Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü web sayfasına hoş geldiniz. Bölüm, Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bölümde, İngilizce Lisans (BSc) ve Türkçe Lisans (BSc) eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İngilizce Yüksek Lisans programı mevcuttur.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği KKTC ve Türkiye’de yeni gelişmekte olan disiplinler arası bir mühendislik bölümüdür. Lisans eğitimde ilk yıl diğer mühendislik dallarında olduğu gibi temel mühendisilik eğitimi verilmektedir. İleriki yıllarda ise eğitim bilişim sistemlerine, ve bu sistemlerin teori ve pratiğine ağırlık vermektedir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği yoğun laboratuvar ve bilgisayar kullanımı çalışmaları gerektiren bir bölümdür.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programları, Mühendislik Fakültesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programları ile çok yakın benzerlikleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği müfredatları hazırlanırken daha çok donanım ve tasarlanan donanıma yazılım geliştirme amaçlı bir eğitim verilmesi konularına ağırlık verilir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği eğitiminde ise bir kurumda tüm bilgisayarla yapılan işlerinin koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp, kurulmasını, bakımının yapılmasını, iletişim şebekesinin kurulmasını, sistem mimarisini geliştirebilecek, sistem standartlarını belirleyecek ve farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek yetenekte mezunlar yetiştirmek amaçlanır.

Yüksek lisans programımızın temel vizyonu öğrencilerimize en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek, yaratıcı araştırmalar yapılması, bu araştırmaların uluslararası ünlü dergilerde yayımlanması, bilişim konusunda gerekli servisi özel ve kamu sektörüne sunmaktır.

Bilişim sistemlerine ve mühendislik konularına meraklı, ileride bu alanda devlet dairelerinde, belediyelerde, özel şirketlerde, hastanelerde, kendi işyerinde çalışmayı arzulayan, çalışkan ve titiz öğrenciler Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünü tercih edebilirler.

Prof. Dr. Fadi Al-Turjman
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dersler
 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders koduDers AdıKrediACTSÖn Koşul
1. YIL / 1. DÖNEMKİM101Genel Kimya45-
İNG101İngilizce I33-
MAT101Matematik I46-
MOD102Programlama ve Problem Çözme45-
FİZ101Genel Fizik I45-
MAT113Doğrusal Cebir35-
TUR101Türk Dili I22-
1. YIL / 2. DÖNEMMOD108Nesne Yönümlü Programlama37MOD102
İNG102İngilizce II33İNG101
MAT102Matematik II46MAT101
MOD104Ayrık Yapılar36-
FİZ102Genel Fizik II46FİZ101
TUR102Türk Dili II22TUR101
2. YIL / 1. DÖNEMMAT201Diferansiyel Denklemler46MAT102
MOD201Veri Yapıları ve Algoritmalar46MOD108
MOD001Sayısal Mantık46MOD104
İİB103İşletmeye Giriş36-
MOD204Elektrik Devreleri36FİZ102
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22-
2. YIL / 2. DÖNEMMOD202Veritabanı Yönetim Sistemleri46MOD201
MOD006Web Tasarımı ve Programlama35-
MOD007Çokluortam Sistemleri35MOD102
İİB101İktisata Giriş35-
MAT251Olasılık ve İstatistik35MAT113
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22AİT101
BSM299Staj I02-
3. YIL / 1. DÖNEMMOD302İşletim Sistemleri37MOD202
MOD004Programlama Dilleri I37MOD202
ENG201Sözlü İletişim Becerileri35İNG102
MOD311Yönetim Bilişim Sistemleri47İİB103
MOD435İş Güvenliği ve Sağlığı I24-
3. YIL / 2. DÖNEMBB322Web Uygulama Geliştirme35MOD006
MOD303Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları46MOD001
BSM301Coğrafi Bilişim Sistemleri46-
MOD003Yazılım Mühendisliği36MOD302
MOD436İş Güvenliği ve Sağlığı I24MOD435
BSM399Staj II02BSM299
4. YIL / 1. DÖNEMMOD428eDevlet34-
MOD430Bilgi Güvenliği Prensipleri35MOD303
BSM491Bitirme Projesi I46-
TSTeknik Seçmeli35-
TSTeknik Seçmeli35-
TSTeknik Seçmeli35-
4. YIL / 2. DÖNEMMOD429Mühendislik Etiği36-
BSM492Bitirme Projesi II48BSM491
MOD422Yazılım Sınanması46MOD003
TSTeknik Seçmeli35-
TSTeknik Seçmeli35-
Toplam143240

