Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Yeni binyılda nanoteknolojinin umut verici potansiyelini uygulama motivasyonuyla yüz yüze gelen Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2016 yılında kuruldu.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünün amacı, üretim ve karakterizasyon yöntemlerini bilen; Çağımızın hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilimsel, teknik, girişimci ve etik alt yapılara sahip olman mezunlar yaratmaktır. Öğrenciler mühendislik problemlerini, yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını ve araştırma yeteneklerini çözmede bilimsel sistematik bir yaklaşıma sahip olmak için eğitilirler.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, ulusun gereksinimlerini ve teknolojik gelişimlerini desteklemek ve yönlendirmek, uluslararası projeler yürütmek ve araştırma alanlarında yetki sahibi olmak için çok disiplinli bir bölüm olarak tasarlanmıştır.

Sizleri Yakın Doğu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünde gelecek vaat eden nanoteknoloji potansiyelinin sınırlarını zorlamaya davet ediyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya ek bilgi almak isterseniz sorularınızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Süleyman AŞIR
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
[email protected]

Dersler
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
   Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLabUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
 1. YIL / 1. DÖNEMPHY101Genel Fizik I45-3202111
CHM101Genel Kimya I45-3200221
MTH101Matematik I45-4002110
ENG101İngilizce I35-0000111
ECC 103Teknik Çizim I35-4000004
MSN 101Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliğine Giriş22-2000102
YİT101Yabancı Öğrenciler için Türkçe I22-2000201
TUR 101Türk Öğrenciler için Türkçe I22-0002002
1. YIL /2. DÖNEMPHY102Genel Fizik II45PHY1013202210
MTH102Matematik II45MTH1014002110
CHM122Organik Kimya35CHM1013100112
ENG 102İngilizce II33ENG1010000111
ECC 101Bilgisayar Programlama35-4103110
YİT102Yabancı Öğrenciler için Türkçe II22YIT 1012000201
TUR 102Türk Öğrenciler için Türkçe II22TUR 1010002002
CHM112Genel Kimya II45CHM1013200221
2. YIL /1. DÖNEMMTH201Diferansiyel Denklemler35MTH1024002200
ENG 201İngilizce İletişim Becerileri33ENG1023000111
AIT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22-2000201
AIT 103Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Yabancı Öğrenciler)22-0002002
MSN 201Malzeme Bilimi I35-3000112
MSN 203Nanoteknolojinin Temelleri35MSN101/CHM1123000221
CHM201Anorganik Kimya35CHM1123000221
MSN 205Fiziko Kimya ve Termodinamik35CHM112/MTH1023000221
2. YIL / 2. DÖNEMAIT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II22AIT 1012000201
AIT 104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Yabancı Öğrenciler)22AIT 1030002002
MSN 200Yaz Stajı I01-2000201
MSN 202Malzeme Bilimi II35MSN2013000112
MSN 204Nanomalzemelerin Mekaniği35MSN2014022202
MSN 206Biyolojik ve Tıbbi Uygulamalar için Malzemeler36-4002110
MSN 208Nanomalzemeler36CHM101/PHY1013100112
PHY 201Kuantum Fiziğine Giriş36MTH201/PHY1023000111
3. YIL / 1. DÖNEMMSN 301Nanomühendislik Sistemlerinin Sentezi ve Üretimi46MSN2024002110
MSN 307Malzemelerin Kristalografisi36-4023210
MSN 309Bilimde Araştırma Becerileri36-4002110
MSN 303Katı Hal Kimyasına Giriş36CHM1123000310
MSN 305Faz Dönüşümü ve Kinetiği36CHM1123000310
3. YIL / 2. DÖNEMMSN 302Mühendislik Tasarımında Malzeme Seçimi35MSN2023001011
MSN 304Nanomühendislik Sistem Tasarımı36-3000112
MSN 306Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik için Enstrümental Yöntemler46-4000112
MSN 308Kompozit Malzemeler36-4201112
TOSD - 1Teknik Olmayan Seçmeli Ders36-3------
MSN 300Yaz Stajı II01-0000000
4. YIL / 1. DÖNEMMSN 401Nanomühendislik Sistemlerinin Karakterizasyonu36-2300112
MSN 403Malzeme Biliminde Deneysel Yöntemler36-3100112
TOSD - 2Teknik Olmayan Seçmeli Ders26--------
BSD - 1Teknik Seçmeli34--------
BSD - 2Teknik Seçmeli34--------
BSD - 3Teknik Seçmeli34--------
4. YIL / 2. DÖNEMMSN 400Graduation Project312-3000111
TOSD - 3Teknik Olmayan Seçmeli Ders46--------
BSD - 4Teknik Seçmeli34-4001210
BSD - 5Teknik Seçmeli34--------
BSD - 6Teknik Seçmeli34--------
 Toplam148240

PÇ: Problem Çözme      BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Technical Elective Courses

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖn KoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
MSN 451Yüzey Bilimi34-3000111
MSN 452Polimer Malzeme Mühendisliği34-3202111
MSN 453Biyomalzemelere Giriş34-3001110
MSN 454Enerji Teknolojilerinde Malzeme Bilimi34-3000111
MSN 455Güneş Pillerinin Temelleri34-3001110
MSN 456İnce Filmlerinin Malzeme Billimi34-3001110
MSN 457Mikro ve Nano Yapısal Malzemeler ve Cihazlar34-3000111
MSN 458İleri Teknolojik Malzemeler34-3001110
MSN 459Mühendislik Malzemelerinin Elektrik Dielektrik ve Manyetik Özellikleri34-3201121
ME 453Malzeme Mühendisliği36-3202111
ECC 433Isıl İşlem36-3202111
EE 432Mekatronik36-3202111
ECC 419Görüntü işleme36-3000111
BME 448Biyomedikal Mühendisliğinde Mikro ve Nano Teknolojiler35-3202111
MOD427Mühendisler için İşletme35-3000220
MOD426Mühendisler için Ekonomi35-3000220

