Öğr. Gör. Fulden ERGÜN
Öğr. Gör. Fulden ERGÜN
Fizik Dersleri Koordinatör Yardımcısı
Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatör Yardımcısı
İlgili Haberler

Fulden Ergün Lüleburgaz’da doğdu.İlkokulu Generel Ferhat Akat İlkokulunda,Ortaöğrenimini 8 Kasım Ortaokulunda ve Lise eğitimini Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2016 yılında Lisans derecesini Yakın Doğu Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Fulden Ergün 2017 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları
Fulden Ergün’ün araştırma alanlarında Görüntü işleme ile Kriptografi ve Steganografi metodlarını geliştirme, Ağ güvenliği, Yapay Sinir Ağları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.