Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Günümüzde, Dünya’da petrol ve gaz sektörlerine olan talep artışı yüzünden , petrol ve doğalgaz üretimi ile ilgili eğitim ve teknolojik yenilikler ön plandadır. Petrol ve doğalgaz üretim sektöründe petrol ve doğalgaz mühendisleri için geçerli olan yüksek talebin, 21. yüzyılda da aynı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği; petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi, keşif, taşıma ve depolama ile ilgili geniş tabanlı bir disiplindir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri sondaj ve sorunsuz tamamlama programlarının planlama ve yönetimini, sondaj ve üretim ekipmanlarının tasarım ve seçimini, petrol ve gaz taşıma borularının tasarımını, depolamasını, rezerv tahminlerini ve petrol ve gaz özelliklerini yönetirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği lisans programı dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl boyunca, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği müfredatı ile ilgili temel bilim dalları olan matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik dersleri incelenmektedir. Son iki yılda ise Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine özel uzmanlık dersleri öğretilir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde yapılır. Pratik eğitim ise zorunludur. Bu programı bitiren tüm öğrenciler Petrol ve Gaz Mühendisi olmaya hak kazanır.

Prof. Dr. Cavit ATALAR
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]

Dersler
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
 1. YIL / 1. DÖNEMCHM 101Genel Kimya453200221
ENG 101İngilizce I330000111
MTH 101Kalkulus I464002110
PGE 101Petrol Mühendisliğine Giris343000111
PHY 101Genel Fizik I454202110
ECC 101Programlamaya Giriş353102110
YIT 101-TUR 101Türk Dili I222000201
1. YIL / 2. DÖNEMCHM 102Fiziki Kimya36CHM 1013003111
ENG 102İngilizce II33ENG 1010000111
MTH 102Kalkulus II46MTH 1014002110
PHY 102Genel Fizik II45PHY 1014000111
TDE 102Teknik Çizim363001110
YIT 102-TUR 102Türk Dili II22YIT 101-TUR 1012000201
AIT 103
AIT 101
Atatürk İlkeleri & İnkilap Tarihi I222000201
2. YIL / 1. DÖNEMECC 207Termodinamik464002110
ECC 211Mühendislik Malzemeleri464002111
MTH 201Diferansiyel Denklemler46MTH 1024002110
PGE 201Genel Jeoloji353101111
PGE 221Mühendislik Mekaniği35PHY 1013000111
AIT 104 AIT 102Atatürk İlkeleri & İnkilap Tarihi II22AIT 103 AIT 1012000201
2. YIL / 2. DÖNEMPGE 202Petrol Jeolojisi35PGE 2013001110
PGE 204Petrol Mühendisleri için Uygulamalı Matematik35MTH 1013001110
PGE 218Kayaç Özellikleri363001110
PGE 220Akışkanlar Özellikleri363001110
ECC 213Mukavemet35PGE 2213001110
NTETeknik Olmayan Seçmeli Ders333000000
3. YIL / 1. DÖNEMPGE 300Yaz Stajı I040000000
PGE 301Akışkanlar Mekaniği464002110
PGE 303Petrol Üretim Mühendisliği I353001110
PGE305Petrol Rezerv Mühendisliği I353001021
PGE 307Sondaj Mühendisliği I35300
MTH 309Petrol Mühendisliği için İstatistik ve Olasılık35MTH 1023001110
3. YIL / 2. DÖNEMPGE 304Petrol üretim Mühendisliği II35PGE 3033001110
PGE 306Petrol Rezerv Mühendisliği II35PGE3053001110
PGE 308Sondaj Mühendisliği II45PGE 3074002110
PGE 310Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Sistemleri353001110
PGE 312Kuyu Logu353001110
UTESerbest Teknik Seçmeli35300----
4. YIL / 1. DÖNEMPGE 400Yaz Stajı II04PGE 3000000000
PGE 403Doğal Gaz Mühendisliği353001110
PGE 405Petrol Mühendisliği Dizayn363001101
PGE 411Petrol Mülkiyet Değerlendirmesi353001110
TETeknik Seçmeli35300----
TETeknik Seçmeli35300----
4. YIL / 2. DÖNEMPGE 402Mezuniyet Projesi35PGE 4053000111
ECC 426Mühendislik Ekonomisi353001110
TETeknik Seçmeli35300----
TETeknik Seçmeli35300----
TETeknik Seçmeli35300----
TETeknik Seçmeli35300----
Toplam149240

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D:Düzeltici Ö:Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSÖn KoşulDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
PGE 407Rezervuar Karakterizasyonu35PGE 3053001110
PGE 408Petrol Mühendisleri için Jeofizik35PGE 2013001110
PGE 409Proses Kontrolü ve Enstrümantasyonu35ECC 2073001110
PGE 413Küreselleşme ve Petrol Politikaları35 3001110
PGE 416Petrol Mühendisliği İşlemlerinde çevre Kontrolü35PGE 303
PGE 307
3001110
PGE 417Petrol ve Rafinaj İşlemleri35ECC 2073001110
PGE 418Petrol Taşımacılığı ve Depolanması35PGE 3013001110
PGE 419İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi35PGE 303
PGE 307
3001110
PGE 420Proje Yönetimi35PGE 303
PGE 305
PGE 307
3001110
PGE 421Jeotermal Rezervuar Mühendisliğine Giriş35ECC 2073001110
PGE 422Gelişmiş Petrol üretme Teknikleri35PGE 3033001110
PGE 423Basınç Kontrolü35PGE 3073001110
PGE 424Kayaçlarn Fiziksel ve Mühendislik özellikleri35PGE 2013000111
PGE 425Yönlü Sondaj35PGE 3073001110
PGE 426Petrol Jeokimyası35ECC 2073001110
PGE 427Kuyu Simülasyonu35PGE 3033001110
PGE 428Doğal Gazın Taşınması ve Depolanması35PGE 3013001110
PGE 429Kuyu Tasarımı Kontrolü35PGE 3073001110
PGE 430Hidrokarbon Jeofiziği35PGE 2023001110
PGE 431Jeoloji Haritaları ve Kartografya35PGE 2013001110
PGE 432Güvenlik ve Çevre Koruma35PGE 303
PGE 307
3001110
PGE 433Kuyu Dizay35PGE 303
PGE307
3001110
PGE 434Bireysel Çalışma35 3001110
PGE 435Petrol Yakıtları Pazarı ve Segmenti35PGE 303
PGE 305
PGE 307
3001110
PGE 436Jeosistem Simülasyonu35MTH 2012100111
PGE 437Kuyu Testi Analizi35PGE 3063001110
PGE 438özel Sondaj Teknikleri35PGE 3083001111
PGE 439LPG Teknolojisi ve Sektörü35PGE 3053001111

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D:Düzeltici Ö:Öğretici

[dm3_accordion]


[dm3_collapse state="close" label="DERSİN AMACI VE İÇERİKLERİ"]

YIL 1

Genel Fizik I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PHY 101)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere fiziğin temel kavramlarını, fiziksel olayların titizlikle tanımlanmasını ve öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Ölçüm, vektör, kinematik, kuvvet, kütle. Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve kinetik enerji. Lineer momentum korunumu. İtme, çarpışma, dönme, eğlemsizlik momentum, tork, açısal momentum, açısal momentum korunumu, statik denge.