Restricted Non-Technical Elective Courses

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖn KoşulDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
FRA101Fransızca I35-3000212
FRA102Fransızca II35-3000212
ALM101Almanca I35-3000212
ALM102Almanca II35-3200222
YUN101Yunanca35-3200222
RUS101Rusça35-3200222
KON301Konuşma Klübü35-3200222
[dm3_accordion]

[dm3_collapse label="COURSE OBJECTIVES AND CONTENTS" state="closed"]
YEAR 1
General Physics I (course type: required; course code: PHY 101)
Course objectives: The objective of this course is to provide students with a thorough understanding of the basic concepts of physics, rigorous description of physical phenomena and to improve students’ problem-solving abilities.

Course content: Measurement, vectors, kinematics, force, mass. Newton’s laws, applications of Newton’s laws. Work and kinetic energy. Conservation of linear momentum. Impulse, collisions, rotation, moments of inertia. Torque, angular momentum, conservation of angular momentum, static equilibrium.
General Chemistry I (course type: required; course code: CHM 101)
Course objective: By the end of this course, students should understand the fundamental concept of atomic theory, chemical equations, thermochemistry and hands-on laboratory works.
Course content: A basic course with emphasizing the metric system. Introduction to atomic theory, stoichiometry. The structural and physical properties of matter. Periodic relationship among elements and periodic table. Gaseous state. Thermochemistry. Energy and enthalpy. Electronic structure of atoms. Electrochemistry. Chemical bonding.

Calculus I (course type: required; course code: MTH 101)
Course objective: At the end of this course students are expected to have a clear understanding of the ideas of Calculus as a solid foundation for subsequent courses in mathematics and other disciplines as well as for direct application to real life situations.
Course content: Functions, limits and continuity. Derivatives. Mean value theorem. Sketching graphs. Definite integrals, infinite integrals (antiderivatives). Logarithmic, exponential, trigonometric and inverse trigonometric functions and their derivatives. L’Hospital’s rule. Techniques of integration. Applications of the definite integral, improper integrals.

English I (course type: required; course code: ENG 101)
Course objective: This course aims at enabling students to understand their lessons and to express themselves in English Language.
Course content: Within a thematic approach, reading, writing, speaking, and listening skills will be developed, with a language component in order to build onto the foundation established at the Department of English.  In speaking and writing, students will be encouraged to use language forms that they learn through reading and listening. Under broad themes (or threads), the students will be exposed to extensive reading both in and outside the classroom. They’ll be encouraged to read a variety of texts such as short stories, academic articles, research reports, reviews and journalistic texts as well as chapters from textbooks.

Introduction to Materials Science and Nanotechnology Engineering course type: required; course code: MSN 101)
Course objectives: Make students gain basic knowledge on engineering, material science and nanotechnology engineering. Teach students how to use basic software for curve plotting, regression engineering calculations.
Course content: Introduction to Materials Science and Engineering. Classification of engineering materials and scaling. the interdisciplinary occur in materials science and engineering within the introduction of nanomaterials and nanotechnology engineering. Engineering applications of nanomaterials, production methods, examples of the impact of social and ethical issues. The introduction of the nanomaterials properties analysis and research equipment.

Technical Drawing I (course type: required; course code: ECC 103)
Course objective: The aim of this course is to provide students with the basics of AutoCAD, be able to transform data into graphical drawings and also draw orthographic projections and sections, learn basic engineering drawing formats.
Course content: Introduction to CAD. Principles of engineering drawing (1st and 3rd angle orthotropic projections), drawing methodology stages, line work and lettering, isometric and oblique projections, drawing layouts (working drawings and assembly drawings), machine drawing features, sections and sectional views, geometrical constructions and dimensioning principles.

Turkish for Foreigners (course type: required; course code: YIT100)
Course objective: The aim of this course is to help students interact with non-English speaking people within their community.
Course content: Listening, writtenexpression, oralexpression, reading, conversation, grammarandtranslation.

Atatürk’s Princip. & Turkish Reform(course type: required; course code: AIT 101)
The aim of Atatürk’s Principles and Reforms History lesson and related terms; The reasons of Ottoman Empire’s Fall; The process of passing from Ottoman Empire to the republic; Turkish Independence War, Atatürk’s Principles and Reforms and Atatürkist Thought System.

General Physics II (course type: required; course code: PHY 102)
Course objectives: General Physics II is the second part of General Physics I. The aim of this course is to help students apply knowledge of physics everyday life activities and through problem solving exercises in the fileds of Electrical and Electromagnetics point of view.
Course content: Electrical charges. Coulomb’s law. Electrical fields. Gauss’s law. Electrical potential. Capacitance and dielectrics. Current and resistance. Direct current circuits. Magnetic fields. Sources of the magnetic field. Faraday’s law of induction. Inductance and inductors.

