Yazılım Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü web sayfasına hoş geldiniz. Bölüm, Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur. Bölümde, İngilizce Lisans (BSc) eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İngilizce Yüksek Lisans programı mevcuttur.

Yazılım Mühendisliği KKTC ve Türkiye’de yeni gelişmekte olan disiplinler arası bir mühendislik bölümüdür. Lisans eğitimde ilk yıl diğer mühendislik dallarında olduğu gibi temel mühendisilik eğitimi verilmektedir. İleriki yıllarda ise eğitim yazılım prensipleri, ve bu sistemlerin teori ve pratiğine ağırlık vermektedir. Yazılım Mühendisliği yoğun laboratuvar ve bilgisayar kullanımı çalışmaları gerektiren bir bölümdür.

Yazılım Mühendisliği lisans programının Mühendislik Fakültesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programı ile çok yakın benzerlikleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği müfredatları hazırlanırken daha çok donanım ve tasarlanan donanıma yazılım geliştirme amaçlı bir eğitim verilmesi konularına ağırlık verilir. Yazılım Mühendisliği eğitiminde ise yazılım geliştirebilmek için gerekli tüm prensiplerin, methodların yanı sıra yazılım geliştirme süreçleri bu süreçler içerisinde yaratılan yazılımların sınanması, analiz, test ve bakım onarım adımlarının belirlenmesi ve de uygulanmasını belirleyecek ve farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek yetenekte mezunlar yetiştirmek amaçlanır.

Yüksek lisans (MSc) programımızın temel vizyonu öğrencilerimize en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek, yaratıcı araştırmalar yapılması, bu araştırmaların uluslararası ünlü dergilerde yayımlanması, bilişim konusunda gerekli servisi özel ve kamu sektörüne sunmaktır.

Yazılım ve mühendislik konularına meraklı, ileride bu alanda devlet dairelerinde, belediyelerde, özel şirketlerde, hastanelerde, kendi işyerinde çalışmayı arzulayan, çalışkan ve titiz öğrenciler Yazılım Mühendisliği bölümünü tercih edebilirler.

Prof. Dr. Fadi Al-Turjman
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dersler
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSÖN KOŞULDERS SAATİLABPÇ UYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
1. YIL / 1. DÖNEMCHM101Genel Kimya45-3200221
ENG101İngilizce I33-0000111
MTH101Matematik I45-4002110
ECC102Programlama ve Problem Çözme45-4202211
PHY101Genel Fizik I45-4202110
MTH113Doğrusal Cebir35-3001110
YİT101/ TUR101Yabancı Öğrenciler için Türkçe I Türk Öğrenciler için Türkçe I22-2000201
1. YIL / 2. DÖNEMECC108Nesne Yönümlü Programlama37ECC1024203111
ENG102İngilizce II33ENG1010000111
MTH102Matematik II46MTH1014002110
ECC104Ayrık Yapılar36-3000111
PHY102Genel Fizik II46PHY1014202110
YİT102/ TUR102Yabancı Öğrenciler için Türkçe II Türk Öğrenciler için Türkçe II22YIT101 TUR1012000201
2. YIL / 1. DÖNEMMTH251Olasılık ve İstatistik36MTH1134002110
ECC201Veri Yapıları ve Algoritmalar46ECC1084202211
ECC001Sayısal Mantık46ECC1044202112
ENG201Sözlü İletişim Becerileri33ENG1023001110
ECC003Yazılım Mühendisliği37ECC1043000111
AIT101/ AIT103Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Yabancı Öğrenciler)22-2000201
2. YIL / 2. DÖNEMECC202Veritabanı Yönetim Sistemleri46ECC2014002110
ECC203Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu36ECC0013000111
ECC427Mühendisler İçin İşletme35-3000111
SWE202Yazılım Üretimi35ECC0033000111
SWE234İnsan-Bilgisayar Etkileşimi34-3001110
SWE299Staj I02-0000000
AIT102/ AIT104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Yabancı Öğrenciler)22AIT101 AIT1032000201
3. YIL / 1. DÖNEMECC302İşletim Sistemleri36ECC2023000111
ECC004Programlama Dilleri I36ECC2013202111
ECC439İş Sağlığı ve Güvenliği I24-3000201
SWE301Yazılım Mimarisi ve Tasarımı48SWE2024000121
ECC311Yönetim Bilişim Sistemleri36ECC4274001021
3. YIL / 2. DÖNEMECC005Internet Programlama36ECC0043101111
ECC303Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları46ECC0014102111
ECC440İş Sağlığı ve Güvenliği II24ECC4393000201
SWE302Yazılım Kalite Güvencesi ve Sınama36SWE3013001011
SWE304Yazılım Gereksinimleri Analizi36SWE3013001011
SWE399Staj II02-0000000
4. YIL / 1. DÖNEMSWE401Yazılım Proje Yönetimi34SWE3043001110
ECC430Bilgi Güvenliği Prensipleri35ECC3033000111
SE491Bitirme Projesi I26--------
TSTeknik Seçmeli35--------
TSTeknik Seçmeli35--------
TSTeknik Seçmeli35--------
4. YIL / 2. DÖNEMECC429Mühendislik Etiği37-3000111
SE492Bitirme Projesi II48SWE491-------
ECC426Mühendislik İçin Ekonomi35-3001110
TSTeknik Seçmeli35--------
TSTeknik Seçmeli35--------
Toplam143240