Genel Kimya I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: CHM 101)
Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenciler, temel atom teorisi kavramını, kimyasal denklemleri, termokimyayı ve uygulamalı laboratuar çalışmalarını anlamalıdır.
Dersin İçeriği: A basic course with emphasizing the metric system. Introduction to atomic theory, stoichiometry. The structural and physical properties of matter. Periodic relationship among elements and periodic table. Gaseous state. Thermochemistry. Energy and enthalpy. Electronic structure of atoms. Electrochemistry. Chemical bonding.

Kalkulus I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: MTH 101)
Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrencilerin matematik ve diğer disiplinlerden sonraki dersler için ve gerçek yaşam durumlarına doğrudan başvuru için Calculus'un fikirlerini sağlam bir temel olarak net bir şekilde anlamaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Fonksiyonlar, limitler ve süreklilik. Türevler. Ortalama değer teoremi. Eskiz grafikleri. Belirli integraller, sonsuz integraller (antiderivatifler). Logaritmik, üstel, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L'Hospital’in kuralı. Entegrasyon teknikleri. Belirli integral uygulamaları, uygun olmayan integraller.

İngilizce I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ENG 101)
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin derslerini anlamalarını ve kendilerini İngilizce dilinde ifade etmelerini sağlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine Giriş (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 101)
Dersin Amacı: Enerji, petrol ve doğal gaz mühendisliğinin temel bilgilerini vermek ve petrol ve doğal gaz mühendisinin ilgilendiği alanları ve konuları tanıtmak.
Dersin İçeriği: Enerji, petrol ve doğal gaz endüstrisine giriş. Dünya’da enerji, petrol ve doğal gaz, istatistikler ve genel bilgiler. Petrol ve doğal gazın orijini, bileşimi ve akışkan özellikleri. Petrol ve doğalgaz rezervuarları. Yüzey üretim donanımları. Üretim arttırma yöntemleri. Petrol ve doğal gazın iletimi. Çevre sorunları.

Bilgisayar Programlamaya Giriş (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ECC 101)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin program dilinin gelişimini ve sınıflandırılmasını ve temel bilgisayar mimarisini bilmelerine yardımcı olmaktır. Kursun sonunda ikili sistemdeki temel sayısal hesaplamaları çözebilecek, basit bir montaj dili programları tasarlayıp uygulayabilecektir.
Dersin İçeriği: Temel kavramlara giriş. Program tasarım sürecinin araçları olarak algoritmalar ve akış çizelgeleri. Temel program yapısı Giriş / çıkış ifadeleri. Kontrol yapıları: Seçme ve tekrarlama ifadeleri ve dizileri. Modüler programlama kavramı: Prosedürler ve fonksiyonlar.

Türk Dili I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: YIT101/TUR101)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi topluluklarında İngilizce konuşamayan insanlarla etkileşime girmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Dinleme, yazılı anlatım, sözlü anlatım, okuma, konuşma, gramer ve çeviri.

Fiziki Kimya (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: CHM102)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere fiziksel kimyanın temel kavramlarını tanıtmak, matematiksel ve nicel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmek ve onlara doğal dünyada gözlenen olayları açıklama yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Fiziksel kimyanın temel kavramları, ideal ve gerçek gazlar, termodinamiğin 1., 2. ve 3. prensipleri, iş, ısı, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, kimyasal potansiyel, denge, faz dengeleri, faz diyagramları, koligatif özellikler, gazların kinetik teorisi, basit karışımlar, reaksiyon hızı ifadeleri, çarpışmalar, reaksiyon kinetiği, hız yasası, reaksiyon tipleri.

İngilizce II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ENG 102)
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencileri orta seviyede ileri düzeyde İngilizce seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders, ENG 101'in bir devamı olacak, öğrenci özerkliğine, araştırma becerilerine ve sentezleme yeteneğine daha fazla ağırlık verilecek. ENG 101'deki tüm faaliyetler ve görevler tematik bir yaklaşımla devam edecektir. Eng-102'de yazılı söylemde bilgiyi değerlendirme, analiz etme ve sentezleme yeteneği vurgulanacaktır. Beceriyi kesin olarak ortaya koymak için, kursun başında yazılı belgeler sunulacaktır. Öğrenciler farklı kompozisyon türlerinde kullanılacak söylem kalıplarını ve yapılarını öğreneceklerdir. ENG-102'de öğrenciler iki makale yazacaklar. 1. Uygun dokümantasyonu içeren akademik bir makale. 2. Bir literatür taraması (analiz / sentez becerilerini ve dokümantasyonunu gösteren), bir problemin tanımını / çalışmasını (tanım, tanım, sebep / sonuç ve karşılaştırma / kontrast kalıplarını kullanarak) içeren kurs boyunca hazırlanacak bir proje raporu ve çözüm önerileri (kişisel görüşler ve tartışmalar dahil). Yerel ve bölgesel konular, araştırmayı kişiselleştiren ve intihal etmemek için bakış açıları önerilecektir. Eğitmenler, öğrencilere süreç boyunca rehberlik etmek için öğrencilerle yakın temas halinde olacaklar.

Kalkulus II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: MTH 102)
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin problem çözme ve eleştirel muhakeme becerilerini daha da geliştirmelerine ve matematik, fizik bilimleri veya mühendislik konularında daha fazla çalışma hazırlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: Düzlem ve kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlardaki alan, eğrilerin yay uzunluğu. Limit, süreklilik ve çok değişkenli fonksiyonların farklılaşması, aşırı değerler, Lagrange çarpanları metodu. İki katlı integral, üçlü integral uygulamaları. Çizgi integralleri, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, kuvvet serileri, Taylor serileri. Karışık sayılar.

Genel Fizik II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PHY 102)
Dersin Amacı: Genel Fizik II, Genel Fizik I.'in ikinci bölümüdür. Bu dersin amacı, öğrencilere fizik bilgisini günlük yaşam aktiviteleri ve elektrik ve elektromanyetik bakış açılarındaki problem çözme alıştırmaları ile uygulama konusunda yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: Elektrik yükleri. Coulomb yasası. Elektrik alanları Gauss’un yasası. Elektriksel potansiyel Kapasitans ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alanlar. Manyetik alanın kaynakları. Faraday'ın indüksiyon kanunu. Endüktans ve indüktörler.