General Chemistry II (course type: required; course code: CHM 112)
Course objective:Students who successfully complete this course will be able to: Develop fundamental principles of theoretical and applied chemistry, develop scientific inquiry, complexity, critical thinking, mathematical and quantitative reasoning, explain phenomena observed in the natural world and develop basic laboratory skills.
Course content: Intermolecular forces and liquids and solids, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, acid-base equilibria thermodynamics, redox reactions and electrochemistry.

Calculus II (course type: required; course code: MTH 102)
Course objectives: This course aims at helping students further develop their problem solving and critical reasoning skills and to prepare them further study in mathematics, the physical sciences, or engineering.
Course content:  Plane and polar co-ordinates, area in polar co-ordinates, arc length of curves. Limit, continuity and differentiability of function of several variables, extreme values, method of Lagrange multipliers. Double integral, triple integral with applications. Line integrals, Green’s theorem. Sequences, infinite series, power series, Taylor’s series. Complex numbers.

English II (course type: required; course code: ENG 102)
Course objective: This course aims to take students to intermediate advanced level of English.
Course content: This course will be a continuation of ENG 101, with greater emphasis on student autonomy, research skills and synthesizing ability.   All the activities and tasks in ENG 101 will continue within a thematic approach.  In Eng-102, the ability to evaluate, analyze and synthesize information in written discourse will be highlighted.  Documentation in writing will be introduced at the beginning of the course, in order to solidly establish the skill by the end. Students will learn the discourse patterns and structures to be used in different essay types. Students will write two essays in ENG-102.  1. An academic essay with proper documentation.  2. A project report to be prepared throughout the course, including a literature review (displaying analysis/synthesis skills, and documentation), a definition/elaboration of a problem (using definition, description, cause/effect and comparison/contrast patterns) and suggestions for solution (including personal views and argumentation). Local and regional topics, personalizing the research and viewpoints will be recommended to prevent plagiarism. Instructors will have to keep in close contact with the students to guide them throughout the process.

Introduction to Computers and Programming (course type: required; course code: ECC 101)
Course objectives: The goal of this course is to help students know program language evolution and classification and basic computer architecture. Students will be able to solve basic numerical computation in binary, design and implement simple assembly language programs at the end of the course.
Course content: An introduction to fundamental concepts. Algorithms and flowcharts as tools of program design process. Basic program structure. Input/output statements. Control structures: Selection and repetition statements and arrays. Concept of modular programming: Procedures and Functions.

ORGANIC CHEMISTRY (course type: required; course code: CHM 122)
Course objectives: This course is designed as a one-semester course for materials science and nanotechnology engineering, bioengineering, food engineering and molecular biology and genetics students. CHM 122 is a central link between physical and biological sciences and introduces a fundamental basis in nanotechnology, food processing, genetics and tissue engineering.

Course content: This course provides a broad perspective about carbon compounds, chemical bonds, molecular structure, intermolecular interactions, organic reactions and mechanisms, acids and bases, alkanes and cycloalkanes, conformational analysis, stereochemistry: chiral molecules, substitution and elimination reactions of alkyl halides, alkenes and alkynes (addition reactions), alcohols and ethers, aromatic compounds and reactions, aldehydes and ketones, carboxylic acids and amines.

YEAR 2

Material Sciences I (course type: required; course code: MSN 201)
Course objectives: The aim of this course is to evaluate the fundamentals of Materials Science and Engineering and to examine the application fields.
Course content: Classification of engineering materials, sub-groups. Microstructure of Engineering Materials Applications feature does not. CWR cycle. Mechanical and physical properties of the presentation. Atomic structure and bonds. Nanostructures. Crystal structure and set up. Crystal defects and material effect on the properties. Diffusion in solids. Phase diagrams and applications. Fe-C phase diagram. Steels and cast irons.

Foundations of Nanotechnology (course type: required; course code: MSN 203)
Course objectives: The objective of this course is to provide students with a fundamental knowledge of structure and bonding at the molecular level that can be applied towards a wide range of nanomaterials systems give students more details about the biological molecules and systems and to make them understand molecular interactions give more in-depth understanding of synthetic techniques and the nanomaterials systems.
Course content: Introduction to Miniaturization; Atomic, molecular, and extended structures; structure and function of biomolecules and their roles in molecular interactions; Quantum dots; Carbon-based materials; Nanoparticle synthesis; Self-assembly; Special topics in nanosynthesis and nanofabrication.

Inorganic Chemistry (course type: required; course code: CHM 201
Course objectives: The objective of this course is to develop an understanding of the range and chemistry of elements in the periodic table and their inorganic compounds give detailed information and laboratory practices on the non-metals and metals, their inorganic compounds give more in-depth understanding of resources, synthetic techniques and applications areas of the inorganic materials
Course content: Inorganic nomenclature. Descriptive inorganic chemistry of non-metal and metals. Important industrial processes including availability of raw material and environmental aspects. Properties of solid substances.

Physical Chemistry and Thermodynamics (course type: required; course code: MSN 205)
Course objective: Thermodynamics is the field of science describing the principles that govern and determine the equilibrium properties of macroscopic systems. The objective of this course is to provide students with a quantitative understanding of those principles and their application to chemical phenomena.
Course content: The following topics will be covered: (1) properties of gases, (2) internal energy, enthalpy & the First Law, (3) entropy, free energy & the Second and Third Laws, (4) phase equilibrium, (5) simple mixtures, (6) chemical equilibrium.

