fonksiyonu. Konvolüsyon, Frekans alanı analizi, Fourier serisi ve transformu. Laplace transformu. Interpolasyon metodları, Süzgeçler. Sinyallerin orthogonal genişlemesi. Z-dönüşüm. Ters z- dönüşümü, s dönüşümünü z- dönüşümüne yansıtmak.

BMM310 Biyomedikal Elektronik (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Dersin hedefleri: Bu derste öğrenciler özellikle devre analizi, yükselteçler, işlemsel yükselteçler, diyotlar ve transistörler hakkında bilgi edineceklerdir. Bu alanlardaki problemleri tanımlamak, formüle etmek ve çözmek için mühendislik ve bilim bilgisini uygulayın.
Dersin İçeriği: Bu ders temel işlemsel yükselteç devrelerini, iletken diyotları ve transistörleri içerir. Dijital mantık devrelerine giriş de sağlanmaktadır. Kurs boyunca elektronik devre kartları kullanılmaktadır.
Ön Koşul: MOD205

BMM311 Biyomedikal Enstrümantasyon I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin amacı öğrencilere temel biyomedikal mühendislik teknolojisini tanıtmaktır. Sonuç olarak, öğrenciler biyolojik bilgiyi insan vücudundan ölçebilir, ulaşabilecek sistemleri ve cihazları test edebilir ve / veya anlayabilir, tasarlayabilir ve değerlendirebilirsiniz.
Ders İçeriği: Biyomedikal ölçüm sistemleri, biyopotansiyel kuvvetlendiriciler, kan akımı ve basıncı, klinik ve laboratuvar enstrümantasyonu, ECG, EMG, EEG ve elektrocerrahi sistemleri detaylı olarak tanıtılmaktadır. Biyoelektrik sinyallerin kökenleri ve özellikleri, kayıt elektrotları, yükselteçler, kimyasal basınç ve akış transdüserleri, non-invaziv izleme teknikleri ve elektrik güvenliği. Öğrencilere, mühendislerin biyomedikal mühendisliği düzeyinde keşfetmek için kullandıkları temel fiziksel tekniklere genel bir bakış sunulmaktadır.

BMM350  Radyoloji Fiziği (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Dersin amacı:Öğrenciler radyoaktif bozulmayı ve iyonlaştırıcı radyasyon üretimini tanımlayan mekanizmaları anlayabilecek; iyonlaştırıcı radyasyonun madde ile etkileşimleri; Kanser hastalarının klinik bakımı için kullanılan görüntüleme ve tedavi ekipmanlarını tanımlamak; İyonize radyasyonun doğru ölçümü ve klinik ekipmanın kalibrasyonu için cihaz ve protokollerin kullanımını tartışır.
Ders İçeriği: Bu ders radyolojik görüntüleme yöntemlerinin temel fiziğini kapsar. Ana konular; radyasyon ve atom, radyasyonun madde ile etkileşimi, X-ışını üretimi, X-ışını tüpleri, nükleer manyetik rezonans, mıknatıslanma özellikleri, ultrasonun özellikleri, ultrasonun madde ile etkileşimi, radyoaktivite ve nükleerdönüşüm, radyonüklid üretimi ve radyofarmasötikler, radyasyon tespiti radyasyondan korunma, dozimetre ve radyasyon biyolojisi.
Ön Koşul:FİZ101

BMM303  Biyomedikal Görüntüleme (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin amacı biyolojik görüntüleme dokularının fiziksel işlemlerine genel bir bakış sağlamaktır. Öğrencilere, çeşitli biyomedikal görüntüleri ve biyomedikal görüntüleme ekipmanlarının teknik yönlerini analiz etmek ve yorumlamak için matematiksel, hesaplama araçları sağlamak.
Dersin İçeriği: Bu ders, röntgen cihazları, floroskoplar, mamografi, bilgisayarlı Tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), ultrason, pozitron emisyon tomografisi (PET), tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT). dahil tıbbi görüntüleme yöntemlerini kapsar.