Türk Dili II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: YIT102/TUR102)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi topluluklarında İngilizce konuşamayan insanlarla etkileşime girmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Dinleme, yazılı anlatım, sözlü anlatım, okuma, konuşma, gramer ve çeviri.

Teknik Çizim (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: TDE 102)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere AutoCAD'in temellerini vermek, verileri grafik çizime dönüştürebilmek ve ayrıca ortografik projeksiyon ve bölümler çizmek, temel mühendislik çizim biçimlerini öğrenmek.
Dersin İçeriği: Teknik çizime giriş. Çizim aletleri ve kullanımı, yazı, çizgiler, düz çizgilerin geometrisi, ölçek çizimleri. Boyutlar. Yüzeylerin gelişimi, şekil tanımı, görünümlerin seçimi, görünümlerin yansıtılması. Resimsel çizim, çapsal trimetrik izdüşüm. İzometrik izdüşüm, eğik izdüşüm. Perspektif çizim kesiti.

Atatürk İlkeleri & İnkilap Tarihi I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: AIT 103/101)
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersinin amacı ve ilgili terimler; Osmanlı Devleti'nin Düşüş Nedenleri; Osmanlı İmparatorluğu'ndan cumhuriyete geçme süreci; Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri ve Reformları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi.

YIL 2

Termodinamik (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ECC 207)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Termodinamiğin temellerini değerlendirmek ve uygulama alanlarını incelemektir.
Dersin İçeriği: Klasik termodinamiğin temel kavramları ve tanımları. Termodinamik süreçler, iş ve ısı etkileşimleri. Sistemler ve akış süreçleri için ilk kanun. İkinci kanun ve entropi, geri döndürülemezlik ve bulunabilirlik.

Mühendislik Malzemeleri (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ECC 211)
Dersin Amacı: Bu ders, çeşitli malzeme türleri, malzemelerin maruz kalabileceği çeşitli deformasyonlar ve bu deformasyonların nasıl önlenebileceği / asgariye indirileceği hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: Malzemeler ve özellikleri. Atomik yapı ve interatomik bağ, kristal yapı, kristal kusurları, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik deformasyon. Gerilme, sıkıştırma ve kayma altındaki malzemelerin davranışı. Sertlik ve sertlik ölçümü. Çıkık ve güçlendirme mekanizması. Faz dengesi, faz diyagramları, demir-karbon sistemi, katı reaksiyonlar ve mikro yapılar. Seramiklerin yapısı ve özellikleri. Polimer yapısı.

Diferansiyel Denklemler (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: MTH 201)
Dersin Amacı: Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler kavramını ve bu denklemleri çözme yöntemlerini tanıtmak. Diferansiyel denklemlerin önemini ve mühendislikteki uygulamasını vurgulamak. Laplace dönüşümü kavramını ve diferansiyel denklemler ve diğer mühendislik uygulamalarını çözmedeki uygulamalarını anlamak.
Dersin İçeriği: Diferansiyel denklemlerin doğası, tanım, adi ve kısmi diferansiyel denklemler, mertebe ve doğrusallık, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler, Ayrılabilir denklemler ve Homojen denklemler, Tam denklemler ve integral faktörler, Lineer denklemler ve Bernoull denklemi ve başlangıç değer problemleri. Uygulamalar: basit elektrik devreleri ve serbest düşme problemleri, paraşüt problemi, radyum ayrışması ve su tankı problemi, Siparişin azaltılması ve başka bir çözüm bulmak için bir çözümün bilinmesi ve ikinci dereceden doğrusal diferansiyel denklemin genel çözümü, Giriş, genel çözüm homojen denklem ve genel olmayan homojen olmayan diferansiyel denklem çözümü, Sabit katsayılı homojen denklem ve Euler eşit boyutlu denkleminin çözümü. Belirli çözümü bulmak için belirlenemeyen katsayılar yöntemi, Belirli çözümü bulmak için parametrelerin varyasyon yöntemi ve başlangıç değer problemleri, Sürekli fonksiyonların Laplace dönüşümü, Ayrık fonksiyonların Laplace dönüşümü. Seriye göre çözüme giriş.

Genel Jeoloji (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 201)
Dersin Amacı: Jeolojinin temel prensiplerinin; kaya ve mineral tanımanın metotlarının ve yer sistemlerinin nasıl çalıştığının anlatılması
Dersin İçeriği: Yer yuvarının genel özellikleri, mineralller ve kristaller, üç ana kaya grubunun tanımı,  sınıflaması ve özellikleri, magmatizma, metamorfizma, sedimentasyon, Tektonik deformasyon, kayaç oluşumları ve aşınımları, jeolojide zaman ve yaş, Levha tektoniği. Harita çalışmaları.

Mühendislik Mekaniği (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 221)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, bir sisteme etki eden kuvvetleri ve denge koşullarını anlamaktır.
Dersin İçeriği: Giriş, Kuvvet Vektörleri, Kuvvet Sistem Sonuçları, Parçacıkların Dengesi, Rijit Cisimlerin ve Çerçevelerin Dengesi, Makasların Analizi, Kirişlerin Analizi, Centroid ve Atalet Momentleri.

Atatürk İlkeleri & İnkilap Tarihi II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: AIT 104/102)
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersinin amacı ve ilgili terimler; Osmanlı Devleti'nin Düşüş Nedenleri; Osmanlı İmparatorluğu'ndan cumhuriyete geçme süreci; Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri ve Reformları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Petrol Jeolojisi (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 202)
Dersin Amacı: Petrol formasyonlarının ve bu formasyonlardan petrol üretimi hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, petrol ve gazın kökenleri hakkında bilgi edinmektir. Petrol ve gazın rezervuarlarda birikmesi için gerekli koşullara genel bir bakış verilmektedir. Ayrıca, bu rezervuarları bulma ve kullanma teknikleri vurgulanmaktadır. Dersin odaklandığı konulardan biri de petrol jeoloğunun, petrol ve gaz arama ve üretim çalışmalarının farklı aşamalarındaki görevlerini tanıtmaktır.

Petrol Mühendisleri için Uygulamalı Matematik (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 204)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere kendi alanları ile ilgili temel bir vektör hesabı ve doğrusal cebir bilgisi vermektir.
Dersin İçeriği: Lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümleri, özdeğerler, doğrusal olmayan denklemlerin kökleri, enterpolasyon ve sayısal farklılaşma ve entegrasyon.

Kayaç Özellikleri (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 218)
Dersin Amacı: Rezervuar kayaç özellikleri hakkında temel bilgileri vermek.
Dersin İçeriği: Rezervuar kayacının petrofiziksel özellikleri ve ölçüm teknikleri: karot alma, kumtaşı ve karbonatlı rezervuarların özellikleri. Gözenekli ortamın temel fiziksel özellikleri; gözeneklilik, geçirgenlik, doymuşluk ve elektriksel özellikler. Kayaç/akışkan etkileşimi; ıslatımlılık, göreli geçirgenlik ve kılcal basınç.

