Öğr. Gör. Şerife KABA
Öğr. Gör. Şerife KABA
Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi
İlgili Haberler

1990 yılında Bostancı’da doğdum. İlköğrenimimi Gönyeli İlkokulu, Orta öğrenimimi Bayraktar Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde sırasıyla 2001, 2004, 2008 yıllarında tamamladım. 2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’ne Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci olarak başladım. 2013’de Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra aynı yıl yine Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimime başladım. 2017’de de Yüksek Lisans diplomamı aldım. Bu süre zarfında, yine üniversitemde hem araştırma görevlisi olarak hem de Mühendislik Fakültesi Kimya Laboratuarı Koordinatörü olarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Şu anda, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde Doktora eğitimime devam etmekteyim.

Lisans eğitimi sırasında Sensörler ve Medikal Görüntü İşleme alanlarına ilgi duymaya başladıktan sonra, Yüksek Lisans tezimde de medikal görüntüler üzerine çalıştım. Tezimde, Tomografi görüntülerinden Aort damarının çapını otomatik olarak en az hata ile tespit eden ilk sistemi geliştirerek tamamladım. Aynı konuda ileri düzey çalışmalarım devam etmektedir. Şu anda da, lomber vertebrada korpus kompresyon kırığının tespiti ve yükseklik hesaplaması üzerine çalışmaktayım. Aynı zamanda, Medikal görüntülerin iletiminde ARQ tekniğini geliştirip, verilerin güvenli bir şekilde aktarılması konularında da etkin çalışma yürütmekteyim.