BMM312  Biyomedikal Enstrümantasyon II(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Dersin amacı:Dersin amacı teknik yönden biyomedikal enstrümantasyon artalanları sağlamaktır. Biyomedikal ölçüm sistemleri ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. Öğrencilere, mühendislerin biyomedikal mühendisliği seviyelerinde keşfetmek için kullandıkları temel fiziksel tekniklere genel bir bakış sunulmaktadır. Biyomedikal enstrümantasyon II, elektrikli ekipmanların fizyolojik hasta verilerini nasıl ölçebileceği ve tıbbi bakımı iyileştirebileceği üzerine odaklanmaktadır. Bu ders, farklı biyomedikal cihazlarda ve sensörlerde kullanılan çeşitli bileşenlerin prensiplerini tanıtır.
Ders İçeriği:İleri Biyopotansiyel sinyaller, elektrokardiyogramlar ve elektrik şok, hastane cihazları transdüserleri ve eleman bazında tamir, bakım, biyopotansiyel yükselteçler, elektrokardiyografi ve ünite bazında tamir, elektrocencephalograh ve filtreleme, defibrilatör, kalp pili, tansiyon ve kan basınç ölçümü, klinik laboratuvar ekipmanları, röntgen cihazları, ultrasonik cihazlar.
Ön Koşul:BMM311

BMM321 Yapay Organlar (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin amacı, hastalıklı organların işlevini sürdürecek, geliştirecek ve hatta geri getirecek teknolojileri düşünmektir. Bu teknolojilere artan ihtiyaç oldukça önemlidir. İyileştirilmiş sağlık bakımı, genel popülasyon için yaşam ömrünün artmasına neden oldu ve artan bir donör organ kıtlığı ile birleştiğinde, organ yardımı ve ikame cihazlarının, son dönem hastalığı olan hastaları yönetmede daha büyük bir rol oynayacağını açıkça ortaya koyuyor kurtarma veya nakli için bir köprü.
Ders İçeriği: Bu ders yapay organların tasarım ilkelerini, yapay kalbin tasarım ve fonksiyonunu, yapay kalp kapakçıklarını ve kardiyovasküler sistem bileşenlerini, ortopedik ve dişçilik tedavi ve rehabilitasyon cihazlarını, hemofiltrasyon, ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve doku mühendisliğini kapsar.

BMM340  Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Dersin amacı: Biyolojik soruları ele almak için sınıf örneklerini genişleten matematiksel modeller oluşturun. Lineer cebir, diferansiyel denklemleri ve bunları çözmek için olasılık tekniklerini incelemek ve sunulan matematiksel modelleri analiz etmek. Matematiksel sonuçları biyolojik problemler bağlamında yorumlar.
Ders İçeriği: Bu ders matematiksel modelleme ve biyolojik sistemlerin hem bilgisayar simülasyonu hem de matematiksel teknikleri kullanarak analiz edilmesine yönelik güncel yaklaşımları tanıtmaktadır. Ders, modelleme metodolojisinin temellerini, stokastik ve deterministik modelleri, sayısal ve analitik yöntemleri ve model doğrulamasını incelemektedir. Kurs boyunca örnekler popülasyon dinamikleri, biyokimyasal ağlar, ekolojik modeller, nöronal modelleme ve fizyolojik sistemlerden alınmıştır.
Ön Koşul:BMM250

BMM301 Biyomedikal Sensörler (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrenciye biyomedikal cihazlarda farklı sensör uygulamalarını tanıtmak, öğrencinin hem in vivo hem de insandan kaydedilen fizyolojik sinyallerin alınmasını ve işlenmesini düzenleyen mekanizmaları anlamak için sensör ve transdüser seçeneklerini eleştirel olarak in vitro değerlendirmesini sağlamak.
Ders İçeriği: Biyosensör tasarımı, fiziksel, optik, elektrik, mekanik, termal iletim mekanizmalarının analizi ve seçimi. Transdüserlerin özellikleri, dinamik doğrusallık, histerezis ve frekans aralığı. Biyolojik elementler, biyolojik bileşenlerin immobilizasyonu. Elektrokimya, optik ve katı hal cihazlarına dayalı tıbbi, biyolojik ve kimyasal sensörler ve dönüştürücüler.

BMM320  Biyomekanik(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Dersin amacı: İsme, anatomik pozisyona veya fonksiyona göre belirli bir kemik, bağ veya kas tanımlayın. Genel özellikleri, malzeme özelliklerini, uygun kurucu modeli ve incelenen doku ve organlara adaptasyon potansiyelini hatırlayın. Dokulardaki yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin etkilerini / etkilerini açıklayınız. Çeşitli statik ve dinamik insan aktiviteleri için iskelet eklemindeki kuvvetleri analiz edin.
Dersin İçeriği: Bu ders lisans düzeyinde bir biyomekanik dersidir ve biyomekaniği ve uygulamalarını anlamak için temel teşkil eder. Elbette biyomekaniğin büyüme, gelişme, doku remodelingi ve homeostazinin farklı alanlarında önemli bir rolü vardır. Ütopikler arasında hücresel biyomekanik, hemodinamik, dolaşım sistemi, interstitium, oküler biyomekanik, solunum sistemi, kaslar ve hareket ve iskelet biyomekaniği bulunur. Bu ders, biyomekanik kavramlarıyla gerçek biyomedikal problemlerin tasarımının arkasındaki biyomekaniğin (biyoloji, akışkanlar mekaniği, termodinamik, anatomi veya fizyoloji) temel kavramlarını kapsar.