PÇ: Problem ÇözmeBP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
ECC431e-Ticaret353000111
ECC412Veritabanı Uygulamaları353202111
ECC002Sistem Simulasyonu353001110
ECC404Yapay Sinir Ağları353201121
ECC419Görüntü İşleme353202111
ECC402Bilgisayar Grafikleri353202111
ECC405Bilgisayar Donanımı353000111
ECC406Sistem Programlama353202111
ECC413Yapay Zeka353000120
ECC417Mobil Programlama353000210
ECC408Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama353202210
ECC409Nesne Yönümlü Programlama II353202210
ECC407Programlama Dilleri II353201121
SWE403Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme353000111
SWE404Yazılım Örüntüleri353000111
SWE406Dağıtık Yazılım Mühendisliği353000111
SWE407Gerçek Zamanlı ve Gömülü Sistemler353000111
SWE408Yazılım Mühendisliğinde Resmi Yöntemler353000111
SWE409Kullanıcı Arayüzleri Analizi ve Tasarımı353000111
SWE405Hızlı Uygulama Geliştirme353000111
ECC415Karar Verme353000111

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici
[dm3_accordion][dm3_collapse label="Ders İçerikleri" state="closed"]
YIL 1
YARIYIL I (GÜZ)
Programlama ve Problem Çözme

(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC102; Kr: 4; AKTS: 5)
Ders Amacı: Bu derste, programlama ve Python programlama dilinin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Programlamaya Giriş, Tipler and İşlemler. Python programlama dili. İfadeler, sözdizimi, Giriş/Çıkış. Fonksyonlar, Modüller, Sınıflar ve Nesneler, Nesne Yönümlü programlama, istisnalar ve araclar, İleri Konular. GNU/Linux ortamı.

Genel Kimya
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: CHM101; Kr: 4; AKTS: 5)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencilere Genel Kimya temelleri vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

English I
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ENG101; Kr: 3; AKTS: 3)
Ders Amacı: Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği: Köklü yaklaşımlarla, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi. Kısa hikaye, akademik makale, araştırma raporları ve gazete makaleleri okuması.

Matematik I
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: MTH101; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Kalkulus temelleri verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları..

Genel Fizik I
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: PHY101 Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Öğrencilere genel fizik hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği: Measurement, vectors, kinematics, force, mass. Newton’s laws, applications of Newton’s laws. Work and kinetic energy. Conservation of linear momentum. Impulse, collisions, rotation, moments of inertia. Torque, angular momentum, conservation of angular momentum, static equilibrium.

Doğrusal Cebir
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu:  MTH113 Kr: 3; AKTS: 5)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Doğrusal Cebir’in temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Matrisler ve Denklem Sistemleri, Determinantlar, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikgenlik, Eigenvalues, Numerik Doğrusal Cebir.

YARIYIL II (BAHAR)

Nesne yönelimli programlama
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC108; Önkoşul: ECC102; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, nesne yönümlü programlama ile ilgili öğrencilere detaylı eğitim vermeyi ve gerçek hayattaki sorunların nesne yönümlü programlama ile nasıl çözülebileceğini anlatmayı amaçlamaktadır.
Ders İçeriği: İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Nesne yaratılış metodları, nesnelerin geçişleri. Nesnelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları. Python 3 programlama dili kullanılmaktadır.

Matematik II
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: MTH102; Önkoşul: MTH101; Kr: 4; AKTS: 6)
Dersin amacı: Bu dersin amacı, matematiksel mantık ilkelerini uygulamak için gerekli temel kavramları vermek ve indüksiyon gibi ispat teknikleri kullanmak ve bir algoritmanın verimliliği hakkında mantıklı düşünmektir.
Ders İçeriği: Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu, birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri, Lagrange çarpanları, çift integral hesaplamaları ve uygulamaları, çizgi integrali, Green teoremi, diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi, kompleks sayılar.

Ayrık Yapılar
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC104; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Öğrencilere Ayrık Yapılar ile ilgili bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Kümeler ve Mantık, Ispatlar, Fonksiyonlar, Diziler ve İlişkiler, Algoritmalar, Sayı Teorisine Giriş, Sayma Metotları ve Güvercin Deliği İlkesi, Tekerrür İlişkileri, Grafik Teorisi, Ağaçlar, Ağ Modelleri, Boolean Cebir.

Ingilizce II
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ENG102; Önkoşul: ENG101; Kr: 3; AKTS:3)
Ders Amacı: Öğrencilere ileri düzey İngilizce eğitimi vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.