English Communication Skills  (course type: required; course code: ENG 201)
Course objectives: The main aim of this course is to help students improve their spoken English and also improve their communication skills.
Course content: The main goal of ENG 201 is to enhance the students’ competence and willingness to express themselves in an organized manner in academic and professional contexts, and to interact with others confidently. It is important that students learn to conduct independent research and think critically on issues raised in the course. ENG 201 will use an integrated, thematic approach with emphasis on advanced oral communication and academic presentation skills, with language components such as grammar, vocabulary and pronunciation. ENG 201 will be inter-active; students will be encouraged to listen actively, respond to presentations, and participate in discussions.  Speaking activities and academic presentations will ensue from reading and listening activities. Each theme will lead to the production of an oral and/or written activity. Input on oral presentation skills will enable the students to distinguish between oral and written discourse, and emphasize the requirements of oral discourse (such as direct sentences, transitional words and signposts).  Skills (such as good body language, effective eye contact and voice control) related to the delivery of an oral presentation will be discussed and demonstrated. Active listening will be integrated into the course, with various tasks such as note-taking and peer evaluation.

Differential Equations (course type: required; course code: MTH 201)
Course objectives: To introduce the concept of first, second and higher order differential equations, and the methods of solving these equationsTo emphasize the importance of Differential equations and its application in Engineering. To understand the concept of Laplace transform and its applications in solving differential equations and other engineering applications
Course content: The nature of differential equations, definition, ordinary and partial differential equations, order and degree, linear and nonlinear equations, Separable equations and Homogeneous equations, Exact equations, and integrating factors, Linear equations, and Bernoull's equation, and initial value problems.
Applications: simple electric circuits and free falling problems, parachute problem, radium decoposition and tank of water problem, Reduction of order and knowing one solution to find another solution and the general solution of second order linear differential equation, Introduction, the general solution of the homogeneous equation, and the general solution of nonhomogeneous differential equation, The homogeneous equation with constant coefficients and the solution of Euler's equidimensional equation.
The method of undetermined coefficients for finding the particular solution, The method of variation of parameters for finding the particular solution and initial value problems, Laplace transform of continuous functions, Laplace transform of discrete functions. Introduction to solution by series.

Material Sciences II (course type: required; course code: MSN 202)
Course objective:The aims of the course is to give fundamental knowledge about type of materials, their usage, properties and characteristics, which are important in engineering design. It is also aimed to give a theoretical background about the analysis of behavior of engineering materials by emphasizing important relationships between internal structure and properties. It attempts to present ways of modifying and control the material microstructures and especially mechanical properties (toughness, strength, fatigue and creep resistance) by suitable heat treatment operation.
Course content: The mechanical properties of engineering materials and mechanical tests . Strengthening operations. Proses↔ Microstructure ↔Performans relationship. electrical and magnetic properties of engineering materials. Other physical properties. Nanomaterials and engineering applications. Metallic and non-metallic materials in engineering applications. CWR used engineering materials and mechanisms. Non-destructive testing methods

Materials for Biological and Medical Applications (course type: required; course code: MSN 206)
Course Description: his class provides an introduction to the interactions between cells and the surfaces of biomaterials. The course covers: surface chemistry and physics of selected metals, polymers, and ceramics; surface characterization methodology; modification of biomaterials surfaces; quantitative assays of cell behavior in culture; biosensors and microarrays; bulk properties of implants; and acute and chronic response to implanted biomaterials. General topics include biosensors, drug delivery, and tissue engineering.
Nanomaterials (course type: required; course code: MSN 208)

Course objective: Learning objectives for this course will focus on developing a fundamental understanding of thefollowing topics as they relate to nanomaterials.
Motivation/Vision: Feynman’s vision, why use/explore new nanomaterials. - Synthesis and Fabrication: Top down vs. bottom up techniques, nucleation theory, surface energy and stabilization. Characterization: Composition, structure, porosity, crystallinity, single vs. ensemble measurements. Examples: General classification (zero – two dimensional and assembled nanostructures), materials composition/function (metals, metal oxides, semiconductors, carbon, biological). Size Dependent Chemical and Physical Properties: Electrical, optical, catalytic, magnetic, thermodynamic, why purification is needed. Applications: Electrical, optical, catalytic, magnetic, thermodynamic, purification, sensing, biology, medicine, solar cells, etc. (literature). Implications: Environment, health, and safety as well as impacts on policy, society, and education.
Course content: The course should give a basic introduction to chemical and physical principles in the synthesis of inorganic nanostructured materials. In addition, basic principles of finite size effects will be covered. The course will also cover different methods for synthesis and characterization of different nanostructures and nanostructured bulk materials. Prerequisites include general knowledge in chemistry, physics and material science.

Introduction to Quantum Physics (course type: required; course code: PHY 201)
Course content: Black body radiation, Photoelectric effect, The Comptom effect, Wave packets and uncertainty relations, The Schrödinger equation, free particle equation, Eigenfunctions and eigenvalues, the energy eigenvalue equation, particle in a box, one dimensional potentials

Summer Practice I (course type: required; course code: MSN 200)
Course objective: The goal of this course is to familiarize students with the daily work of Materials Science and Nanotechnology Engineering
Course content: Summer training

YEAR 3

Synthesis and Fabrication of Nanoengineering Systems (course type: required; course code: MSN 301)
Course Description: Introduction to methods for fabricating materials and devices in NanoEngineering. Nano-particle, -vesicle, -tube, and -wire synthesis. Top-down methods including chemical vapor deposition, conventional and advanced lithography, doping, and etching. Bottom-up methods including self-assembly. Integration of heterogeneous structures into functioning devices.