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODUDERS ADIKREDİAKTSDERS SAATİLABUYGULAMAÖĞRENME OTURUMLARI
BPDÖ
MOD431e-Ticaret353000111
MOD412Veritabanı Uygulamaları353202111
MOD002Sistem Simulasyonu353001110
BSM412Sağlık Bilgi Yönetimi353000111
BSM413Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi353001110
BSM414Konaklama ve Turizmde Bilişim353001110
BSM415Muhasebe Bilişim Sistemleri353000111
BSM430İnsan-Bilgisayar Etkileşimi353001110
MOD404Yapay Sinir Ağları353201121
MOD419Görüntü İşleme353202111
MOD005Internet Programlama353202111
MOD402Bilgisayar Grafikleri353202111
MOD405Bilgisayar Donanımı353000111
MOD406Sistem Programlama353202111
MOD413Yapay Zeka353000120
BSM428Adli Bilişim Sistemleri353200221
MOD417Mobil Programlama353000210
MOD408Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama353202210
MOD409Nesne Yönümlü Programlama II353202210
BSM461Gömülü Sistem Tasarımı353000111
MOD407Programlama Dilleri II353201121
MOD415Karar Verme353000111
Ders İçerikleri

1.YIL

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (ders çeşidi: sadece Türk öğrenciler) (2 Kredi)
Ders Amacı: Bu dersin amacı, Türk öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili detaylı bilgi vermektedir.
Ders İçeriği:Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci    Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Sevr Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

YİT101 Yabancılar İçin Türkçe (ders çeşidi: sadece Yabancı öğrenciler) (2 Kredi)
Ders Amacı: Bu dersin amacı, yabancı öğrencilere Türkçe dilini öğretmektir.
Ders İçeriği: Türkçe fonoloji temelleri, basit cümle yapıları, sözcük dağarcığı, vaka sonları ve akıcı iletişim için gerekli bazı yapılar, zamanlar ve iyelik ekleri, makale okuması ve Türkçe kompozisyon yazımı.

KİM101 Genel Kimya (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencilere Genel Kimya temelleri vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği:Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom      teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

MOD102 Programlama ve Problem Çözme (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, programlama ve Python programlama dilinin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Programlamaya Giriş, Tipler and İşlemler. Python programlama dili. İfadeler, sözdizimi, Giriş/Çıkış. Fonksyonlar, Modüller, Sınıflar ve Nesneler, Nesne Yönümlü programlama, istisnalar ve araclar, İleri Konular. GNU/Linux ortamı.

MOD108 Nesne Yönümlü Programlama (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, nesne yönümlü programlama ile ilgili öğrencilere detaylı eğitim vermeyi ve gerçek hayattaki sorunların nesne yönümlü programlama ile nasıl çözülebileceğini anlatmayı amaçlamaktadır.

Ders İçeriği: İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Nesne yaratılış metodları, nesnelerin geçişleri. Nesnelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları. Python 3 programlama dili kullanılmaktadır.

Ön Koşul: MOD102

İNG 101 İngilizce I (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği: Köklü yaklaşımlarla, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi. Kısa hikaye, akademik makale, araştırma raporları ve gazete makaleleri okuması.

İNG102 İngilizce II (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere ileri düzey İngilizce eğitimi vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.

Ön Koşul: İNG101

MAT101 Matematik I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Kalkulus temelleri verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

MAT102 Matematik II(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: This course aims to give advances of Calculus to students.
Ders İçeriği: Plane and polar co-ordinates, area in polar co-ordinates, arc length of curves. Limit, continuity and differentiability of function of several variables, extreme values, method of Lagrange multipliers. Double integral, triple integral with applications. Line integrals, Green’s theorem. Sequences, infinite series, power series, Taylor’s series. Complex numbers.

Ön Koşul: MAT101

MAT113 Doğrusal Cebir (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere Doğrusal Cebir’in temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Matrisler ve Denklem Sistemleri, Determinantlar, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikgenlik, Eigenvalues, Numerik Doğrusal Cebir.