Akışkan Özellikleri (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 220)
Dersin Amacı: Hidrokarbonların temel faz davranışları ve buna bağlı olarak rezervuar akışkanları konusunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği: Hidrokarbonların temel faz davranışları, ideal ve gerçek hidrokarbon gaz ve sıvı karışımları için temel kanunlar, Gaz-Sıvı dengesi ve gaz-sıvı dengesini modellemede kullanılan ideal ve gerçek modeller; Beş farklı tipteki rezervuar akışkanın faz davranışları ve fiziksel özellikleri açısından detaylı olarak incelenmesi. Akışkan fiziksel özelliklerini belirlemede deneysel ve karşılaştırmalı yöntemler.

Mukavemet (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ECC 213)
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı, öğrencilere malzeme mühendisliği ve istatistik bilgilerini kullanarak, parçaların kuvvetlere karşı deformasyonlarını ve güçlerini incelemeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği: Giriş. İç kuvvet diyagramları. Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Hook kanunu. Verim kriterleri ve plastisite. Eksensel kuvvet. Saf makas Dairesel çubukların ve ince duvarlı tüplerin burulması. Kesitlerin atalet momenti. Basit bükme. Gerilme ve gerilme, Mohr’ın çemberi. Makasla bükme. Kayma merkezi İnce duvarlı bölümlerin kayma merkezi. Simetrik kesitlerde elastik eğri. Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi. Makasın elastik eğri üzerine etkisi. Bükülmeli eksenel kuvvet. Gerilime dayanıklı olmayan malzemeler. Burulma ile bükme. Enerji yöntemleri Sanal iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri. Minimum prensipler. Elastik stabilite. Euler davaları. Elastik sınırın ötesinde bükülme, omega çarpanı yöntemi, yaklaşık yöntemler ve Rayleigh oranı.

YIL 3

Yaz Stajı I (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 300)

Dersin Amacı: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ile ilgili rutin çalışmaların tanımalarının sağlanması

Dersin İçeriği: Yaz stajı - 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nden mezun olmak için gerekli şartları sağlamak için en az 4 hafta (20 iş günü) olmak üzere mecburidir. İlk staj ikinci yıl sonunda sondaj mühendisliği konusunda olması tercih edilir. Staj yaz stajı kılavuzundaki içeriği takip eder.

Akışkanlar Mekaniği
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 301)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere akışkanların özelliklerini ve ilgili hesaplamaları öğretmektir.
Dersin İçeriği: Akışkanların özellikleri, akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, akışların sınıflandırılması, hidrostatik, basınç kuvvetleri hesaplamaları, katıların sıvı ortamda davranışları ve ilgili hesaplamalar, Sıvı kinematiği, İvmeli ortamda akışkan davranışları ve hesaplamaları, süreklilik denklemi, Bernoulli denklemi, düzgün ve burgaç akış, Gerçek akışkanların bir boyutlu akımı.

Petrol Üretim Mühendisliği I
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 303)
Dersin Amacı: Üretim mühendisliği ve üretim sistemleri hakkında temel bilgiler vermek, petrolün üretim işlemleri, kuyu testleri ve üretimi arttıracak teknikler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği: Drill stem testi, kuyu tamamlama teknikleri, kuyu tamamlama sıvıları ve kum kontrolü, kuyu perforasyonu, kuyubaşı ekipmanları ve akış kontrol aletleri, petrol ve gaz separatörleri, Kuyu akış performansları, üretim pompaları, kuyu canlandırma teknikleri, asitleme, hidrolik çatlatma.

Petrol Rezervuar mühendisliği I
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 305)
Dersin Amacı: Dersin genel amacı, öğrencilere petrol rezervuar tiplerini, özelliklerini ve bu özelliklerin sıvı akışı ve petrol geri kazanımını nasıl etkilediğini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Hidrokarbon gözenek hacminin tahmini ve geri kazanım faktörü. Petrol rezervuarlarının sınıflandırılması. Malzeme dengesi yaklaşımını kullanarak çözelti-gaz itim üretimi, su itim üretimi, gaz itim üretimi, drenaj ve kombinasyon üretimleri için rezervuar performans tahmini. Su akını teorisi, Petrol üreten oluşumlarda su ve gaz konisi, Çatlaklı ve kırıklı rezervuarların karakterizasyonu. Düşüş Eğrisi Analizi.

Sondaj Mühendisliği I
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 307)
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere çeşitli sondaj ekipmanları, sondaj sıvıları ve basınç kontrolünü tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Sondaj makineleri: kuyu ve ekipman. Sondaj sıvıları ve sondaj hidroliği. Çimentolama ve hidrolik. Sondaj testleri (matkap performansları). Basınç kontrolü.

Petrol Mühendisliği için İstatistik ve Olasılık
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu:PGE 309
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere istatistik ve olasılık temel kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Tanımlayıcı istatistikler, histogramlar, merkezi eğilim, dağılım ve korelasyon ölçüleri. Temel olasılık kavramları, rasgele değişkenler, olasılık yoğunluğu ve kütle fonksiyonu. Hipotez testleri, güven aralıkları. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi. Regresyon analizi. Mühendislik uygulamaları.

Petrol Üretim Mühendisliği II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 304)
Dersin Amacı Bu ders, Petrol Üretim Mühendisliği I dersi üzerine inşa edilmiş ve petrol üretim mühendisliği ile ilgili daha fazla bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Drill stem testi, kuyu tamamlama teknikleri, kuyu tamamlama sıvıları ve kum kontrolü, kuyu perforasyonu, kuyubaşı ekipmanları ve akış kontrol aletleri, petrol ve gaz separatörleri, Kuyu akış performansları, üretim pompaları, kuyu canlandırma teknikleri, asitleme, hidrolik çatlatma.

Petrol Rezerv Mühendisliği II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 306)
Dersin Amacı: Bu ders, Petrol Rezervuar Mühendisliği I dersi üzerine inşa edilmiş ve rezervuar mühendisliği ile ilgili daha fazla bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Gözenekli ortamda kararlı ve kararsız tek fazlı akış denklemleri, kararlı ve kararsız süperpozisyon. Gözenekli ortamdan çok fazlı akış. Basınç ve izleyici testleri ile homojen ve heterojen rezervuarlarda rezervuar karakterizasyonu.

Sondaj Mühendisliği II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 308)
Dersin Amacı: Bu ders, Sondaj Mühendisliği I'den edinilen bilgilerin üzerine inşa edilmiş ve petrol üretimi için petrol rezervuarına güvenli bir şekilde sondaj yapma teknikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Yönlü sondaj (Teğetsel, ROC ve Minimum Eğrilik Yöntemleri). Matkap dizisi tasarımı (nötr gerilme ve basma noktası, nötr bükülme noktası, Lubinski'nin gerilmeleri ve aşırı çekme marjı). Gövde tasarımı (çift eksenli, üç eksenli). Gövde ayarı (burkulma ve kuyubaşı yükleri).