Introduction to Solid State Chemistry (course type: required; course code: MSN 303)
Course Description: Introduction to Solid State Chemistry is a first-year single-semester college course on the principles of chemistry. This course will cover the relationship between electronic structure, chemical bonding, and atomic order, and characterization of atomic arrangements in crystalline and amorphous solids: metals, ceramics, semiconductors, and polymers (including proteins). There will be topical coverage of organic chemistry, solution chemistry, acid-base equilibria, electrochemistry, biochemistry, chemical kinetics, diffusion, and phase diagrams. Examples will be drawn from industrial practice (including the environmental impact of chemical processes), from energy generation and storage (e.g., batteries and fuel cells), and from emerging technologies (e.g., photonic and biomedical devices).

Phase Transformations and Kinetics (course type: required; course code: MSN 305)
Course objective:  The overall goals of the course are to: 1) develop an understanding of why materials and microstructures undergo changes by reinforcing and significantly extending concepts introduced in chemical thermodynamics courses, 2) provide an understanding of how diffusion enables changes in the chemical distribution and microstructure of materials by discussing mechanisms and rates of diffusion and the role of driving force on diffusional processes, and 3) to formulate and discuss a variety of phase transformations and the effects of temperature and driving force on the nature of the transformation and its impact on the resulting microstructure. In summary, the tools required to understand how and why phase transformations occur, and how and why microstructures can be controlled are developed
Course content:This course introduces theory of design in an introductory to intermediate level.; 1. Diffusion being a mechanism of atomic and molecular change is solids will be covered in greater details following the basics taught in year one 2. Phase transformations and the kinetics of these transformations 3.Interfacial Studies 4.Heat Transfer.

Crystallography of Materials (course type: required; course code: MSN 307)
Course objective: Define concepts such as lattice, point and space groups. Be familiar with Bragg’s Law and explain its the relation to crystal structure. Identify and describe different diffraction methods.  Interpret and assign X-ray and electron diffraction patterns
Course content:The different degrees of structural order in matter are presented and how one can define the subject of Crystallography. Next, revisions on what wave-particle duality is, the electronic configuration of elements and what constitutes a bond are made. The unit cell, crystallographic planes, Bravais lattice, atomic packing factor and dislocations in crystals will be amongst the notions used to latter define how physical properties may be influenced by variations in the crystal structure of materials. Symmetry and elements pertaining to symmetry operations will help establish the different point, plane and space groups that lattices can be classified into. Following this, the crystal structure will be studied looking at how real and reciprocal lattices relate. Here, concepts such as Wigner-Seitz cells and the first Brillouin zone will be approached. The principles of diffraction and how these correlated to different types of electromagnetic waves and particles, from light to X-rays, electrons and neutrons will be addressed. Bragg’s law, the Ewald sphere and structure factor are amongst the topics to study. Finally, several case studies such as the assignment of electron diffraction patterns will be used to illustrate the capabilities of each diffraction technique.

Research Skills in Science (course type: required; course code: MSN 309)
Course objective: After successfully completing this unit, you should be able to:
independently find the necessary background knowledge (e.g. literature) required to support a research project, articulate a research question and the required research methodology for that question, judge whether or not to use qualitative or quantitative research methodologies, demonstrate experience in working as part of a group, including a reflective summary, distinguish between a research question and a research topic, design an appropriate control and blank for a chemical, biological or environmental science research experiment, recognise flaws in experimental design and develop strategies for minimising those flaws, apply tools of preparation required before undertaking a research project, for example; literature searching, scientific referencing, ethics application, time and resource management, experimental design, critically analyse the research methodology and experimental design in selected research articles, critically analyse experimental design.
Course Description: This course will introduce you to the real world of working in a laboratory. You will learn about the operation of a laboratory from the perspectives of occupational health & safety, research skills, quality processes, analysing data, teamwork and appropriate communication. The skills you gain in this course will be used in a range of other courses.

Materials  Selection in  Engineering Design (course type: required; course code: MSN 302)
Course objective: Students who successfully complete this course will be able to:
Obtain basic knowledge of Materials Science and Engineering. Explore the relationships between structure, properties and applications and how this can be used in materials and process selection and design. Introduce a systematic procedure for selecting materials that will most likely perform best in a given engineering application. Enable students to become proficient in the derivation of material indices starting from the relevant equations describing the application, and to successfully carry out a simple mechanical design involving the determination of the relevant material properties, selection of suitable candidates and the building and testing of a working model.
Course content: Design concept, thesteps of design, designtools, designed to damage , CaseStudies , production method sand material selection in design, choice of materials and design in affordability ,availability, material and environment (recycling, ecologicalcriteria , environ mental damage of the material) ,Case Studies Production methods and defectsarising from materialselection , materialselection , material property chartscase study, hybrid materials case study design , materialsselection , and ethical decision-making , teamwork .

Nanoengineering System Design (course type: required; course code: MSN 304)
Course objective: The main objective of the course is to train and prepare undergraduate students in the areas of micro-/nano-systems’ design and analysis as well as manufacture. It is assumed that students are either conducting or planning to obtain research or engineering positions in micro/nano-technology or a related area
Course content:Principles of product design and the design process. Application and integration of technologies in the design and production of nanoscale components. Engineering economics

Instrumental Methods for Materials Science and Nanoengineering (course type: required; course code: MSN 306)
Course description: At the heart of materials science and engineering is the understanding and control of the microstructure of solids. Microstructure is used broadly in reference to electronic and atomic structure of solids—and defects within them—at size scales ranging from atomic bond lengths to airplane wings. The structure of solids over this wide range dictates their structural, electrical, biological, and chemical properties. The phenomenological and mechanistic relationships between microstructure and the macroscopic properties of solids are, in essence, what materials science is all about.
Course content:Materials engineering builds on the foundation of materials science and is concerned with the design, fabrication, and optimal selection of engineering materials that must simultaneously fulfill dimensional, property, quality control, and economic requirements.