MOD104 Ayrık Yapılar(ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere Ayrık Yapılar ile ilgili bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Kümeler ve Mantık, Ispatlar, Fonksiyonlar, Diziler ve İlişkiler, Algoritmalar, Sayı Teorisine Giriş, Sayma Metotları ve Güvercin Deliği İlkesi, Tekerrür İlişkileri, Grafik Teorisi, Ağaçlar, Ağ Modelleri, Boolean Cebir.

FİZ101 G. Fizik I (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere genel fizik hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği:Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

FİZ102 G. Fizik II (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencileri elektrik konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Eletrik yükleri. Kolomb kuralı. Elektrik kuralları. Gauss Kuralı. Elektriksel potansiyel. Kapasitör ve kondaktör. Akım ve Direnç. Doğrudan Akım Devreleri. Manyetik Alanlar. Manyetik Alan Kaynakları. Faraday Kuralı.
Ön Koşul: FİZ101

2. YIL

MOD201 Veri Yapıları ve Algoritmalar (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, temel veri yapıları ve algoritma tasarımı konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri, temel stratejiler. Böl ve yönet, sıralama algoritmaları, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, dinamik programlama, açılım ve sınırlama. Algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi. Graf algoritmaları. Liste algoritmaları, NP-tamamlılık ve çözülemezlik. Parallel algoritmalar.
Ön Koşul: MOD108

MOD202 Veritabanı Yönetim Sistemleri (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, veritabanı sistemleri tasarım ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Veri tabanı yönetim, prensipleri. Sıradüzenli bilgi modelleme metodları. Veri tabanı yaratmak ve veri tabanı işlemleri. Veri tabanı arama ve sıralama teknikleri. Ofis otomasyonunda veri tabanı sistemi kullanımı. Dağıtılmış veri tabanı sistemleri. Veri tabanı güvenliği. Gelişmiş Veritabanı Modelleri ve Uygulamaları.
Ön Koşul: MOD201

MOD006 Web Tasarımı ve Programlama (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, temel ve gelişmiş web tasarımı ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: HTML Değerler ve Birimler, Karakter Biçimlendirme, Listeler, Bağlantılar, Tablolar, Çerçeveler, Formlar, Renkler ve Görüntü, Çoklu Ortam, Özel Karakterler, Uluslararasılaşma ve yerelleştirme, Script, Dinamik HTML, Web Yazılım Geliştirme, Site yayınlama, Mobil Belgeler oluşturma ve Doğrulama, CSS Temelleri, Stil Tanımı, CSS Değerler ve Birimler, kademeli CSS, Yazı tipi özellikleri, Metin Biçimlendirme, Yardımcı-Elemanlar ve Oluşturulan İçerik, CSS Test ve doğrulama, CSS ile Dinamik HTML, Baskı, Kullanıcı Arayüzü Stilleri için Medya Stiller ve tanımlama, Belgeler, Javascript.
Ön Koşul: MOD102

MOD001 Sayısal Mantık(ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, Sayısal Mantık Sistemlerinin temellerini öğretmek amaçlanmıştır.
Ders İçeriği: Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Fonksiyonların basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş.
Ön Koşul: MOD104

İİB101 İktisata Giriş (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste ekonominin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

İİB103 İşletmeye Giriş (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste işletmenin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İşletme ve ekonomik çevresi ile ilgili kavramlar, işletmede mülkiyet biçimleri, yönetim örgütlenme, pazarlama, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi.

MOD007 Çokluortam Sistemleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste çokluortam sistemlerinin temellerinin ve gelişmiş konularının verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Multimedya sistemlere giriş, bilgisayar destekli metin, grafik, ses, ve görüntü sistemleri, video gösterimi ve video sinyal işleme, multimedya sistemlerde veri sıkıştırma gereği ve uygulamaları.
Ön Koşul: MOD102

MAT251 Olasılık ve İstatistik (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistik konularını detaylı şekilde öğretmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İstatistik ve Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clustering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama.
Ön Koşul: MAT113

MAT201 Diferansiyel Denklemler (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: 1., 2. ve daha yüksek derecede differansiyel denklemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.
Ön Koşul: MAT102

MOD204 Elektrik Devreleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Mühendislikteki kanun ve metotlara kapsama bakış içermektedir. Devre teorisindeki metotların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Ohm ve Kirchhoff Kanunları. Düğüm yöntemi ve göz yöntemi kullanarak devre analizi ve eşdeğer devreler. Enerji depolama elemanları ve 1. derece geçici devreler. Sinüsodial Devrelerin analizi, Güç hesaplamaları.
Ön Koşul: FİZ102