Genel Fizik II
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: PHY102; Önkoşul: PHY101; Kr: 4; AKTS:6)
Ders Amacı: Öğrencileri elektrik konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Electrik yükleri. Kolomb kuralı. Elektrik kuralları. Gauss Kuralı. Elektriksel potansiyel. Kapasitör ve kondaktör. Akım ve Direnç. Doğrudan Akım Devreleri. Manyetik Alanlar. Manyetik Alan Kaynakları. Faraday Kuralı.

Atatürk Ilke ve Inkilap Tarihi
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: AIT101; Kr: 3; AKTS: 3)
Ders Amacı: Bu dersin amacı, Türk öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili detaylı bilgi vermektedir.
Ders İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Sevr Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

Yabancılar İçin Türkçe
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: YIT101; Kr: 2; AKTS:3)
Ders Amacı: Bu dersin amacı, yabancı öğrencilere Türkçe dilini öğretmektir.
Ders İçeriği: Türkçe fonoloji temelleri, basit cümle yapıları, sözcük dağarcığı, vaka sonları ve akıcı iletişim için gerekli bazı yapılar, zamanlar ve iyelik ekleri, makale okuması ve Türkçe kompozisyon yazımı.

YIL 2
YARIYIL III (GÜZ)
Veri Yapıları ve Algoritmalar
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC201; Önkoşul: ECC108; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, temel veri yapıları ve algoritma tasarımı konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri, temel stratejiler. Böl ve yönet, sıralama algoritmaları, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, dinamik programlama, açılım ve sınırlama. Algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi. Graf algoritmaları. Liste algoritmaları, NP-tamamlılık ve çözülemezlik. Parallel algoritmalar.

Sayısal Mantık
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC001; Önkoşul: ECC104; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, Sayısal Mantık Sistemlerinin temellerini öğretmek amaçlanmıştır.
Ders İçeriği: Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Fonksiyonların basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş.

Olasılık ve İstatistik
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: MTH251; Önkoşul: MTH113; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistik konularını detaylı şekilde
öğretmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İstatistik ve Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes
teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clustering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama.

Mühendisler İçin Yönetim
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC427; Kr: 3; AKTS: 5)
Ders Amacı: İşletme yönetimi ilkeleri ve yöneticilerin fonksiyonlarının öğrencilere anlatılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Yönetim İlkeleri. Yönetici Fonksiyonları. Organizasyon ve Çevre. Pazarlama Yönetimi. Üretim Yönetimi. Personel Yönetimi. Yönetimsel Kontrol. Muhasebe ve Finans Raporları. Butçe ve Kontrol.

Yazılım Mühendisliği
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC003; Önkoşul: ECC104; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencileri gerçek yazılım mühendisliği uygulamalarına hazırlamak maçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Yazılımın gelişimi. Yazılım mühendisliği teknolojisi. Yazılım projelerini yönetmek. Yazılım proje planlaması, tahminler, ve risk analizi. Analiz ve modelleme teknikleri. Yazılım test aşamaları. Dökümantasyon. Bakım şekilleri. Birleştirilmiş Modelle Dili ve Modelleme, Sistem Tasarımı, Nesne Tasarımı, Proje Yönetimi.

YARIYIL IV (BAHAR)
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC203; Önkoşul: ECC001; Kr: 4; AKTS: 6)
Dersin amacı: Bu konunun temel amacı çevresel aygıtlar da dahil olmak üzere genel bilgisayar donanım yapısını anlamaya çalışmaktır.
Dersin içeriği: Bilgisayarlara giriş. Mikro programlama kontrolü. Bellek organizasyonu. Giriş / çıkış sistemi. Standart dışı bilgisayar mimarileri, boru hattı, RISC ve vektör bilgisayarlar.

Veritabanı Yönetim Sistemleri
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC202; Önkoşul: ECC201; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, veritabanı sistemleri tasarım ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Veri tabanı yönetim, prensipleri. Sıradüzenli bilgi modelleme metodları. Veri tabanı yaratmak ve veri tabanı işlemleri. Veri tabanı arama ve sıralama teknikleri. Ofis otomasyonunda veri tabanı sistemi kullanımı. Dağıtılmış veri tabanı sistemleri. Veri tabanı güvenliği. Gelişmiş Veritabanı Modelleri ve Uygulamaları.

