Prof. Dr. Mehmet ÖZSÖZ

Prof Dr. Mehmet Özsöz lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden almıştır. Doktorasını Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabiliminden almıştır. Elektrokimyasal Biyosensörler konusunda Amerika Birleşik Devletlerinde 2 yıl doktora sonrası çalışma yapmıştır. 150 bilimsel makalesi ve 46 h faktörüne sahip olup uluslararası 50 den fazla davetli konuşmacı ve konferanslara katkı sağlamıştır. ACSLangmiur, ACS Analytical Chemistry ,RSCAnalyst, Chemical Communications and Biosensors & Bioelectronics gibi impact faktörü yüksek dergilerde makaleleri vardır.

Elektrokimyasal Biyosensörleri konusunda 2008 TUBITAK Bilim Ödülünü almıştır.

Sanko Holding tarafından 2017 yılında basılan “Bilime YÖN Veren 100 Türk” adlı kitapta 45 inci sırada yer almaktadır.