BMM300  Staj II
Bir staj deneyimi, öğrencilere sınıfta öğrendiği bilgileri ve becerileri bir çalışma ortamında uygularken kariyer çıkarlarını keşfetme fırsatı sağlar. Bu deneyim aynı zamanda öğrencilerin öğrenmeye ihtiyaç duydukları şeyleri daha net bir şekilde anlamalarına yardımcı olur ve profesyonel ağlar oluşturmak için bir fırsat sunar. Kişisel kariyer hedeflerini daha net tanımlarken kariyer seçenekleri hakkında daha iyi bir anlayış geliştirir; işletme uzmanlarının faaliyetlerini ve işlevlerini deneyimlemek; sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek ve gelecekteki bilgi ve beceri geliştirme alanlarını belirlemek.

BMM435  Biyoinformatik (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Bu ders biyoinformatiği ve uygulamalarını anlamak için bir temel olarak vurgulayan bir lisans düzeyinde biyoinformatik dersidir. Ders, hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla canlı sistemleri daha iyi anlamak için biyolojik bilgi üretmede biyolojik veritabanlarının kullanımlarına genel bir giriş dersine odaklanmaktadır.
Ders İçeriği: Konular Genomik Dönem, genomun anatomisi, genom dizilerinin olasılıksal modelleri, biyolojik veri tabanları, dizilim hizalaması, gen ve promotör tahmini, moleküler filogenetik, post-genomik salgın, yapısal biyoinformatik ve proteomiktir. Bu ders moleküler biyoloji, veritabanı yönetim sistemleri ve olasılık modelleri hakkında temel kavramları kapsar.

BMM401  Enstrümental Analiz (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders amacı: Bu dersin amacı, biyomedikal uygulamalardaki çeşitli analiz araçlarının ve araçlarının temel bir anlayışını sağlamaktır.
Ders İçeriği: Bu ders öğrencilere modern analitik enstrümantasyon kullanarak pratik deneyim kazandırmak ve öğrencilere arka plan teorisi ve çalışma prensiplerini kazandırmak için tasarlanmıştır.

BMM452  Biyomedikal Sinyal İşleme(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu dersin amacı biyomedikal sinyallerin objektif analizindeki pratik problemleri anlamak, biyomedikal uygulamalar için dijital sinyal işleme tekniklerinin kullanımı için temel teorik altyapıyı anlamak, çeşitli dijital sinyal işlemenin pratik faydalarını anlamaktır. yaklaşımlar ve belirli problemler için en iyi çözümü belirleme.
Ders İçeriği: Sayısal işaret işleme sinyal koşullandırma esasları, frekans analizleri, sayısal filtreleme yöntemleri, özellik çıkarımı, EEG-EKG sinyalleri üzerinde sınıflandırma ve uygulama ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. Öğrencilere, mühendislerin biyomedikal mühendisliği düzeyinde keşfetmek için kullandıkları ana tekniklere genel bir bakış sunulmaktadır.

BMM400  Mezuniyet Projesi I(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Dersin amacı: Mezuniyet projesi için belirli bir konsantrasyon alanındaki ve öğretim üyelerinden birinin denetimi altındaki literatür ve veri toplama çalışmaları.
Ders İçeriği:Ders, biyo-mühendislik literatüründe yönlendirilmiş okumalar, araştırma yöntemlerine giriş, güncel ilgi alanlarına özel mühendislik konuları ile ilgili seminer tartışmalarını kapsar. Bir mühendislik projesinin planlama, tasarım, inşaat ve yönetimi bir teknik rapor yazılarak yapılır ve tamamlanır. Bu dersin amacı öğrencileri mezun olduktan sonra işyerinin pratik görevleri için hazırlamaktır. Bu, eksiksiz bir proje gerçekleştirme yeteneğini geliştirmeyi içerir.