3. YIL

MOD302 İşletim Sistemleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, işletim sistemleri ve bu sistemlerin çalışma prensipleri ile ilgili detaylı bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri. Linux ve Windows İşletim Sistemleri.
Ön Koşul: MOD108

BB322 Web Uygulama Geliştirme (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere Web uygulamaları hakkında detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: PHP ile sunucu programlama, PHP’de Tanımlar ve Kontrol Akışları,  PHP Fonksiyonları - Nesneler ve Diziler, MySQL, PHP ile MySQL Erişimi, Form Düzenleme, Çerezler, Oturum ve Yetkilendirme, JavaScript, JavaScript Fonksiyonları-Nesneler ve Diziler, AJAX ve Web Servisleri.
Ön Koşul: MOD006

MOD303 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere, veri iletişimi ve bilgisayar ağları konularında detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Veri ve Sinyallerin temelleri, Kablosuz Ortamlar, Ağ topolojileri, paket göndermek, anahtarlama yöntemleri, LAN topolojileri, arabirimler, çoklayıcılar, köprüler. WAN ve yönlendirme, kablosuz ağ yapıları. Client/server işlevsellikleri, internetworking, ağ mimarileri ve protokoller, IP protokol adreslemeleri, enkapsülasyon, fragmantasyon ve paket oluşumları. Hatalı bildirim mekanizmaları, TCP, kodlama ve mesaj güvenlik kodlaması, uygulamalar.
Ön Koşul: MOD001

İNG201 Sözlü İletişim Becerileri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Akademik konulardaki teknikleri öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Ön Koşul: İNG102

BSM301 Coğrafi Bilgi Sistemleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkındaki temelleri öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Coğrafik enformasyon sistemlerine giriş, GPS yapısı, GPS çeşitleri, GPS kullanımı, GPS hata analizi, CBS sistemleri, harita tabanlı sistemler, CBS sistemlerin kullanımı. CBS sistemlerinin geleceği.
Ön Koşul: -

MOD311 Yönetim Bilişim Sistemleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, Yönetim Bilişim Sistemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bilişim sistemleri yönetimine giriş, genel tanımı ve amaçları, aktraım işlemleri, bilgi raporlama, karar verme işlemleri, ofis bilgi sistemleri; insan ve organizasyonlar: İnsan faktörünün CBIS’e etkisi; sistem ve modeller: Sistem (CBIS) tanım ve model geliştirme, yönetim kontrolü; sistem yönetimi ve karar verme: Stratejik plan aşamaları ve kontrolu, karar işlemi. İletişim ve network: tele-iletişim, network tanımı ve çeşitleri, network için gerekli donanım ve yazılımlar; bilgi tabanlı sistemlerin tanımı ve geliştirme yöntemleri; İşletme ile ilgili çeşitli enformasyon sistemlerinin tanımı ve mantık tasarımı, çeşitli enformasyon sistemlerine ait örneklerin incelenmesi.
Ön Koşul: İİB103

MOD003 Yazılım Mühendisliği (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencileri gerçek yazılım mühendisliği uygulamalarına hazırlamak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Yazılımın gelişimi. Yazılım mühendisliği teknolojisi. Yazılım projelerini yönetmek. Yazılım proje planlaması, tahminler, ve risk analizi. Analiz ve modelleme teknikleri. Yazılım test aşamaları. Dökümantasyon. Bakım şekilleri. Birleştirilmiş Modelle Dili ve Modelleme, Sistem Tasarımı, Nesne Tasarımı, Proje Yönetimi.
Ön Koşul: MOD302

MOD435 İş Sağlığı ve Güvenliği I
Ders Amacı: Öğrencilere gerçek hayatta iş uygulamaları yaparken güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İş sağlığı ve güvenliği dersinin sonunda; öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği kavramı, ilke ve uygulamaları,iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, önleyici ve koruyucu tedbirler, iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi konularında bilgi kazanacaklardır.

MOD436 İş Sağlığı ve Güvenliği II
Ders Amacı: Dersin amacı ulusal ve uluslararası iş güvenliği ve sağlığı hukuku hakkında bilgi vermektir.
Ders İçeriği: Ulusal Hukukta İş güvenliği ve sağlığı, Ulusal ve uluslararası organizayonlar ve anlaşmalar, İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi, Kişisel Güvenlik Ekipmanları.