Sözlü İletişim Becerileri
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu:  ENG201; Önkoşul: ENG102; Kr: 3; AKTS: 3)
Ders Amacı: Akademik konulardaki teknikleri öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yazılım İnşaatı
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu:  SWE202; Önkoşul: ECC003; Kr: 3; AKTS: 6)
Dersin amacı: Bu ders öğrencileri, veri yapılarının temel yapı taşlarını, algoritmalarını, program yapılarını ve bilgisayar yapılarını anlayarak, yazılım sistemlerinin ölçekte inşa edilmesine ilişkin kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin içeriği: Disiplinli alt düzey yazılım tasarımında genel ilke ve teknikler. BNF ve temel gramer teorisi ve ayrıştırma. Ayrıştırıcı jeneratörlerin kullanımı. Dil ve protokol tasarımının temelleri. Resmi diller. Devlet geçiş ve tablo tabanlı yazılım tasarımı. Yazılım yapımı için formal yöntemler. Eşzamanlılık ve süreçler arası iletişimi işleme teknikleri. Sayısal yazılım tasarlama teknikleri. Model odaklı inşaat araçları. Middleware'a Giriş. Sıcak nokta analizi ve performans ayarlama.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC234; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Temel amacı, etkileşimli bilgisayar tabanlı sistemler ve ürünleri analiz etmek, gereksinimlerini belirlemek, tasarlamak ve değerlendirmektir. Bu dersin amacı, öğrencilere insan-bilgisayar etkileşimi hakkında temel bilgi vermektir. Bilgisayarlarla çalışarak insan bilişini ve insanın bakış açısını nasıl anlayacağını tartışacaktır.

Ders içeriği: İnsan-bilgisayar etkileşiminin psikolojik ilkeleri. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılabilirlik mühendisliği. Görev analizi, kullanıcı merkezli tasarım ve prototipleme. Kavramsal modeller ve metaforlar. Yazılım tasarımı gerekçesi. Pencere, menü ve komut dizaynı. Ses ve doğal dil G / Ç. Tepki süresi ve geribildirim. Renk, simgeler ve ses. Uluslararasılaşma ve yerelleştirme. Kullanıcı arabirimi mimarileri ve API'leri. Vaka çalışmaları ve proje.

YIL 3

YARIYIL V (GÜZ)

İşletim Sistemleri
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC302; Önkoşul: ECC201; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, işletim sistemleri ve bu sistemlerin çalışma prensipleri ile ilgili detaylı bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri. Linux ve Windows İşletim Sistemleri.

Programlama Dilleri I
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC004; Önkoşul: ECC201; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere görsel programlama dillerinin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Visual Basic diline giriş. Visual Basic ortamı ve araçları. Formlar ve kullanılan olaylar, olay programlama. Etiketler, yazı kutuları, komut düğmeleri, liste kutuları, combo kutuları, zamanlama, image kutuları, resim kutuları. Formaların organizasyonu. Visual Basic elemanlarının özellikleri ve mevcut olan opsiyonlar. Visual Basic proje dosya yapısı. Veri tabanı bağlantıları, ODBC ayarları, ADO ve DAO veri erişim şekilleri. Access veri tabanı ve Visual Basic uygulama programları.

Yönetim Bilişim Sistemleri
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC311; Önkoşul: ECC427; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, Yönetim Bilişim Sistemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bilişim sistemleri yönetimine giriş, genel tanımı ve amaçları, aktraım işlemleri, bilgi raporlama, karar verme işlemleri, ofis bilgi sistemleri; insan ve organizasyonlar: İnsan faktörünün CBIS’e etkisi; sistem ve modeller: Sistem (CBIS) tanım ve model geliştirme, yönetim kontrolü; sistem yönetimi ve karar verme: Stratejik plan aşamaları ve kontrolu, karar işlemi. İletişim ve network: tele-iletişim, network tanımı ve çeşitleri, network için gerekli donanım ve yazılımlar; bilgi tabanlı sistemlerin tanımı ve geliştirme yöntemleri; İşletme ile ilgili çeşitli enformasyon sistemlerinin tanımı ve mantık tasarımı, çeşitli enformasyon sistemlerine ait örneklerin incelenmesi.

Yazılım Mimarisi ve Tasarımı
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE301; Önkoşul: SWE202; Kr: 4; AKTS: 6)
Dersin amacı: Bu dersin amacı, yazılım tasarımı ve mimarisi kavram ve yöntemlerini tanıtmak, mimari tasarım ve OO tasarımı ile temel proje yönetimi görevlerini örneklerle nasıl yerine getireceğinizi öğrenmek ve daha büyük bir projede tasarım ve mimari deneyimlemektir.

Ders içeriği: Yazılım tasarımına derinlemesine bakmak. Tasarım kalıpları, çerçeveler ve mimarlık çalışmalarının devamı. Mevcut ara katman mimarilerinin incelenmesi. Ara katman kullanan dağıtılmış sistem tasarımı. Bileşen tabanlı tasarım. Ölçüm teorisi ve metriklerin tasarımda uygun kullanımı. Performans, güvenlik, güvenlik, yeniden kullanılabilirlik, güvenilirlik gibi nitelikler için tasarım yapılması. Dahili niteliklerin ve yazılımın karmaşıklığının ölçülmesi. Tasarımların değerlendirilmesi ve evrimi. Yazılım geliştirme, yeniden yapılanma ve ters mühendislik ile ilgili temel bilgiler.