Composite Materials (course type: required; course code: MSN 308)
Course objective: Introduce to advanced composite materials and their applications. Develop fundamental relationships for predicting the mechanical and hygrothermal response of multi layered materials and structures. Develop micromechanical and macromechanical relationships for lamina and laminated materials with emphasis on continuous filament. Introduce material, structural, and strength optimization to design laminated composite materials using user-friendly software.
Course content:Introduction to composite materials along with its basic requirements and classification; Various models analyzing the design and performance of composite materials; Understanding the composite modulus, strength and fracture behaviour for structural applications; Composites including nano-composites for electrical, süper conducting and deviceapplications; Fabrication and processing of metal matrix (MM), polymer Matrix (PM) andceramic matrix (CM) composites and their characterization; Fabrication of nano-composites; Secondary processing and joining of various composite materials for structural applications and their fracture behaviour and safety.

Summer Practice II (course type: required; course code: MSN 300)
Course objective: The goal of this course is to familiarize students with the daily work of Materials Science and Nanotechnology Engineering
Course content: Summer training

YEAR 4

Characterızatıon Of Nanoengineering Systems (course type: required; course code: MSN 401)
Course objective:Students who successfully complete this course will be able to: Obtain basic knowledge of Materials Science and Engineering, Define, formulate and solve engineering problems related to materials characterization and specification Develop his/her knowledge in using different techniques and modern equipment for engineering applications Find out new methods to improve his/her knowledge.
Course content: Common nanoscale characterization instrument theory, operation and maintenance. An instrument provider in the marketplace promotion, development of tender conditions, technical evaluation of tenders, plans for appropriate infrastructure works, the current oral and written evidence. Common nanoscale characterization instrument theory, operation and maintenance. An instrument provider in the marketplace promotion, development of tender conditions, technical evaluation of tenders, plans for appropriate infrastructure works, the current oral and written evidence.

Experimental Methods in Materıal Science (course type: required; course code: MSN 403)
Course objective: The student, upon successful completion of this course, will be able to: Demonstrate understanding of the important thermodynamic and kinetic factors involved in different materials processing techniques. Apply different materials characterization techniques with demonstrated understanding of the advantages and limitations of each technique. Demonstrate the ability to apply computer-based analytical methods to experimental data sets to obtain information about the parameters of interest and experimental errors. Demonstrate effective written and oral communication techniques for the purpose of disseminating technical information. Synthesize all of the course material and experimental results into a cohesive research paper. (For graduate students only)Students who successfully complete this course will be able to: Design and conduct experiments, as well as analyze and interpret data related to materials design and specification, Develop his/her knowledge in using different techniques and modern equipment for engineering applications, Develop an awareness of continuous learning in relation with modern technology, Find out new methods to improve his/her knowledge.
Course content:  Mechanical and physical testing of engineering materials. Preparation and examination of microstructure samples. Macro-, micro- and nano-hardness tests. Atomic force microscope (AFM). Scanning electron microscope (SEM). Clean rooms. Nano-fabrication methods.

Graduation Project  (course type: required; course code: MSN 400)
Course objective: The course is intended to evaluate students’ ability to complete a project without a given detailed structure usually found in undergraduate courses
Course content: Design or research projects are assigned including application and synthesis. The projects including prototype production are especially encouraged. Students may work alone or as a team. Supervisors and jury members grades the projects by considering the studies during the semester, project report and presentation.
ELECTIVE COURSES

POLYMERIC ENGINEERING MATERIALS (course type: elective; course code: MSN452)
Course Description: This course aims to extend the knowledge the polymerization techniques and the physical properties of the created polymers by giving detailed knowledge of the structure, properties and applications of polymeric materials. This will enable educated assessments on the choice of polymeric materials for a given application and the effect of the chemical structure on the polymer properties. Foundations of polymeric materials. Topics: structure of polymers; mechanisms of polymer synthesis; characterization methods using calorimetric, mechanical, rheological, and X-ray-based techniques; and electronic, mechanical, and thermodynamic properties. Special classes of polymers: engineering plastics, semiconducting polymers, photoresists, and polymers for medicine. The course is intended to evaluate student’s ability to complete a project without a given detailed structure usually found in undergraduate courses

INTRODUCTION TO BIOMATERIALS (course type: elective; course code: MSN 453)
Course objective: To learn the properties of advanced materials and to be able to select materials correctly in advanced engineering applications.
Course content: Micro and nanosensor of, actuators, modules (micro-electromechanical systems, nanoelectromechanical systems and micro and nano fluid channel) for the development of construction techniques. Micro and nano example of the integration of instruments and chemical analysis. Current Micro and nano airports in perspective.