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Sistemleri
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 310)
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere boru hatları boyunca akış ve boru hatları boyunca sıvı akışını içeren çeşitli hesaplamalar hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği:Boru hatlarının önemi: boru hatları altyapısı, boru hatlarının diğer taşıma sistemleri ile ekonomik olarak karşılaştırılması, boru hatlarının güvenliği, taşıma görevleri ve boru hatlarının boyutlandırılması, boru hatlarının karlılık incelemesi. Boru hatlarının planlanması ve tasarımı: geçiş hakkı, boru hatları, istasyonlar ve boru hattı projelerinin yürütülmesi. Boru hatlarının hesaplanması: basınç kayıpları ve akış hızları, enerji talebi, basınç dalgalanması hesaplamaları, boru dayanımı hesaplamaları. Hat boruları ve bağlantı parçaları: hat boru malzemeleri, hat borularının imalatı, bağlantı parçaları, hat borusu test ve muayenesi. İnşaat işleri ve boru hatlarında korozyon koruması.

Kuyu Logları (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 312)
Dersin Amacı: Bu ders kuyu kütükleri, kuyu logu kayıt aletlerinin ardındaki temel ilkeler ve çeşitli kuyu laglarının yorumlanması hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: Gamma ray prensipleri ve işleyişi, spontan potansiyel, kaliper, rezistivite (mikro ve odaklanmış), yoğunluk nötronu, sonik, çimento ve değişken yoğunluk, dipmetre ve üretim kuyusu log araçları. Kuyu loglarının yorumlanması ve çapraz çizme teknikleri. Gözeneklilik, hidrokarbon doygunluğu, litoloji, zon kalınlığı, derinlik, vb. Gibi oluşum özelliklerinin belirlenmesi Verilen saha koşullarında uygun kütüklerin seçilmesi için kılavuzlar.

YIL 4

Yaz Stajı II (Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 400)
Dersin Amacı: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ile ilgili rutin çalışmaların tanımalarının sağlanması.
Dersin İçeriği: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nden mezun olmak için gerekli şartları sağlamak için en az 4 hafta (20 iş günü) olmak üzere mecburidir. İkinci staj üçüncü yıl sonunda üretim ya da rezervuar mühendisliği konusunda olması tercih edilir. Staj yaz stajı kılavuzundaki içeriği takip eder.

Doğal Gaz Mühendisliği
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 403)
Dersin Amacı: Doğalgaz mühendisliği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Description: Doğal gazların özellikleri, hidrat oluşumu. Gaz rezervlerinin tahmini. Gaz kuyusu testi. Gaz dağıtımının tahmini. Gaz akış ölçümü. Doğal gaz teslimatı. Doğal gaz iletimi, toplama sistemlerinin tasarımı. Doğal gazın sahada işlenmesi. Kompresör beygir gücü gereksinimi.

Petrol Mühendisliği Dizayn
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 405)
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere tasarım metodolojisini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Tasarım metodolojisinin geliştirilmesi ve kullanılması, tasarım problemi ifadelerinin ve şartnamelerin yazımı, alternatif çözümlerin değerlendirilmesi, fizibilite, dikkate alınması gerekenler. Açık uçlu problemleri kullanarak öğrenci yaratıcılığını geliştirme. Proje mühendisliği ve mühendislik projelerinin yönetimi. Sondaj projelerinin tasarımı.

Petrol Mülkiyet Değerlendirmesi
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 411)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kar analizini incelemek ve petrol ve gaz özelliklerinin değerlemesinde fizibilite çalışmaları yapmaktır.
Dersin İçeriği: Bu tür çalışmalar yapabilmek için, bir alandan üretilebilecek petrol ve gaz miktarının bilinmesi gerekir. Bu bilgilere mühendislik analizi yoluyla ulaşılır.

Mezuniyet Projesi II
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: PGE 402)
Ders Tanımı: Petrol ve Gaz Mühendisliği teorilerinin ve tasarım için kağıt üzerine konuların uygulanması. Mezuniyet projesi öğrenciler tarafından seçilir ve ilgili öğretim elemanının onayından sonra alınır.

Mühendislik Ekonomisi
(Ders Türü: zorunlu; Ders Kodu: ECC 426)
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri yatırımların ve / veya projelerin kar ve zarar hesaplarını yapma becerisiyle donatmaktır.
Dersin İçeriği: Mühendislik karar vermenin ilkeleri ve ekonomik analizi. Maliyet kavramı Ekonomik çevre. Fiyat ve talep ilişkileri. Rekabet. Satın alma ve satın alma çalışmaları. Para-zaman ilişkilerinin ilkeleri ve uygulamaları. Amortisman. Bankacılık işlemleri. Fiyat değişiklikleri ve enflasyon. İşletme ve şirket finansmanı.

SEÇMELİ DERSLER

Rezervuar Karakterizasyonu
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 407)
Dersin İçeriği: Petrol rezervuarının heterojenitesinin geleneksel yöntemlerle tanımlanması ve bu yöntemlerde olası iyileştirmeler. Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin gözden geçirilmesi. İstatistiksel Yöntemlerle Rezervuar Kayaç ve Akışkan Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ölçeklendirme ve Simülatör Veri Hazırlama. Petrol Rezervuar Karakterizasyonunda Ortaya Çıkan Yöntemler. Petrol endüstrisinden vaka çalışmaları.
Ön Koşul: PGE 305

Petrol Mühendisleri için Jeofizik
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 408)
Dersin İçeriği: Bu ders, matematiksel ve istatistiksel modellerin inşası, analizi ve yorumlanması ile ilgili jeofizik sinyal analizine giriş niteliğindedir. Genel olarak, yüksek lisans öğrencilerine matematik, fen ve mühendislik alanlarında ilgi materyali sağlamak amaçlanmıştır.
Ön Koşul: PGE 201

Proses Kontrolü ve Enstrümantasyonu
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 409)
Dersin İçeriği: Proses Ölçüme Giriş, Basınç Ölçümü, Seviye Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü, Akış Ölçümü, Kontrol Vanaları, Süreç Değerlendirmeleri, Ölçme Sinyallerinin İletimi, Temel Kontrol Kavramları, Kompleks Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrol Sistemleri, Ağlar.
Ön Koşul: ECC 207

Küreselleşme ve Petrol Politikaları
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 413)
Dersin İçeriği: Küresel enerji talebi arttıkça, insanların bunlara daha fazla bağımlı olmaya devam eden uluslar için petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemi giderek artmaktadır. Bu bağımlılık, küreselleşmenin bir sonucu olarak, paydaşlardaki artış ve karmaşık sözleşme çerçevelerinin artmasıyla daha güçlü bir uluslararası petrol endüstrisine yol açmıştır.