YARIYIL VI (BAHAR)

Internet Programlama  
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC005; Önkoşul: ECC004; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Internet konsepti hakkında detaylı bilgilerin öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: HTML programlama ilkeleri. GUI tasarım ilkeleri. ASP ile internet uygulamaları geliştirilmesi. Internet uygulamalarının yukarı yüklenmesi ve testi.

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC303; Önkoşul: ECC001; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Öğrencilere, veri iletişimi ve bilgisayar ağları konularında detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Veri ve Sinyallerin temelleri, Kablosuz Ortamlar, Ağ topolojileri, paket göndermek, anahtarlama yöntemleri, LAN topolojileri, arabirimler, çoklayıcılar, köprüler. WAN ve yönlendirme, kablosuz ağ yapıları. Client/server işlevsellikleri, internetworking, ağ mimarileri ve protokoller, IP protokol adreslemeleri, enkapsülasyon, fragmantasyon ve paket oluşumları. Hatalı bildirim mekanizmaları, TCP, kodlama ve mesaj güvenlik kodlaması, uygulamalar.

Mühendisler İçin Ekonomi
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC426; Kr: 3; AKTS: 5)
Ders Amacı: Karar vermede Ekonomik analiz ve ilkelerinin öğrencilere verilmesi
amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Mühendislikte Karar Verme İlkeleri ve Ekonomik Analiz. Masraf Konsepti, Ekonomik Çevre. Ücret ve Talep İlişkileri. Rekabet. Para-Zaman İlişkisi İlkeleri ve Uygulamaları. Amortisman. Para ve Bankacılık. Fiyat Değişimleri ve Enflasyon. İşletme ve Şirket Finansı.

Yazılım Kalite Güvencesi ve Sınama
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE302; Önkoşul: SWE301; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere, Yazılımın iyi kalite standartlarıyla geliştirilmesini sağlayan Yazılım testi ve Yazılım Kalite Yönetimi Uygulama sürecinin temel kavram ve teorilerini anlama hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Kalite: Nasıl sağlanacağı ve doğrulanması, kalite kültürüne olan ihtiyaç. Hatalardan kaçınma ve diğer kalite sorunları. Denetimler ve incelemeler. Deney, doğrulama ve doğrulama teknikleri. Proses güvencesi vs Ürün güvencesi. Kalite süreci standartları. Ürün ve proses güvencesi. Problem analizi ve raporlama. Kalite kontrolüne istatistiksel yaklaşımlar.

Yazılım Gereksinimleri Analizi
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE304; Önkoşul: SWE301; Kr: 3; AKTS: 6)
Dersin amacı: Bu dersin amacı, yazılım geliştirmenin uygulama süreçleri için yazılım gereksinimlerinin temel kavramlarını kavratmaktır.
Dersin içeriği: Alan mühendisliği. Gerekleri keşfetmek ve ortaya çıkarmak için teknikler. Gereksinimleri temsil eden diller ve modeller. İhtiyaç, amaç ve kullanım vaka analizini içeren analiz ve doğrulama teknikleri. Sistem mühendisliği bağlamında şartlar. Harici niteliklerin belirlenmesi ve ölçülmesi: performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik, güvenlik vb. Çeşitli sistem türleri için şartların belirlenmesi ve analizi: gömülü sistemler, tüketici sistemleri, web tabanlı sistemler, iş sistemleri, bilim insanları ve diğer mühendisler için sistemler. Özellik etkileşimlerinin çözümlenmesi. Gereksinimler belgeleme standartları. İzlenebilirlik. İnsan faktörleri. Çevik süreçler bağlamında şartlar. Gereksinim yönetimi: İhtiyaçların değiştirilmesi değişiklikleri.

Staj I/II
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE399; Kr:0; AKTS:2)
Dersin amacı: Bu ders öğrencilere gerçek çalışma hayatı deneyimi sağlamaktadır. Öğrenciler teorik
bilgilerini pratikte uygulayabileceklerdir.
Ders içeriği: Bu uygulama için en az 40 iş günü bir imalat veya servis organizasyonunda
gereklidir.

YIL 4
YARIYIL VII (GÜZ)

Bilgi Güvenliği Prensipleri
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC430; Önkoşul: ECC303; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: Bu derste bilgi güvenliği konularında öğrencilere detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bilgi Güvenliğine Giriş, Güvenlik İhtiyacı, Bilgi Güvenliğinde Yasal Etik ve Profesyönel Sorunlar, Risk Yönetimi, Güvenlik Planlaması, Güvenlik Teknolojileri, Kriptografi, Fiziksel Güvenlik, Bilgi Güvenliği Uygulaması, Güvenlik ve Personel, Bilgi Güvenliği Bakımı.

