Faaliyetlerimiz

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü: 1990 yılında kurulmuş, çağdaş eğitim ve öğretim imkanı sağlamakta, fen ve matematik temelleri ile ve güçlü bir laboratuar donanımı ile tasarım yapabilmekte ve bu dalda kaliteli mühendisler yetiştirmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği: 1992 yılında kurulmuş olan bölüm, öğrencilerine en son teknik donanımını ve yazılım bilgilerini ve pratik tecrübe sağlamaktadır. Böylece bilisel gelişmeye ve araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü: 1996 yılında kurulmuş olan bölüm, malzeme, imalat, otomativ gibi geniş yayılımlı bir uygulama alanına sahiptir. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donanmış ve tecrübeli kadrosu ile saygınlığını kanıtlanmış bir bölümümüzdür. Genç ve yetenekli mezunlar özgün, bilimsel bir yaklaşım ve uygulama yetenekleri ile güncel bilgilerle donatılmış olmakta ve bu nedenle detoplumda saygın bir yere ve tercih edilen bir konumdadırlar.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü: 2008 yılında kurulan bir bölümüzdür. İngilizce ve türkçe dillerinde öğretim ve eğitim vermektedir. Programları ve ders çeşitliliği ile zengin bir içeriğe sahiptir. Araştırma yetenekleri yüksek, ekip çalışmalarına yatkın, üstün problem çözme yeteneklerine sahip mezunlar vermektedir. Ayrıca bu dalda gelişen diğer teknik ve beceriler de bu bölümün programı içerisinde yer almaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği: 2009 yılında kurulmuş olan bölüm, yeni gelişmekte olan bir disiplin dalıdır. Diğer dallara temel eğtim vererek, teori ve pratik zenginlik kazandırmakta ve yakın mühendislik dal programları ile bütünleşerek, yazılım geliştirmeyi amaçlayan ve donanımlı bir alt yapısı ile tercih edilen bir konuma sahiptir.

Gıda Mühendisliği Bölümü: 2009 yılında kurulmuş olan bölüm, multi-displiner programı ile gıda üretimi, dağıtım ve kalite kontrolunun uygulanmasında öncü bir daldır. Bu alanda eğitim veren bölümlerimizden biri olup, geniş bir eğitim kadrosuna sahiptir. Yenilikçi ve örnek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü: 2010 yılında kurulmuş , ingilizce ve türkçe dillerinde öğretim ve eğitim veren bir bölümdür. Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün mânevî ve maddî yapıtaşı Kıbrıs Araba Müzesi olmuştur. Otomobil’in yüzyıllık serüvenini, önemli aşamaları itibariyle ortaya koyan müze, üstün bir mühendislik ve teknik ile meydana getirilmiştir. Makine Mühendisliği ile birçok ortak yönü olan bir mühendislik dalıdır. Bu eğitimde ilk yıl temel mühendislik dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda büyük ölçüde makine mühendisliğine parallel giden bir eğitimin yanısıra Otomotiv Mühendisliği ile ilgili temel konulara geçilir. Dördüncü yıl ise sadece Otomotiv Mühendiliği ile temel konular verilir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği: 2013 yılında kurulan bölümde ilk iki yıl inşaat ve makina mühendisliği programları ile öğrencilerine temel bilim dalları öğretilmektedir. Son iki yılda ise dal için gerekli özel uzmanlık dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmekte , pratik eğitim ile konular pekiştirilmektedir. Geniş iş olanaklarına sahip olan bir bölümdür.

Biyomühendislik Bölümü: 2013 yılında kurulan bu bölümde, materyal geliştirme, kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, polimer kimyası, protein kimyası, ve temel mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanısıra, genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerideki araştırma ve bilgi birikimleri arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlanmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü: 2013 yılında kurulmuştur ve programdan mezun olanlar devlet dairelerinde, belediyelerde, özel şirketlerde, kendi iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı, şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahiptir.