Tanısal Tıpta Yapay Zeka ve Nesnelerin İnternetinin Rolü