Petrol Mühendisliği İşlemlerinde Çevre Kontrolü
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 416)
Dersin İçeriği: Petrol mühendisliğinde çevresel kontrol ilkeleri. Sondaj ve üretim işlemlerinin etkisi. Petrol atıklarının çevresel taşınımı. Çevrenin korunmasına yönelik planlama. Atık arıtma yöntemleri. Kirlenmiş alanların iyileştirilmesi.
Ön Koşul: PGE 303 and PGE 307

Petrol ve Rafinaj İşlemleri 
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 417)
Dersin İçeriği: Bu ders kaynak kullanımına yönelik çağdaş yaklaşımları vurgular ve petrol kalıntısı dönüşümündeki teknolojik gelişmelerin kapsamlı bir şekilde kapsanmasını sağlar. Ağır petrollerin, bitümün ve diğer yüksek kükürtlü hammaddelerin rafine edilmesi için son teknoloji mühendislik yöntemlerini gösterir.
Ön Koşul: ECC 207

Petrol Taşımacılığı ve Depolanması 
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 418)
Dersin İçeriği: Su Yoluyla Taşımacılık, Petrol Akıntıları, Depolama Tesisleri, Petrol Boru Hatları, Dünya Petrol Geçiş Kontrol Noktaları, Deniz Tankerleri ve Maviler, Süper Tankerler, Petrol Tankerleri, Maviler, LPG ve LNG Taşımacılığı İçin Deniz Gemileri, Sıvı Petrol Ürünlerinin Yerüstü Depolarının Depolanması, Depolama Tanklar, Tank Çiftliği.
Ön Koşul: PGE 301

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 419)
Dersin İçeriği: Bu ders Sağlık & Güvenlik kavram ve paydaşlarının temelini, mühendislik gelişmelerinin risk değerlendirmesini, Tehlike tanımlama ve koruma yöntemlerini, İş Sürekliliği Planlamasını (BCP) ve petrol ve gaz endüstrisinde sağlık ve güvenlik yönetimini geliştirir.
Ön Koşul: PGE 303 and PGE 307

Proje Yönetimi (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 420)
Dersin İçeriği: Bu ders, petrol ve gaz mühendisliği projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken planlama, çizelgeleme, kontrol, kaynak tahsisi ve performans ölçümü faaliyetlerini ve liderlik özelliklerini destekleyen bir kavram ve çözüm temeli geliştirir.
Ön Koşul: PGE 303, PGE 305 and PGE 307

Jeotermal Rezervuar Mühendisliğine Giriş 
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 421)
Dersin İçeriği: Jeotermal rezervuarların sınıflandırılması, jeotermal kaynakların dağılımı ve özellikleri. Hidrotermal sistemlerin fiziksel yönleri. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi. Kuyu tamamlama ve ısınma, delme sırasında ölçümler; sıcaklık logu, tamamlanma testleri, basınç logu. Akış testi. Kuyu performansı.
Ön Koşul: ECC 207

Gelişmiş Petrol Üretme Teknikleri (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 422)
Dersin İçeriği: Gelişmiş petrol üretim yöntemleri ve potansiyelleri, Çatlaklı Rezervuarlar, Şeyl Gazı, Kömür Gazı Metan, Buckley Leveret Metoduç Karışabilir ve karışmaz gaz davranışları. Buhar ve buhar uygulamaları. Yerinde Yanma. Kimyasal EOR Polimer ve su baskını methodu, mikrobiyal su baskını methodu.
Ön Koşul: PGE 303

Basınç Kontrolü
Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 423)
Dersin İçeriği: Basınçlarının kökeni ve tespiti. Basınç kontrol prensipleri: sondaj akışkanlarında gaz davranışı, kabarcık yükselme mekaniği. Basınç kontrol yöntemleri. Kırılma basıncı gradyanı için tahmin yöntemleri. Basınçlı oluşumlarda delme ve tamamlama kavramları. Basınç kontrol cihazı Özel problemler.
Ön Koşul: PGE 307

Kayaçlarn Fiziksel ve Mühendislik Özellikleri (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 424)
Dersin İçeriği: Bir mühendislik materyali olarak kayaç ve kaya kütle sınıflamaları. Kayaçların fiziksel özellikleri, ayrışmaları. Rezervuar kayaçlarının petrofiziksel özellikleri ve ölçüm işlemleri: Karot ve karot kullanımı; kumtaşı ve karbonat rezervuar kaya ve gözenek tipleri; temel gözeneklilik, tane yoğunluğu, geçirgenlik ve doyma özellikleri; mekanik, akustik ve elektriksel özellikler gibi özel çekirdek analizleri; çok fazlı kaya ve akışkan etkileşimleri, arayüzey gerilimi, kılcal basınç, ıslanabilirlik ve nispi geçirgenlik özellikleri. Belirli bir rock özellikleri konusu üzerine sözlü sunum.
Ön Koşul: PGE 201

Yönlü Sondaj
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 425)
Dersin İçeriği: Yönlü sondaj uygulamaları ve sınırlamaları. Terminolojisi, planlama amaçları ve hedefleri. Hesaplamalar ve veri toplama. MWD (Delme Sırasında Yapılan Ölçümler). Sondaj matkap ekipmanı: sondaj aletleri ve kick-off yöntemleri. Sondaj motorları, matkap uçları ve BHA'lar. Kuyubaşı işlemleri. Yönlü sondaj tasarım yönleri sırasında rezervuar hususları. Sondaj ve yüzey gereksinimleri. Tork ve sürükleme modelleri. Yatay kuyu tipleri ve planlamaları. Log, karot ve tamamlama teknikleri. Kuyu stabilite sorunları ve kuyu temizlik gereksinimleri.
Ön Koşul: PGE 307

Petrol Jeokimyası (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 426)
Dersin İçeriği: Bu ders temel organik kimya, kökeni, üretimi, göçü ve petrol ve gaz birikimini içerir. Rezervuardaki hidrokarbonların oluşumu ve göçü. Petrol mühendisliği üretim problemlerine uygun korelasyon çalışmaları.
Ön Koşul: ECC 207

Kuyu Simülasyonu (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 427)
Dersin İçeriği: Yerbilimleri, kaya mekaniği ve akışkanlar mekaniği ile ilgili temel bilimleri, stimülasyon tasarımlarıı ve değerlendirilmesi ile ilgili pratik becerilerin kazandırılması ve ilkeleri. Fizik, jeoloji, kaya mekaniği, oluşum değerlendirmesi, üretim ve rezervuar mühendisliğini birleştirilmesi. Örnekler, saha çalışmaları.
Ön Koşul: PGE 303

Doğal Gazın Taşınması ve Depolanması (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 428)
Dersin İçeriği: Doğalgazın taşınması, Doğalgaz boru hatları tasarımı ve yapımı, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG). Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Doğal Gazın Yer altında Depolanması.
Ön Koşul: PGE 301