MOD004 Programlama Dilleri I (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere görsel programlama dillerinin temellerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Visual Basic diline giriş. Visual Basic ortamı ve araçları. Formlar ve kullanılan olaylar, olay programlama. Etiketler, yazı kutuları, komut düğmeleri, liste kutuları, combo kutuları, zamanlama, image kutuları, resim kutuları. Formaların organizasyonu. Visual Basic elemanlarının özellikleri ve mevcut olan opsiyonlar. Visual Basic proje dosya yapısı. Veri tabanı bağlantıları, ODBC ayarları, ADO ve DAO veri erişim şekilleri. Access veri tabanı ve Visual Basic uygulama programları.
Ön Koşul: MOD202

4.YIL

MOD417 Hareketli Programlama (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere hareketli programlamanın temellerini vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Mobil Site Tasarımına Başlayarak, Kullanıcı Cihazlarına Uyum, Standartlara Uyumlu Siteler Geliştirilmesi, Metin Mesajı Gönderme, MMS, Mobil Web Üzerinden Para Kazanmak, Etkileşimli Ses, Mobil AJAX, Mobil Web, Duyarlı Web Tasarım (RWD).

MOD431 E-ticaret (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere, e-Ticaret sitelerinin hazırlanması için gereken bilgilerin detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Ticari sistemlere giriş, elektronik ticaretin prensipleri, internet tabanlı işletme örnekleri, internet tabanli ekonomi, ticaret alanında internet güvenirliği, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili hukuk, örnek internet tabanli sistem kuruluşu. Katalog Araması, Ödeme Kabulü, Müşteri Verilerinin Yönetimi, Sipariş Yönetimi.

BB450 Veritabanı Yönetimi (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, ileri düzeyde veritabanı yönetimi hakkında öğrencilere detaylı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, SQL ve PL / SQL, Oracle, Mimarlık, Planlama, Yazılım Yükleme, Veri Tabanı Oluşturma, Fiziksel Veritabanı Tasarımı, Kullanıcı Yönetimi ve Veri yükleniyor, Veritabanı Desteği, Veritabanı Tuning.
Ön Koşul: MOD202

MOD428 eDevlet (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencilere eDevlet uygulamalarının detaylarının anlatılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: eDevleti Anlamak, eDevlet Sistemleri Yönetimi Yaklaşımları, eDevlet Stratejileri, Kamu Verilerini Yönetme, e-Devlet Sistemi Yaşam Döngüsü ve Proje Değerlendirme, Şimdiki gerçeklik Analizi, Yeni e-Devlet Sistemi Tasarımı, eDevlet Risk Değerlendirmesi ve Azaltması, eDevlet Sistemi İnşaası, Avrupa Birliği ülkelerinde eDevlet, Avrupa elektronik kimlik.
Ön Koşul: -

MOD429 Mühendislik Etiği (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste, öğrencilere mühendislik alanındaki etik kural ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Sosyoteknik Bilgisayar Etiğine Giriş, Etik ve Bilişim Teknolojisi, Bilgi Akışı, Gizlilik ve Gözetim, Dijital Fikri Mülkiyet, Bilgisayar Meslek Etiği, Etik Çalışma ve Etik Karar Verme. BT Kurumlarında Etik.

MOD430 Bilgi Güvenliği Prensipleri (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste bilgi güvenliği konularında öğrencilere detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bilgi Güvenliğine Giriş, Güvenlik İhtiyacı, Bilgi Güvenliğinde Yasal Etik ve Profesyönel Sorunlar, Risk Yönetimi, Güvenlik Planlaması, Güvenlik Teknolojileri, Kriptografi, Fiziksel Güvenlik, Bilgi Güvenliği Uygulaması, Güvenlik ve Personel, Bilgi Güvenliği Bakımı.

Ön Koşul: MOD303

MOD406 Sistem Simulasyonu (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste öğrencilere simulasyonun (benzetim) problem çözme aracı olarak kullanılmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Simülasyona problem çözme aracı olarak bakış. Simülasyon modelleri, simülasyon tekniklerinin sınıflandırılması. Diskrıt sistem ve sürekli sistem yapıları. Simülasyon deneyi aşamaları. Rastgele olaylar ve sıralama sistemi ile simülasyon deneyleri. Simülasyon dilleri ve özellikleri. Simülasyon programlama örnekleri.