Yazılım Proje Yönetimi
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE401; Önkoşul: SWE304; Kr: 3; AKTS: 4)
Dersin amacı: Bu dersin amacı, organizasyonun stratejik hedeflerini destekleyen başarılı yazılım projelerini sunmak ve örgütsel ihtiyaçlarını en etkili yazılım geliştirme modeline uydurmanın yanı sıra yazılım çıktılarını takip etme ve denetleme becerilerini geliştirmektir.
Ders içeriği: Proje planlama, maliyet tahmini ve zamanlama. Proje yönetim araçları. Üretkenliği ve başarıyı etkileyen faktörler. Verimlilik ölçümleri. Seçeneklerin ve risklerin analizi. Değişim için planlama. Beklentilerin yönetimi. Yayın ve yapılandırma yönetimi. Yazılım süreç standartları ve süreç uygulaması. Yazılım sözleşmeleri ve fikri mülkiyet. Bakım ve uzun vadeli yazılım geliştirme yaklaşımları. Gerçek sanayi projelerinin örnek çalışmaları.

Bitirme Projesi I
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE491; Kr: 4; AKTS: 6)
Ders Amacı: Öğrencilere Mühendislik Tasarımı deneyiminin ilk aşamasının verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Ders İçeriği: Bu ders bitirme projesi deneyiminin ilk parçasıdır. Bitirme projesi bir öğretim üyesinin gözetiminde bir organizsayonun ihtiyaç duyabileceği yazılımı geliştirme veya bilgisayar ağlarıyla ilgili konularda olabilir. Sözlü sunumlar ve yazılı raporlar gereklidir.

YARIYIL VIII (BAHAR)
Bitirme Projesi II
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: SWE492; Önkoşul: SWE491; Kr: 4; AKTS: 8)
Ders Amacı: Öğrencilere Mühendislik Tasarımı deneyiminin ikinci aşamasının verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Öğrenciler Bitirme Projesi I dersinde başladıkları projeye devam edeceklerdir. Yazılı tez raporu hazırlanması ve bölüm tarafından oluşturulacak komite önünde sözlü sunum yapılması gereklidir.

Mühendislik Etiği
(Ders çeşidi: zorunlu; Ders kodu: ECC429; Kr: 3; AKTS: 6)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencilere mühendislik alanındaki etik kural ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Sosyoteknik Bilgisayar Etiğine Giriş, Etik ve Bilişim Teknolojisi, Bilgi Akışı, Gizlilik ve Gözetim, Dijital Fikri Mülkiyet, Bilgisayar Meslek Etiği, Etik Çalışma ve Etik Karar Verme. BT Kurumlarında Etik.

Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE402; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Dersin amacı, bilgi sistemlerinin nesne odaklı bir yaklaşımla analiz ve tasarım için yöntem ve teknikleri öğretmektir. Ders, ayrıca, programlama, veri tabanları ve yazılım mühendisliği arasındaki ilişkiyi keşfetmek için bilgi sistemleri geliştirmenin çeşitli perspektiflerini tartışacaktır.
Dersin içeriği: Gereksinimin ortaya çıkışı. Durumları kullanın. Sorumlulukların Dağılımı. Etki Alanı Modelleri. Sözleşmeyle Tasarım. Tasarım Modelleri. Etkileşim Diyagramları. Mimariler ve Üst Düzey Tasarım. Yeniden düzenleme. Tasarım Kalıplarına Giriş. Anti-desenler.

Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE403; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu ders, mühendislik sistemleri için büyük ölçekli, olay odaklı programlar geliştirmeyi, çerçevelerle çalışma becerisini göstermeyi, çok parçacıklı, çalışma zamanı modüler programlarını tasarlayıp uygulamayı ve grafik kullanıcı arayüzlerini tasarlamayı ve uygulamayı hedeflemektedir.
Dersin içeriği: Büyük ölçekli yazılım (LLS) projelerinin doğası ve geliştirilmesi yaşam döngüsü. Yazılım Mimarının Rolü. Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreci. Sistem Bağlamı ve Alan Analizi. Bileşen Tasarımı ve Modelleme. Alt Sistem Tasarımı. İşlem ve Veri Tasarımı. Süreç ve Dağıtım Tasarımı. Mimarlık Teknikleri. Bakış açılarından yararlanma.

Yazılım Örüntüleri
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE404; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere tasarım kalıplarının, test edilmiş, kanıtlanmış geliştirme paradigmaları sağlayarak gelişim sürecini hızlandırabilmelerini öğretmektir. Etkili yazılım tasarımı, uygulamada sonraki aşamaya kadar görülemeyebilecek sorunları dikkate almayı gerektirir.
Dersin İçeriği: Tasarım kalıplarına giriş. Yaratılış kalıpları. Yapısal modeller. Davranış kalıpları. Analiz kalıpları. Mimari kalıplar. Test yapmak. Yeniden düzenleme.

Hızlı Uygulama Geliştirme
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu:  SWE405; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere hızlı uygulama geliştirme (RAD) yöntemlerinin bilgisayar yazılımlarının gelişiminde uzun zamandır kullanıldığını öğretmektir.
Kurs içeriği: Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) aracının taban diline genel bakış. Nesne tanımları, yöntemleri, özellikleri ve kalıtımı. Görsel bileşenler kullanarak form tasarımı. Bir endüstri standardı RAD aracının kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme.