FUNDAMENTALS OF SOLAR CELLS (course type: elective; course code: MSN455)
Course objective: The objective of this course is to provide an insight into the fundamentals of solar cells and describe the manufacturing processes of different types of photovoltaics (PV). Throughout the course, students will learn physical principles of solar irradiation and solar cell operation. Emerging concepts of polymer, hybrid and quantum-dot-based solar cells will be described including device physics, manufacturing and technological development.
Course content: It is expected that all students attend to all the lectures. There might be shifts in the time of the lecture hours due to committments. These will be discussed previously in the lectures.

Surface science (course type: elective; course code: MSN 451)
Course content: PHYSICAL STRUCTURE of surfaces and materials: Crystal structure Basic introduction on surface systems: crystalline surface structure, reconstructions. Bottom-up nanofabrication techniques. Growth of nanostructures from vapor phase deposition. Different growth models. Surface structure determination: LEED, EXAFS and other fine-structure techniques; SPM, AFM, SEM, TEM, etc.         ELECTRONIC STRUCTURE of solids: Band theory, Fermi surfaces and metals; semiconductors and insulators, superconductivity. SURFACE REACTIONS: particles-surface interactions, radiation-surface interactions, kinetics studies, TDS, LITD and other radiation induced desorption techniques

MATERIALS SCIENCE OF ENERGY TECHNOLOGIES (course type: elective; course code: MSN454)
Course content: Materials for solar cells: semi-conductors. Battery materials: Li-batteries, metal-hydrid-batteries. Materials for hydrogen technology: production (electrolysis), storage (hydrids), fuel cells. Materials used in connection with gas power (catalysts, microporous materials, membranes).

Materials Science of Thin Films (course type: elective; course code: MSN456) 
Course Description: Deposition, processing, and characterization of thin films and their technological applications. Physical and chemical vapor deposition methods. Thin-film nucleation and growth. Thermal and ion processing. Microstructural development in epitaxial, polycrystalline, and amorphous films. Thin-film characterization techniques. Applications in information storage, integrated circuits, and optoelectronic devices. Laboratory demonstrations.

Micro and Nano Structural Materials and Devices (course type: elective; course code: MSN457
Course objective: The main objective is to create a base of knowledge in the field of sensors and actuators. This base include suitable physical properties of materials used in sensor manufacturing, basic technologies of materials engineering, specific technologies for circuit devices manufacturing. The knowledge is extended to possibilities to translate sensor and actuators categories to micro- and nanoscale. After course, students are able to design, prepare and testing a sensor structure.
Course content:The course covers fundamental theory of phase transformations, fundamental thermodynamics of phase diagrams and application of binary and ternary phase diagrams, formation of micro- and nanostructures through nucleation and growth, crystalline and amorphous solidification, transformations in solid phases, relaxation phenomena, equilibrium and transformations in metallic and ceramic materials.

Material Engineering (course type: elective; course code: ME 453)Course objective: The aims are to give the student a sound background in the science of engineering materials diagram selections.
Course content: Engineering materials and their properties. Material selection and material development. Heat treatments and examples. Advanced materials. Brittle materials and designs. Weibull analysis. Material selection diagrams

Heat Treatment (course type: elective; course code: ME 454)
Course objective: The aims are to make students aware of the fact that desirable mechanical and other material properties in engineering materials can be achieved by a proper heat treatment design and practice.

Course content: The relation between material structure ↔ production technique ↔ material properties in engineering materials. Heat Treating of Steel - quenching, tempering and annealing, continuous annealing, quantitative methods to predict hardenability. Heat treating information for the most widely-used nonferrous alloys, cast iron, ceramics and glass.
Mechatronics (course type: elective; course code: EE 435)

Course objective: The aims are to give students necessary knowledge in using sensors, and actuators, electrical equipment and microprocessors for designing and building intelligent mechatronic systems
Course content: Introduction to Mechatronics and measurement systems. Sensors and transducers: Sensors and transducers, Performance terminology, Examples of sensors, Selection of sensors. Signal conditioning: Signal conditioning, The operational amplifiers for analog signal processing, Protection, Filtering, Digital circuits and systems. Measurement systems: Designing measurement systems, Data presentation systems,Measurement systems, Testing and calibration. Mechanical actuation systems: Mechanical systems, Kinematic chains, Cams, Gear trains, Ratchet mechanisms, Belt and chain drives. Electrical actuation systems: Electrical systems, Switches, Solenoids, Motors, Stepping motors. Basic system models: Mathematical models, Mechanical system building blocks, Electrical system building blocks, Fluid system building blocks, Thermal system building blocks. Simulation of simple mechanical systems by electrical elements (circuits). Design and mechatronics: Designing, Mechanisms, Examples of designs.

Image Processing(course type: elective; course code: EE 463)
Course content:Introduction to Image Processing, Digital Signal Processing. D- T and C- T signals and systems. Digital System features. Linearity and S -I. get the picture. Image Processing Techniques; Image Compression, Image Enhancement, Image Restoration and Image Identification.Corner Detection Techniques; Differential approach and identify the model.Mathematical Model of the image. Image Sampling and Quantumrenovation . Fold and Digital Image Correlation . Matlab is used in laboratory studies.

Advanced Technology Materials (course type: elective; course code: MSN458)
Course Description: You will investigate how new process of making foster the innovation of advanced materials and technologies for apparel. This course will provide you with the opportunity to acquire knowledge and skills in research and development for the use of these new processes. Analytical thinking and problem solving will be critically applied to develop and understand the use and application of 2D and 3D technologies relevant to textile and apparel innovation and entrepreneurship.