BSM491 Bitirme Projesi I (ders çeşidi: zorunlu) (2 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere Mühendislik Tasarımı deneyiminin ilk aşamasının verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Bu ders bitirme projesi deneyiminin ilk parçasıdır. Bitirme projesi bir öğretim üyesinin gözetiminde bir organizsayonun ihtiyaç duyabileceği yazılımı geliştirme veya bilgisayar ağlarıyla ilgili konularda olabilir. Sözlü sunumlar ve yazılı raporlar gereklidir.

BSM492 Bitirme Projesi II (ders çeşidi: zorunlu) (4 Kredi)
Ders Amacı: Öğrencilere Mühendislik Tasarımı deneyiminin ikinci aşamasının verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Öğrenciler Bitirme Projesi I dersinde başladıkları projeye devam edeceklerdir. Yazılı tez raporu hazırlanması ve bölüm tarafından oluşturulacak komite önünde sözlü sunum yapılması gereklidir.
Ön Koşul: BSM491

MOD422 Yazılım Sınanması (ders çeşidi: zorunlu) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste yazılım sınanması için gerekli bilgilerin detaylı olarak öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Yazılım Sınamanın Temelleri, Risk Yönetimi, Doğrulama, Sınama ve Doğrulama Teknikleri, Yazılım Sınama Araçları, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Sınama ile ilgili Ölçevler.
Ön Koşul: MOD003

MOD005 Internet Programlama (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Internet konsepti hakkında detaylı bilgilerin öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: HTML programlama ilkeleri. GUI tasarım ilkeleri. ASP ile internet uygulamaları geliştirilmesi. Internet uygulamalarının yukarı yüklenmesi ve testi.

BSM412 Sağlık Bilgi Yönetimi (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Bu derste sağlık sektöründe kullanılan bilişim sistemlerinin detaylarını öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Sağlık Hizmetleri Dağıtım Sistemleri, Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetimi Uzmanları, Hasta Kayıt Sistemi, Elektronik Sağlık Kayıtları, Dosya Numaralandırma Sistemleri, Kayıt Depolama ve Sirkülasyon, Dizinler, Yazmaçlar ve Sağlık Verisi Toplama, Sağlık Bilgi Yönetiminin Yasal Yönleri, Kodlama.

BSM413 Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Stratejik bilişim sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Dijital Dünyada İş Stratejileri, ICTnin İşte Kullanımı, Bilişim Sistemleri Geliştirme Yaklaşımları, Bozulma Teknolojileri ve Uygulamaları, İşletme IT/IS Birlikteliği, Kontekstde Stratejik IS/IM, Bilgişim Yönetiminde Küresel Sorunlar, Stratejik Bilgi Yönetimi, Örgütsel Değişim, Kültürel ve Staratejik IS/IT değişiklikler, IS/IT Faydaları Yönetimi ve Gerçekleştirme, Staratejik IT/IS Liderliği ve IT Yönetimi, IT/IS Profesyonellik, Etik ve Güvenlik.

BSM414 Konaklama ve Turizmde Bilişim (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Konaklama ve Turizm sektöründe kullanılan bilişim sistemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: İnternet ile Konaklama ve Turizm Dünyası, İnternet Devrimi: Kısa Tarihi ve Temelleri, İletişim Olarak İnternet, Ticaret Olarak İnternet, Bilgi Dağıtımı Olarak İnternet, Konaklama ve Turizm Araştırmalarında İnternet, Pazarlamada İnternet, İnternetin Konaklama ve Turizme Etkileri, Seyehat Acentelerinin Geleceği, 21nci Yüzyılda Konaklama ve Turizm Endüstrisi.

BSM415 Muhasebe Bilişim Sistemleri (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı:  Muhasebe işlemlerinde kullanılan bilişim sistemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Muhasebe Bilişim Sistemleri, Kurumsal Sistemler, Elektronik İş Sistemleri, Bilgi Sistemlerinde Belgeleme, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Tabanları ve SQL, Bilişim Sistemlerinin Kontrolü, Sipariş Girişi/Satışlar (OE/S) Süreci, Fatura/Alacak Hesapları/Nakit ödemeler için giriş (B/AR/CR) Süreci, Satınalma Süreci, Borçlar/Nakit Ödemeler (AP/CD) Süreci, İnsan Kaynakları (HR) Yönetimi ve Bordro İşlemleri, Entegre Üretim Süreçleri (IPP), Genel Muhasebe ve Raporlama (GL/BR) Süreci, Muhasebe Bilgi Sistemleri Edinme ve Uygulama.