BMM402  Mezuniyet Projesi II(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Dersin amacı: Mezuniyet projesi için belirli bir konsantrasyon alanındaki ve öğretim üyelerinden birinin denetimi altındaki literatür ve veri toplama çalışmaları.
Ders İçeriği: Ders, biyo-mühendislik literatüründe yönlendirilmiş okumalar, araştırma yöntemlerine giriş, güncel ilgi alanlarına özel mühendislik konuları ile ilgili seminer tartışmalarını kapsar. Bir mühendislik projesinin planlama, tasarım, inşaat ve yönetimi teknik bir rapor yazılarak yapılır ve tamamlanır. Bu dersin amacı öğrencileri mezuniyetten sonra işyerinin pratik görevlerine hazırlamaktır. Bu, eksiksiz bir proje gerçekleştirme yeteneğini geliştirmeyi içerir.

MOD419  Görüntü İşleme(ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu ders dijital görüntü işlemeyi tanıtır. Edinme ve oluşturma, geliştirme, bölümlendirme ve temsil gibi çeşitli görevlerin altında yatan teori ve algoritmalara odaklanır.
Dersin İçeriği: Görsel algı, görüntü oluşumu, uzaysal dönüşümler, görüntü geliştirme, renkli görüntü gösterimi ve işlenmesi, kenar algılama, görüntü bölümlendirme ve morfolojik görüntü işleme dahil dijital görüntü işlemeye genel bakış.

MOD427   MühendislerİçinYönetim (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
DersAmacı:Yönetimilkelerinitartışmak, Yöneticilerinişlevlerinitartışmak, Organizasyon ve çevreyi tartışmak, Pazarlama, üretim ve personel yönetimini tartışmak, Pazarlama kontrolünü tartışmak, Muhasebe ve finansal raporlarıtartışmak, Bütçelemeyivegenelkontrolütartışmak.
Dersİçeriği:Yönetimilkeleri. Yöneticilerin işlevleri Organizasyon ve çevre Pazarlama Yönetimi. Üretim Yönetimi. Çalışan yönetimi. Yönetim kontrolü Muhasebe ve finansal raporlar. Bütçeleme ve genel kontrol.

MOD426   Mühendisler İçin Ekonomi (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Karar vermenin ilkelerini ve ekonomik analizini tartışın. Maliyet kavramlarını, karşı-satın alma çalışmalarını tartışın; Para-zaman ilişkilerinin prensiplerini analiz eder. Nakit akışı analizi üzerinde çalışmak. Para-zaman ilişkilerinin uygulamasını analiz eder. Arz-talep ilişkilerini analiz eder. Fiyat ve talep ilişkilerini analiz eder. Kırılma noktası analizi ve enflasyonun para-zaman ilişkileri üzerindeki etkilerini analiz eder.
Ders İçeriği: Mühendislik karar vermenin ilkeleri ve ekonomik analizi. Maliyet kavramı Ekonomik çevre. Fiyat ve talep ilişkileri. Rekabet. Satın alma ve satın alma çalışmaları. Para-zaman ilişkilerinin ilkeleri ve uygulamaları. Amortisman. Çok ve bankacılık. Fiyat değişiklikleri ve enflasyon. İşletme ve şirket finansmanı.

MOD413   Yapay Zekaya Giriş (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu dersin temel amacı, sizi yaşamda karşılaşabileceğiniz yeni Yapay Zeka problemlerinin üstesinden gelebilecek araçlar ile donatmaktır.
Ders İçeriği: Problem çözme yöntemleri, sezgisel araştırma, oyun oynama, bilgi edinme, bilgi sunumu, mantıksal çıkarım, planlama, belirsizlik altında akıl yürütme, karar teorisi, uzman sistemler ve uygulama, Prolog / LISP programlama, öğrenme, algı ve doğal dil anlayışı.

BME432 BilgisayarlıTomografideTemelUygulamalar(dersçeşidi: teknikseçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu ders, Bilgisayarlı Tomografinin (BT) klinik, teknolojik ve enstrümantal temeli hakkındaki bilgilerinizi geliştirecektir.
Ders İçeriği: Bilgisayarlı tomografinin tarihçesi ve devam eden gelişmeler, BT tarama teknikleri, kesitsel anatomi ve patoloji, veri toplama, BT'nin temel prensipleri, veri toplama, görüntü kalitesi, görüntü rekonstrüksiyonuvebilgisayarlı tomografi anjiyografisini koronerdearter hastalığı içeren konular açıklanacaktır.