Dağıtık Yazılım Mühendisliği
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE406; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu ders paralel ve dağıtılmış yazılım ve sistemler için yazılım mühendisliğinde araştırma odaklanmayı amaçlamaktadır.
Dersin içeriği: Dağıtık Sistemler. Hareketlilik ve Uyarlama. İletişim Esasları. RPC Operasyonu. İletiye Yönelik Geçici İleti. Middleware Çözümleri. Adlandırma, Hizmet Bulma ve Hizmet Odaklı Hesaplama. Senkronizasyon. Tutarlılık ve Koordinasyon. Çoğaltma ve Hata Toleransı. Güvenlik.

Gerçek Zamanlı ve Gömülü Sistemler
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE407; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Bu ders, gerçek zamanlı sistemlerin temel kavramlarını öğretmeyi, gerçek zamanlı sistem örneklerini sunmayı, gerçek zamanlı sistem analizi ve tasarımını kapsıyor ve zamanlama analizi ve zaman çizelgeleme konularında derinlemesine bir değerlendirme yapmayı amaçlıyor. Kurs, gerçek zamanlı gereksinimler ve bir sistemin mimarisi üzerindeki etkisi üzerine düzenlenir.
Dersin içeriği: Devlet Tablolarıyla Programlama. Standart Devlet Makinesi Uygulamaları. QEP. QEP ile Devlet Makinelerinin Uygulanması. Devlet Kalıpları. QF: Minimum Olay Sürücülü Katıştırılmış Çerçeve. Tasarım, Uygulama ve Taşıma QF.

Yazılım Mühendisliğinde Resmi Yöntemler
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE408; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Resmi yöntemlerin amacı, büyük, son derece güvenilir bir yazılımın yapılmasını sağlamaktır. Onların temeli, bir yazılım sisteminin karşılaması beklenen çalışma zamanı özelliklerinin tam spesifikasyonudur. Kesin spesifikasyonlara sahip olma davası oldukça açıktır: kurulacak yazılım sisteminin tam bir spesifikasyonu olmadan, doğru sistemin inşa edildiğini söylemek mümkün değildir. Resmi yöntemler, resmi bir sözdizimi, anlambilim ve teori ile donatılmış dillerde belirtilmek üzere kesin olan özellikler ile ilgilidir.

Dersin İçeriği: Örgün yöntemlere giriş. Resmi özelliklerin temel yönü. Yazılım spesifikasyonu ve matematik semantiği ile geliştirme. Yazılım yoğun sistemler için resmi özellikleri oluşturma. Şartname dilleri: Z, Nesne Z ve OCL. Spesifikasyonların ve uygulamaların ilişkilendirilmesi. Sistem yaşam döngüsünde biçimsel özelliklerin rolü. Resmi yöntemlerin sınıflandırılması. Resmi onaylama ve doğrulama.

Kullanıcı Arayüzleri Analizi ve Tasarımı
(Dersin Türü: Seçmeli, Dersin Kodu: SWE409; Kr: 3; AKTS: 5)
Dersin amacı: Temel amacı, etkileşimli bilgisayar tabanlı sistemler ve ürünleri analiz etmek, gereksinimlerini belirlemek, tasarlamak ve değerlendirmektir. Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayarlarla çalışarak insan bilişini ve insan bakış açısını nasıl anlayacaklarına dair temel bilgileri vermektir.
Dersin içeriği: Kullanıcı arayüzlerinin temelleri. İhtiyaç toplama teknikleri kullanma. Kullanıcı, görevler ve çevre hakkında bilgi edinmek. Kavramsal tasarım. Etkileşim dizaynı. Tasarım ilkeleri. Etkileşim tarzları. GUI tasarlama. Web tasarımı. Kullanıcı arabirimi değerlendirme süreci.

Yapay Sinir Ağları
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC404; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: Yapay sinir ağlarının temellerinin ve yaklaşımlarının öğrencilere aktarılması
amaçlanmaktadır. Matlab kullanarak uygulama geliştirme içermektedir.
Ders İçeriği: Sinir ağları paradigması ve temelleri, Hata minimizasyon ile öğretme, Geri Yayılmalı Ağlar. Geribildirimli ve tekrarlanan ağlar. Hopfield ağı. Genetik algoritmalar. Olasılık ve Yapay Sinir Ağları. Optimizasyon ve sınırlamalar.