BSM430 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: İnsan Bilgisayar Etkileşimi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği: İnteraktif Sistemlerin Kullanılabilirliği, Yönergeler Prensipler ve Teoriler, Tasarım Süreçleri Yönetme. Arayüz Tasarımları Değerlendirilmesi. Doğrudan Manipülasyon ve Sanal ortamlar. Menü Seçimi, Form Doldurma ve iletişim kutuları. Komut ve Doğal Diller. Etkileşimli Cihazlar. İşbirliği ve Sosyal Medya Katılımı. Tasarım Sorunları.

MOD404 Yapay Sinir Ağları (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Yapay sinir ağlarının temellerinin ve yaklaşımlarının öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Matlab kullanarak uygulama geliştirme içermektedir.
Ders İçeriği: Sinir ağları paradigması ve temelleri, Hata minimizasyon ile öğretme, Geri Yayılmalı Ağlar. Geribildirimli ve tekrarlanan ağlar. Hopfield ağı. Genetik algoritmalar.  Olasılık ve Yapay Sinir Ağları. Optimizasyon ve sınırlamalar.

MOD406 Sistem Programlama (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: İşletim sistemlerindeki çekirdek fonksiyonları öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır. Sistem programlama dilleri ile sistemlerin programlanması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği: Sistem Programlamaya Giriş, İşletim Sistemleri ve temel programlama dilleri konseptleri. Sembol tabloları, Derleyici, Derleyici Tasarımı, Ayrıştırma, Söz dizimi, Anlamsal Safhalar, Optimizasyon, İşletim Sistemi Tasarım İlkeleri

MOD426 Mühendisler İçin Ekonomi (ders çeşidi: Kısıtlı Seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Karar vermede Ekonomik analiz ve ilkelerinin öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Mühendislikte Karar Verme İlkeleri ve Ekonomik Analiz. Masraf Konsepti, Ekonomik Çevre. Ücret ve Talep İlişkileri. Rekabet. Para-Zaman İlişkisi İlkeleri ve Uygulamaları.  Amortisman.  Para ve Bankacılık. Fiyat Değişimleri ve Enflasyon. İşletme ve Şirket Finansı.

MOD427 Mühendisler İçin Yönetim (ders çeşidi: Kısıtlı Seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: İşletme yönetimi ilkeleri ve yöneticilerin fonksiyonlarının öğrencilere anlatılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Yönetim İlkeleri. Yönetici Fonksiyonları. Organizasyon ve Çevre. Pazarlama Yönetimi. Üretim Yönetimi. Personel Yönetimi. Yönetimsel Kontrol. Muhasebe ve Finans Raporları. Butçe ve Kontrol.

MOD408 İleri Nesne Yönümlü Programlama  (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: C#  (C sharp) kullanarak Nesne Yönümlü Programlamanın detaylarının öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği: Nesne yönümlü yazılım kullanarak gerçek dünyanın modellenmesi, .NET’e Bakış, .NET’de Bileşenler ve Diller. C# Program Yapısı.  Giriş/Çıkış.  Konsol Sınıfları, Veri Yapıları. Kontrol Komutları. Metotlar, Parametreler.  C#  ve Nesne yönelimi, Sınıflar ve Nesneler, Kapsülleme, Yapıcılar,  Nesne Yaratma ve Yok etme, Yokediciler,  Kalıtım, Arabirimler, Kümelenme, Modüller, Olaylar. Windows Formları  Sınıf Hiyerarşisi,  Özellikler,  Kontroller,  Diyaloglar, Menüler, Çoklu Döküman Arayüzleri, ADO.NET,  .NET  Veri Sağlayıcıları, XML Veirleri, .NET kontrolleri.
Ön Koşul: MOD108