Kuyu Tasarımı Kontrolü (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 429)
Dersin İçeriği: Başarılı bir sondaj işlemi için Kuyu Tasarımı ve Kontrolü çok önemlidir. Operasyondan sorumlu mühendis tarafından anlaşılması için kuyu tasarım kavramları çok önemlidir. Kuyu Kontrol önlemleri, kuruluşların politika gereksinimlerini göz önünde bulundurarak belirlenir. Kaza istatistikleri, eğitimin yararlarının ve sondaj veya diğer kuyu operasyonlarında yer alan kişilerin çoğunun, sektörün ana aktörleri tarafından kuyu kontrol eğitimi aldığını bilinmektedir. Bu ders, temel kuyu tasarım gerekliliklerinin ve kuyu kontrol prosedürlerinin temel yönlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Ön Koşul: PGE 307

Hidrokarbon Jeofiziği (Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 430)
Dersin İçeriği: Hidrokarbonların Tanımı (Fosil Yakıtlar), Hidrokarbon aramalarında kısa bir tarihçe, Hidrokarbon araştırmalarında pasif jeofizik yöntemler (Yerçekimi, Manyetik ve EM yöntemleri. Teori ve İlkeler), Öğrenci sunumları-I (ilk proje konuları- kömür, petrol ve pasif jeofizik yöntemlerle doğal gaz aramaları, Hidrokarbon keşifleri için aktif jeofizik yöntemler (Sismik yöntemler, Teori ve İlkeler), Sismik genlik-ofset-ofset (AVO) Analizi, hidrokarbon taşıyan yapısal tuzakların sismik modellenmesi (geometrik ve çözünürlük yönleri) ), Yeni bir enerji kaynağı, Gaz Hidratları, Gaz hidratların keşfi ve ekonomik ve çevresel önemi, Öğrenci sunumları-II (ikinci proje konuları - Petrol, doğal gaz ve aktif hidropik yöntemlerle gaz hidrat keşifleri), Metotların genel olarak değerlendirilmesi, hidrokarbon keşfi.
Ön Koşul: PGE 202

Jeoloji Haritaları ve Kartografya
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 431)
Dersin İçeriği: Jeolojik haritaların mühendislik projelerindeki önemi. Doğrusal ve düzlemsel yapıların özellikleri. Topografik haritaların özellikleri ve şekillendirme. Yüzey jeolojisi ve yüzey ve yeraltı düzlemsel yapılar arasındaki ilişkiler. Kontür yapısı ve önemi. Yapı hatlarına göre jeolojik haritaların hazırlanması ve yorumlanması. Harita deseni ve deforme olmamış alanların enine kesitleri. Harita deseni ve katlanmış yatakların kesitleri. Harita deseni ve uygunsuzlukların kesitleri. Harita deseni ve hatalı bölgelerin kesitleri. Tabakasız birimlerin harita deseni ve kesitleri. Jeolojik haritaların yorumlanması.
Ön Koşul: PGE 201

Güvenlik ve Çevre Koruma
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 432)
Dersin İçeriği: Petrol, gaz ve jeotermal endüstrilerinin faaliyet ve tesislerinde sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularında çok çeşitli konular bu derste ele alınmaktadır. Çalışmalarını diğer gruplara sunması gereken öğrenci gruplarına bir dönem projesi verilir ve grup projelerinin raporlanması gerekir.
Ön Koşul: PGE 303 and PGE 307

Kuyu Dizayn
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 433)
Dersin İçeriği: Kuyu Tasarımı, kuyu tasarım sürecine birleşik bir yaklaşım ve kuyunun çapaklanmasından sondaj ve tamamlamaya başlayarak üretim ve üretime kadar genel bir bakış sunar. Bilgi daha sonra kuyu tasarım işlemine girdi görevi gören kırılma gradyan eğrisi tasarımına uygulanır. Dersin esasları; Muhafaza Tasarımı, Çamur Tasarımı, Matkap Dize Tasarımı, Enayi Çubuk Pompalama Ünitesi Tasarımı, Gazlı Asansör Tasarımı. Optimizasyon potansiyeli ile ilgili tartışmalar kursu sonlandıracaktır.
Ön Koşul: PGE 303 and PGE 307

Bireysel Çalışma
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 434)
Dersin İçeriği: lgi alanında (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında) literatür taraması, ilgi alanına giren sınıf tartışmaları ve bildiri sunumları, final raporun hazırlanması ve final rapor sunumu.

Petrol Yakıtları Pazarı ve Segmenti
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 435)
Dersin İçeriği: Bu ders, petrol ve piyasa bakış açılarından elde edilen temel ürünleri ve bu ürünleri yakıtlar olarak bölümlere ayırmayı amaçlamaktadır. Bu ders, öncelikle 5. Dönem ve üzeri öğrenciler için hazırlanmıştır. Bölümden genç profesyoneller olarak ayrılmadan önce 7 ve 8 Dönem öğrencilerine şiddetle tavsiye edilir. Bu kurs, bu genç mühendislere, meslek yaşamlarına çalışma ortamında başlarken neyle başa çıkacakları konusunda temel bir anlayış sağlayacaktır. Ayrıca, profesyonel kurumlar ve Uluslararası pazar araçları ile ele alınan alanlar, yani Platt’lar, EPDK ve ilgili terminolojiler ve iş dünyasında uygulamaları ele alınmaktadır.
Ön Koşul: PGE 303, PGE 305 and PGE 307

Jeosistem Simülasyonu
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 436)
Dersin İçeriği: Genel olarak simülasyon. Geçirgen / gözenekli ortamlarda kütle / ısı akışı denklemleri. Modelleme kavramları (sonlu farklar, 1B, 2D ve 3D kütle / ısı akışı alanları). Rezervuar-kaya ve akışkan özellikleri verisinin seçilmesi. Sİmulasyon dizayn türü ve zaman adımlarının seçilmesi. Kuyuların bloklara yerleştirilmesi. Coğrafi sistemlerin gelecekteki performansını nümerik simülasyonla eşleştirmek ve tahmin etmek. Simülasyonun petrol ve gaz rezervuarlarına ve jeotermal rezervuarlara uygulamaları.
Ön Koşul: MTH 201

