Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ
Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ
Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği lisans derecesini İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nden 1980 yılında, yüksek lisans derecesini Kanada’da Queen’s Üniversitesi’nden 1982 yılında almıştır. Doktora derecesini aynı üniversitede 1986 yılında tamamlamıştır. Doktora tezinin devamı niteliğinde olan yer çekimi bulunmayan ortamlarda faz dönüşümleri ve üretim teknikleri ile ilgili çalışmaları sürdürmek üzere 1987, 1989 ve 2001 yıllarında aynı laboratuarda konuk araştırmacı olarak çalışmalara katılmıştır. Doktora tezini tamamladıktan sonra 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yrd. Doçent olarak öğretim üyeliği görevine başlamıştır.

Aynı bölümde 1989 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör kadrolarına atanmıştır. 1995 – 96 yıllarında Yüksek Öğretim Yasası 40/B maddesi kapsamında yeni kurulmuş bulunan Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’de, Şubat 2001 – Aralık 2001 tarihleri arasında ise 40/A maddesi kapsamında Kanada’da Queen’s Üniversitesi’nde görevlendirilmiştir. 2003 – 2004 öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılı sonunda emekliye ayrılmış ve 2009 yılına kadar aynı bölüme yarı zamanlı öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Aynı zaman diliminde Pireks Bakır Ekstrüzyon Tesislerinde danışmanlık yapmıştır. Eylül 2009 tarihinden bugüne Yakın Doğu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversite – Sanayi İşbirliği kapsamında Queen’s Üniversitesi’ndeki yüksek lisans, doktora tezleri ve doktora üstü çalışmaları Alcan (Aluminium Company of CANADA) ve CSA (Canadian Space Agency) ile ortak projeler çerçevesinde yürütülmüştür. Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yaptığı yıllarda MİSAG – TÜBİTAK ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) alan komitesi üyeliklerinde bulunmuş, proje değerlendirme ve izleme görevleri yapmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, VitrA – Eczacıbaşı A.Ş ve Pireks Bakır Alaşımları A.Ş ile ortaklaşa yürülen projelerde yer almıştır. Halen görev yapmakta olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Malzeme Bilgisi ve Mühendisliği, Isıl İşlem, Hasar Analizi, Malzeme Seçimi, Kemik ve İmplantlar konularında ders ve son sınıf bitirme projeleri vermiştir. KKTC’de biriken atık yağlar ile yağlı tohumlardan biyodizel yakıtı üretimi ve testleri; KKTC’deki mevcut jojoba plantasyonundan toplanan jojoba tohumlarından yağ üretimi, karakterizasyonu ve otomotiv sanayinde uygulamaları; otomotiv ezilme kutuları malzemelerinden alüminyum köpüklerin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili araştırma gruplarında yer almaktadır. Bu konulara yönelik lisans mezuniyet projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlıklar yapmaktadır.

Akademik CV için tıklayınız