Electrical, Dielectric, and Magnetic Properies of Engineering Materials (course type: elective; course code: MSN459)
Course Description: Introduction to the physical principles underlying the dielectric and magnetic properties of solids. Processing-microstructure-property relationships of dielectric materials, including piezoelectric, pyroelectric, and ferroelectric oxides, and of magnetic materials, including hard- and soft ferromagnets, ferrites and magneto-optic and -resistive materials, and includes descriptions of magnetic disc data storage principles and methods. The course also covers the properties of grain boundary devices (including varistors) as well as ion-conducting and mixed conducting materials for applications in various devices such as chemical sensors, fuel cells, and electric batteries.
[/dm3_collapse][/dm3_accordion]

Misyon – Vizyon

Misyon

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, ülkenin gereksinimlerini ve teknolojik gelişimlerini desteklemek ve yönlendirmek, uluslararası projeler yürütebilmek ve hedefleri gerçekleştirmek için çağımızda hızla değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayabilecek bilimsel, teknik, girişimcilik ve etik değerlere sahip mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Bölümün vizyonu, gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hizmetler ve mezun ettiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslararası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı sağlamaktır.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

The students who successfully complete the program are awarded the degree of Bachelor of Science in Materials Science and Nanotechnology Engineering.

Yeterlilik Düzeyi

This is a First Cycle (Bachelor’s Degree) program.

Programa Kabul Şartları

In the framework of the regulations set by Higher Education Council of Turkey (YÖK), student admission for this undergraduate program is made through a university entrance examination called ÖSYS. Following the submission of students’ academic program preferences, Student Selection and Placement Center (ÖSYM) places the students to the relevant program according to the score they get from ÖSYS.

International students are accepted to this undergraduate program according to the score of one of the international exams they take such as SAT, ACT and so on, or according to their high school diploma score.

Exchange student admission is made according to the requirements determined by bilateral agreements signed by NEU and the partner university.

Visiting students can enroll for the courses offered in this program upon the confirmation of the related academic unit. Additionally, they need to prove their English language level since the medium of instruction of the program is English.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

The students studying in this undergraduate program are required to have a Cumulative Grade Points Average (Cum. GPA) of not less than 2.00/4.00 and have completed all the courses with at least a letter grade of DD/S in the program in order to graduate. The minimum number of ECTS credits required for graduation is 253. It is also mandatory for the students to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

At Near East University, full-time students can be exempted from some courses within the framework of the related bylaws. If the content of the course previously taken in another institution is equivalent to the course offered at NEU, then the student can be exempted from this course with the approval of the related faculty/graduate school after the evaluation of the course content.

Programın Bilgileri

The program's goal is to equip its graduates with both the fundamental scientific principles that underpin the key materials science and nanotechnology in use today and the engineering skills that enable those principles to be applied in practice. Upon graduation, students should be equipped to pursue a career as materials science and nanotechnology professionals or, if they so wish, to pursue further academic studies. The graduates will be professionals who can be flexible and integrate in a relatively short time into a wide-range of different sectors of the industry.

Program Kazanımları
 • To have adequate knowledge in Mathematics, Science and Materials Science and Nanotechnology Engineering; to be able to use theoretical and applied information in these areas on complex engineering problems.
 • To be able to identify, define, formulate, and solve complex Materials Science and Nanotechnology Engineering problems; to be able to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
 • To be able to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the requirements; to be able to apply modern design methods for this purpose.
 • To be able to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analysis and solution of complex problems in Materials Science and Nanotechnology Engineering applications; to be able to use information technologies effectively.
 • To be able to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or Materials Science and Nanotechnology Engineering research topics.
 • To be able to work efficiently in Materials Science and Nanotechnology Engineering disciplinary and multi-disciplinary teams; to be able to work individually.
 • To be able to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; to be able to author and comprehend written reports, to be able to prepare design and implementation reports, to present effectively, to be able to give and receive clear and comprehensible instructions.
 • To have knowledge about global and social impact of Materials Science and Nanotechnology Engineering practices on health, environment, and safety; to have knowledge about contemporary issues as they pertain to engineering; to be aware of the legal ramifications of Materials Science and Nanotechnology Engineering solutions.
 • To be aware of ethical behavior, professional and ethical responsibility; to have knowledge about standards utilized in engineering applications.
 • To have knowledge about industrial practices such as project management, risk management, and change management; to have awareness of entrepreneurship and innovation; to have knowledge about sustainable development.
 • To be able to collect data in the area of Materials Science and Nanotechnology Engineering, and to be able to communicate with colleagues in a foreign language. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
 • To be able to speak a second foreign language at a medium level of fluency efficiently.
 • To recognize the need for lifelong learning; to be able to access information, to be able to stay current with developments in science and technology; to be able to relate the knowledge accumulated throughout the human history to Materials Science and Nanotechnology Engineering.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Graduates of Materials Science and Nanotechnology Engineering program can find employment in materials and nanotechnology industry and sub-industry on product development, production, quality control, purchasing, post-purchasing and marketing.

Lisansüstü Programlara Erişim

The students graduating from this program may apply to graduate programs.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

In order to graduate from this undergraduate program, the students are required;

 • to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least DD/S with a minimum of 253 ECTS
 • to have a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.00 out of 4.00
 • to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.
Program Şekli

This is a full time program.

Program Sorumlusu

Assoc. Prof. Dr. Süleyman AŞIR, Deputy Head of Department, Faculty of Engineering, Near East University

Değerlendirme Anketleri
 • Evaluation Survey
 • Graduation Survey
 • Satisfaction Survey