BMM431  Kardiyak Biyomekanik ve EKG Sistemleri (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Dersin ana amacı kardiyovasküler sistemdeki kan akışını ve mekanik kuvvetleri nasıl modelleneceğini öğretmektir. Kardiyoloji ve biyomedikal mühendisliği arasındaki yeteneği açıklar; kardiyovasküler hastalıklar için teşhis ve tedavi cihazları hakkındaki teknolojiyi kullanmak ve geliştirmek. Aynı zamanda kalbin anatomisi, fizyolojisi ve elektrofizyolojisi hakkında ayrıntılı bir açıklama getiriyor.
Ders İçeriği: Bu ders, kardiyovasküler doku (kan damarları, kalp) ve kardiyovasküler hücreler (endotel hücreleri, trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücreleri) üzerindeki mekanik kuvvetlerin ve bu kuvvetlerin etkilerinin nasıl tartışılacağını inceler. Elbette kalp mekaniği ve Elektrokardiyogram (EKG) sistemleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlar.

Misyon – Vizyon

Misyon

Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle,

Biyomedikal Mühendisliği bilim dalı son yirmi yıl içerisinde gelişen, biyomekanik, biyomedikal cihaz tasarımı ve geliştirme, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, biyoteşhiste nanoteknoloji uygulamaları ve genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimi arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve biyomedikal sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, araştırmacı, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme yeteneği üstün, toplumsal sorumluluklarını bilen biyomedikal mühendisleri yetiştirilmesinde öncü program olmaktır.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Biyomedikal Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Lisans Dersleri Akademik Yönetmeliğine göre lisans müfredatı Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenir ve Mühendislik Fakültesi Kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. Biyomedikal Mühendisliği Programı dört yıl sürer ve Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans derecesine götürür. Lisans derecesi 243 AKTS kredisinin tamamlanmasını gerektirir . Biyomedikal Mühendisliği Lisans Derecesi müfredatı, ASIIN'in konuya özgü kriterlerinin (Teknik Komite 02, TC 02 ve Teknik Komite 10, TC 10) önerilerine göre planlanmıştır. Müfredat, Tablo 1'de gösterilen müfredat kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Programdaki bir kategorinin kredi sayısı ve ağırlığı Tablo 1'de gösterilmektedir. Matematik ve fen çalışmaları, İngilizce ve sosyal bilimler dersleri, biyomedikal çalışmaları içerir. fen ve biyomedikal mühendisliği zorunlu dersleri, biyomedikal mühendisliği seçmeli dersleri çalışmaları, lisans tezi ve uygulamalı eğitim.

Program Kazanımları
 • Matematik, Doğa Bilimleri ve Mühendislik bilgilerini Yaşam Bilimleri ve Mühendislik Bilimlerinin çok disiplinli bağlamıyla ilgili olarak uygular.
 • Deneyleri analiz etmek, tasarlamak ve yürütmek, ayrıca analiz etmek ve yorumlamak.
 • Sistem bileşenini veya sürecini, ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar dahilinde arzu edilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayın.
 • Çok disiplinli takımlarda görev yapmak.
 • Biyomedikal problem çözme odaklı simülasyon, modelleme ve test ve entegrasyon kullanarak tasarım çalışması.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı sergiler.
 • Mühendisliğin teknik olmayan etkilerinin farkında olarak etkin iletişim kurmak.
 • Biyomedikal  Mühendisliği  uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal  Mühendisliği çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olmak.
 • Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik ve yenilikçilik bilincine sahip olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Küresel pazar için pazarlanabilir ürünler geliştirmek için mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Makina Mühendisliği ile ilişkilendirebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları, hastaneler ve medikal sanayi gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında bakım mühendisi, ekipman üreticisi, tıbbi malzeme tedarikçisi, tıbbi malzeme yöneticisi ve bu alanda uzman olarak istihdam edilebilmektedir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'deki devlet ve özel kuruluşlar ve şirketler ile iyi ilişkilere sahiptir ve bu sayede bilimsel uzmanlık ve bölgesel endüstri ihtiyaçları ile ilgili güncel bir çalışma programı sağlar. Bölümün müfredatı, bölgesel gereksinimler, işverenlerin, uluslararası kuruluşların ve iş piyasası temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeni zorunlu/seçmeli dersler sunularak güncel tutulmaktadır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Ayşe Günay KİBARER, Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri
 • Değerlendirme Anketi
 • Mezuniyet Anketi
 • Memnuniyet Anketi