Doç. Dr. Dilber Uzun ÖZŞAHİN

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, 1984 yılında Alula, Arabistan’ da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı.Çukurova Üniversitesi Fizik bölümünden 2006 yılında mezun oldu.2008-2010 yılları arasında Cern’ de olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde Compact Müyon Selenoid (CMS) deneyinde çalışarak yüksek lisans tez araştırmasını yaptı.Yüksek lisansını 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Enerji Fiziği Anabilim dalında ‘‘CMS-CASTOR Dedektörünün 2008 Test Beam Veri Analizi ve 2008-2009 RADDAM Veri Analizi’’ adlı tezini sunarak tamamladı. 2010-2014 yılları arasinda Universitat Autonoma de Barcelona, İspanya’da‘‘Yarı İletken Dedektör Tekniğine Dayalı Yüksek Çözünürlüklü Pozitron Emisyon Mamografi Cihazının Modellenmesi, Simülasyonu ve Evaluasyonu’’ adlı doktora çalışmasını tamamladı. 2015- 2016 yılları arasında Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts General Hastanesi NMMI Radyolojibölümü, Gordon Medikal Görüntüleme Merkezi’nde doktora üstü araştırmacı olarak görev aldı. Bu çalışma sürecinde nükleer tıp görüntüleme cihazlarının mevcut cihazlardan daha az maliyetli ve daha yüksek performansa sahip olacak şekilde geliştirilmesi amacıyla ‘‘Lazer Kaynaklı Optik Bariyerler Tekniği’’ adlı yeni bir projede görev aldı. Bu tekniği kullanarak yüksek performaslı ve daha az maliyetli Kardiyak (single photon emission tomography) SPECT sistemi dizayn etti.Şuanda Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisiliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev almaktadır.