Prof. Dr. Kadir GÜRGEY
Prof. Dr. Kadir GÜRGEY
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Kadir Gürgey 1950 yılında Denizli’de doğmuştur. Jeoloji mühendisliği lisans derecesini 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden almıştır.1972 ile 1975 yılları arasında Beşiktaş ve Denizlispor futbol takımların da profesyonel olarak forma giymiştir. 1979 yılında, Türkiye’de devlet bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir ve orada 1983 yılında Tulsa Üniversitesi’nden (Oklahoma) yüksek lisans diplomasını almıştır.

1986 yılında petrol jeokimyacısı olarak Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO) Araştırma Merkezi’nde Ankara’da göreve başlamıştır. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği’ nden doktorasını (Konusu: Güneydoğu Türkiye petrollerinin petrol jeokimyası) almıştır. 1993-2004 yılları arasında ODTÜ Jeoloji ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “petrol jeokimyası” derslerini yarı-zamanlı olarak vermiştir. 2001 yılında, TPAO da çalırken Doçent olmuştur.
2005 yılında, tam zamanlı öğretim üyesi sıfatıyla Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne katılmış ve orada 2006 yılında profesör olmuştur. Pamukkale Üniversitesi’ nden ailevi durumları nedeniyle 2009 da emekli olmuş ve Ankaraya dönmüştür. Özel bir petrol şirketi olan Merty Energy’ de (petrol ve doğal gaz aramacılığı, sondajı ve üretimi yapmaktadır) 2009-2014 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şu anda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’ nde (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde) yarı-zamanlı olarak dersler vermektedir.

Araştırma konuları içinde konvansiyonel petrolün oluşumu, göçü, rezervuarda birikimi ve petrol ana kayaları vardır. Dr. Gürgey, günümüzde, Türkiye’ nin konvansiyonel olmıyan şeyl-petrolü ve şeyl-gazı potansiyelini araştırmaktadır. Ayrıca, AGI (Amplified Geochemical Imaging) veri yorumlarını geliştirerek yer altındaki petrol ve gaz yönünden zengin tabakaları tahmin etmeye çalışmaktadır.

Dr. Gürgey, Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Türkiye Jeoloji Mühendisliği Odası üyesidir.