Sistem Programlama
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC406; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: İşletim sistemlerindeki çekirdek fonksiyonları öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır. Sistem programlama dilleri ile sistemlerin programlanması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği: Sistem Programlamaya Giriş, İşletim Sistemleri ve temel programlama dilleri konseptleri. Sembol tabloları, Derleyici, Derleyici Tasarımı, Ayrıştırma, Söz dizimi, Anlamsal Safhalar, Optimizasyon, İşletim Sistemi Tasarım İlkeleri

 Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC408; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: C# (C sharp) kullanarak Nesne Yönümlü Programlamanın detaylarının
öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Nesne yönümlü yazılım kullanarak gerçek dünyanın modellenmesi, .NET’e Bakış, .NET’de Bileşenler ve Diller. C# Program Yapısı. Giriş/Çıkış. Konsol Sınıfları, Veri Yapıları. Kontrol Komutları. Metotlar, Parametreler. C# ve Nesne yönelimi, Sınıflar ve Nesneler, Kapsülleme, Yapıcılar, Nesne Yaratma ve Yok etme, Yokediciler, Kalıtım, Arabirimler, Kümelenme, Modüller, Olaylar. Windows Formları Sınıf Hiyerarşisi, Özellikler, Kontroller, Diyaloglar, Menüler, Çoklu Döküman Arayüzleri, ADO.NET, .NET Veri Sağlayıcıları, XML Veirleri, .NET kontrolleri.

Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC409; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: Java uygulamalarının tasarımı ve derlenmesi amaçlanmaktadır. Java Sanal
Makinenin anlatılması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği: Java’ya Giriş. Java ve nesne yönümlü programlama. İleri seviyede Java Konsepti – kalıtım, Çokbiçimlilik, Sınıflar, Kural Dışılık İşleme, Veritabanı Bağlantısı. Java Uygulamaları. Java proje bileşenleri. GUI Tasarımı. Java Internet Uygulamaları. Küçük Java uygulamaları.

Hareketli Programlama
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC417; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: Öğrencilere hareketli programlamanın temellerini vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Mobil Site Tasarımına Başlayarak, Kullanıcı Cihazlarına Uyum, Standartlara Uyumlu Siteler Geliştirilmesi, Metin Mesajı Gönderme, MMS, Mobil Web Üzerinden Para Kazanmak, Etkileşimli Ses, Mobil AJAX, Mobil Web, Duyarlı Web Tasarım (RWD).

E-ticaret
(Ders çeşidi: teknik seçmeli; Dersin kodu: ECC431; Kr: 3; AKTS:5)
Ders Amacı: Öğrencilere, e-Ticaret sitelerinin hazırlanması için gereken bilgilerin detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Ticari sistemlere giriş, elektronik ticaretin prensipleri, internet tabanlı işletme örnekleri, internet tabanli ekonomi, ticaret alanında internet güvenirliği, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili hukuk, örnek internet tabanli sistem kuruluşu. Katalog Araması, Ödeme Kabulü, Müşteri Verilerinin Yönetimi, Sipariş Yönetimi.
[/dm3_collapse][/dm3_accordion]

Misyon – Vizyon

Misyon

Yakın Doğu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünün misyonu ulusal ve uluslararası akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları ile bilimsel işbirliği içerisinde olan ve toplumun disiplin çerçevesindeki ihtiyaçlarını dünya standartları içinde karşılabilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Bölümün vizyonu öğrencilerine en kaliteli eğitim aktaran, Yazılım Mühendisliği disiplininde ulusal ve uluslararası araştırma programları ile önde gelen kurumlarından biri olarak kabul edilmektir.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yazılım Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 255'dir. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan temel yazılım/bilişim teknolojilerinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan mühendislik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler yazılım/bilişim uzmanı olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede endüstrinin ve büyük işletmelerin çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.

Program Kazanımları
 • Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve İşletme alanlarında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme.
 • Karmaşık Bilgisayar ve Yazılım/bilişim problemlerini belirleyebilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında, gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.
 • Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için ihtiyaç duyulan modern teknik ve araçları tasarlayabilme, seçebilme ve kullanabilme; bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini veya Yazılım Mühendisliği araştırma konularını araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Yazılım Mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda verimli çalışabilme; bireysel olarak çalışabilme
 • Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
 • Yazılım Mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak; Yazılım Mühendisliği çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olmak.
 • Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik ve yenilikçilik bilincine sahip olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Yazılım Mühendisliği alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek. ("Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği", Düzey B1).
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Yazılım Mühendisliği ile ilişkilendirebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Yazılım Mühendisliği programından mezun olanlar, bir bankanın, bir üniversitenin, bir hastanenin, bir kamu kuruluşunun veya bir özel şirketin Bilgi/Yazılım/bilişim Teknolojileri bölümünde çalışabilirler. Ayrıca, bir üretim şirketinin insan kaynakları ve/veya araştırma ve geliştirme bölümlerinde, sistem analisti, uygulama programcısı, veri tabanı yöneticisi, ağ tasarımcısı, güvenlik yöneticisi, sistem değerlendiricisi, sistem programcısı, sistem tasarımcısı, standart ve yöntem denetçisi, üretim, pazarlama, mali işler, yönetim ve insan alanlarında son kullanıcı destek uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 255 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Boran ŞEKEROĞLU, Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri
 • Değerlendirme Anketi
 • Mezuniyet Anketi
 • Memnuniyet anketi