MOD409 Nesne Yönümlü Programlama Dilleri II (ders çeşidi: teknik seçmeli) (3 Kredi)
Ders Amacı: Java uygulamalarının tasarımı ve derlenmesi  amaçlanmaktadır. Java Sanal Makinenin anlatılması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği: Java’ya Giriş. Java ve nesne yönümlü programlama. İleri seviyede Java Konsepti  – kalıtım, Çokbiçimlilik, Sınıflar, Kural Dışılık İşleme, Veritabanı Bağlantısı. Java Uygulamaları. Java  proje bileşenleri. GUI Tasarımı.  Java  Internet  Uygulamaları. Küçük Java  uygulamaları.
Ön Koşul: MOD108

Misyon – Vizyon

Misyon
Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün misyonu ulusal ve uluslararası akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları ile bilimsel işbirliği içerisinde olan ve toplumun disiplin çerçevesindeki ihtiyaçlarını dünya standartları içinde karşılabilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Bölümün vizyonu öğrencilerine en kaliteli eğitim aktaran, Bilişim Sistemleri Mühendisliği disiplininde ulusal ve uluslararası araştırma programları ile önde gelen kurumlarından biri olarak kabul edilmektir.

Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Bilişim Sistemleri Mühendisi (Lisans Derecesi/ Bologna Sistemi Birinci Döngü)

Yeterlilik Düzeyi

Yeterlilikler Çerçevesi- Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (QF-EHEA): 1

Programa Kabul Şartları

Lise diploması. Türk vatandaşlarının kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yönetilen, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı aracılığıyla yerleştirme ile yapılır. Kıbrıslı Türklerin kabulü, Yakın Doğu Üniversitesi Giriş ve Yerleştirme sınavına dayanmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kabulü, lise bilgilerine dayanmaktadır. İngilizce dil yeterlilik belgesi gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 255'dir. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Öğrencilerin, ön lisans veya lisans transfer ders değerlendirmeleri, bölümün Transfer Ders Komitesi tarafından değerlendirilip kararlaştırılmaktadır.

Programın Bilgileri

Bölüm 2009 yılında kurulmuş olup, İngilizce Lisans (Bsc.) ve Yüksek Lisans (MSc.) derecesinde ve Türkçe Lisans detecesine (BSc) eğitim vermektedir.

Bölümün amacı, Bilişim Sistemleri Mühendisliği teorileri ve uygulamalarında güçlü bir altyapı sağlamak ve bilim ve mühendislik ile ilgili güncel bilgi ve bilgiye sahip mühendisleri mezun etmektir.

Bölüm aynı zamanda, endüstri, iş ve yüksek öğrenim kurumlarında iyi eğitilmiş mühendislerin talebini hafifletmek için Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında uzman ve eğitmenler hazırlamayı; araştırma projeleri yürütmek; diğer bölümlerin öğrencilerine seçmeli bilgisayar dersleri vermek; ve bilgisayar kullanımını gerektiren araştırmalarında öğretim üyelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler farklı işleme yöntemlerini ve farklı bilgisayar dillerini uygulamaya koymayı öğrenir; üst sınıf öğrencileri, diğer taraftan, tercihlerine göre yazılım alanlarında uzmanlaşmak zorundadırlar. Bölümün sağladığı derslerin yapısı, şu anda Avrupa ve Amerika'daki Üniversiteler tarafından sağlanan dersleri ve konuları içermektedir.

Program Kazanımları

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, aşağıdakileri yapacak durumda olmalıdırlar:

 • Bilişim Sistemleri kavramlarını tanımlayabilmeli.
 • Bilişim Sistemlerinde çeşitli karmaşık değişkenleri tanımlayabilmeli, açıklayabilmeli ve değerlendirebilmeli.
 • Problem ve işlemlerin analizi ve değerlendirmesini yapabilmeli.
 • Mühendislik alanlarında Nitel ve Nicel Analiz araştırmalarını yürütebilmelidir.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezunlarımız devlet ve özel şirketlerin teknik ekiplerinde, AR-GE birimlerinde, yazılım birimlerinde veya yönetici konumunda çalışmaktadır. Aynı zamanda, girişimci öğrencilerimiz kendi yazılım ve AR-GE şirketlerine sahiptirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Programdan mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası üniversitelerin yüksek lisans programlarına başvuru gerçekleştirme hakkına sahip olur. Progrmalara kabul, ilgili üniversitelerin koşulları çerçevesinde gerçekleşir.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 255 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak
Program Şekli

Tam-zamanlı

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Boran ŞEKEROĞLU, Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri
 • Değerlendirme Anketi
 • Mezuniyet Anketi
 • Memnuniyet Anketi