Kuyu Testi Analizi
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 437)
Dersin İçeriği: Kuyu testlerinin ve analizinin temelleri; Enjeksiyon / düşme, çekme / toplanma testleri; Gözenekli ortamdaki kararsız akışkan akışını (tek, çok fazlı akışkan akışı) tanımlayan akış denklemlerinin türevleri; Farklı başlangıç ve sınır koşullarında yayınım denklemlerinin çözümleri; Girişim testi; wellboreida depolanması ve kuyu çeper etkilerinin modellenmesi; Geleneksel analiz teknikleri (manuel tip-eğri eşleştirme ve düz çizgi yöntemleri); Modern analiz teknikleri (basınç türevi ve basınç integral yöntemleri, bilgisayar destekli otomatik tip eğri eşleştirme); Uzayda ve zamanda süperpozisyon (kuyular, sınırlar ve değişken akış hızı etkileri arasındaki girişim etkilerini modelleme); Sonsuz ve sınırlı homojen sistemlerde üretilen düşey kuyularda gözlenen akış rejimleri; Gaz kuyularında kuyu test analizi; DST; Karmaşık kuyu / rezervuar sistemlerinde (yatay kuyu, doğal olarak çatlaklı rezervuarlar) basınç geçici analizlerine genel bakış.
Ön Koşul: PGE 306

Özel Sondaj Teknikleri
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 438)
Dersin İçeriği: Karot alma teknikleri. Tahlisiye, diferansiyel yapışması, serbest nokta tespiti, ip uçlu geri çekilme muslukları ve kalıp manşetleri, mızraklar ve over-shot, yiv açma borusu, kesiciler, saha çalışmaları incelemesi. Sondaj teknikleri sırasında ölçüm.
Ön Koşul: PGE 308

LPG Teknolojisi ve Sektörü
(Ders Türü: Seçmeli; Ders Kodu: PGE 439)
Dersin İçeriği: Türkiye'de ve dünyada LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanımı ve ticareti tarihi. LPG özellikleri, faz davranışı, üretim, depolama ve şişeleme tesisleri, kara ve deniz kaynaklı taşımacılık. Motorlu taşıtlarda şişelenmiş, dökme ve yakıt olarak LPG tüketimi. LPG yangınları ve tehlikeleri için güvenlik önlemleri. Türkiye'de LPG sektörü ve pazarı. LPG operasyonları, tesisleri ve tüketimine ilişkin yasalar, mevzuat ve standartlar. LPG depolama tesisi ve dolum istasyonuna teknik gezi.
Ön Koşul: PGE 305
[/dm3_collapse]
[/dm3_accordion]

Misyon – Vizyon

Misyon

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nün misyonu öğrencilerini, petrol Mühendisliği’nin temel konularında bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ve jeotermal enerji) eğitim vermektir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.

Vizyon

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu petrol ve gaz arama ve üretiminin her alanında tanınan akademik araştırma kuruluşu olmaktır. Tanınmış petrol bölümleriyle rekabet ederek eğitim faaliyetlerini ilerletmek ve daha ileri götürmektir.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

The students who successfully complete the program are awarded the degree of Bachelor of Science in Petroleum And Natural Gas Engineering.

Yeterlilik Düzeyi

This is a First Cycle (Bachelor’s Degree) program.

Programa Kabul Şartları

In the framework of the regulations set by Higher Education Council of Turkey (YÖK), student admission for this undergraduate program is made through a university entrance examination called ÖSYS. Following the submission of students’ academic program preferences, Student Selection and Placement Center (ÖSYM) places the students to the relevant program according to the score they get from ÖSYS.

International students are accepted to this undergraduate program according to the score of one of the international exams they take such as SAT,ACT and so on, or according to their high school diploma score.

Exchange student admission is made according to the requirements determined by bilateral agreements signed by NEU and the partner university.

Visiting students can enroll for the courses offered in this program upon the confirmation of the related academic unit. Additionally, they need to prove their English language level since the medium of instruction of the program is English.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

The students studying in this undergraduate program are required to have a Cumulative Grade Points Average (Cum.GPA) of not less than 2.00/4.00 and have completed all the courses with at least a letter grade of DD/S in the program in order to graduate. The minimum number of ECTS credits required for graduation is 244. It is also mandatory for the students to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

At Near East University, full-time students can be exempted from some courses within the framework of the related bylaws. If the content of the course previously taken in another institution is equivalent to the course offered at NEU, then the student can be exempted from this course with the approval of the related faculty/graduate school after the evaluation of the course content.

Programın Bilgileri

Petroleum and Natural Gas Engineering is a multi-disciplinary department to support and lead the nation’s requirements and technological developments, to be able to conduct international projects and to have an authority in research areas. To perform research studies and to educate engineers equipped with technical “know-how”, creative thinking and being able to try and research new technologies to achieve required goal. The vision of the department is to have respect and authority in engineering activities and to gain acceptance through research projects, support to the nation and delivering high quality engineers.

Program Kazanımları
 • Apply mathematics, science, and engineering knowledge to understand petroleum and natural gas engineering related events.
 • Develop an essential understanding of the characteristics of the materials, the related processing and implementations along with a fundamental knowledge on their role in society, with emphasis on the science and engineering principles of petroleum and natural gas industry.
 • Have the ability to work with multi-disciplinary engineering sciences.
 • Identify and solve problems using technical literature for research tasks and system design.
 • Understand professional, ethical responsibilities and standards of engineering practice.
 • Use engineering techniques, skills, and tools for practice and product development.
 • To be able to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; to be able to author and comprehend written reports, to be able to prepare design and implementation reports, to present effectively, to be able to give and receive clear and comprehensible instructions.
 • To have knowledge about global and social impact of Petroleum and Natural Gas Engineering practices on health, environment, and safety; to have knowledge about contemporary issues as they pertain to engineering; to be aware of the legal ramifications of Petroleum and Natural Gas Engineering solutions.
 • To be aware of ethical behavior, professional and ethical responsibility; to have knowledge about standards utilized in Petroleum and Natural Gas Engineering applications.
 • To have knowledge about industrial practices such as project management, risk management, and change management; to have awareness of entrepreneurship and innovation; to have knowledge about sustainable development.
 • To be able to collect data in the area of Petroleum and Natural Gas Engineering, and to be able to communicate with colleagues in a foreign language. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
 • To be able to speak a second foreign language at a medium level of fluency efficiently.
 • To recognize the need for lifelong learning; to be able to access information, to be able to stay current with developments in science and technology; to be able to relate the knowledge accumulated throughout the human history to Petroleum and Natural Gas Engineering.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Graduates of Petroleum and Natural Gas Engineering programgraduates work in petroleum and natural gas industry, geothermal energy sector, and sub-industry on product development, production, quality control, purchasing, post-purchasing and marketing. Besides, well equipped petroleum and natural gas engineers can work in universities , banks, or a private company. Additionally, they can be employed in CNG and LNG sectors  as system engineer, and/or research and development departments of a production company.

Lisansüstü Programlara Erişim

The students graduating from this program may apply to graduate programs.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

In order to graduate from this undergraduate program, the students are required;

 • to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least DD/S with a minimum of 252 ECTS
 • to have a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.00 out of 4.00
 • to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.
Program Şekli

This is a full time program.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Cavit ATALAR, Head of Department, Faculty of Engineering, Near East University

Değerlendirme Anketleri
 • Evaluation Survey
 • Graduation Survey
 • Satisfaction Survey