Öğr. Gör. Tevfik Kayhan İŞSEVER
Öğr. Gör. Tevfik Kayhan İŞSEVER
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Öğretim Görevlisi
İlgili Haberler

Kayhan İşsever 5 Eylül 1950 de doğdu.Orta ve Lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde tamamladı.1968de girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümünden 1972 yılında birincilikle mezun oldu.1973 yılında aynı üniversiteden Petrol Mühendisliğinde Yüksek Lisans (Msc) aldı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO)nın açtığı sınavı kazanarak gittiği Amerika Birleşik devletlerinde Syracuse Üniversitesinde eğitimine devam ederek 1975 senesinde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmasında Yüksek Lisans ( Msc) alarak yurda döndü.

1975 yılında rezervuar mühendisi olarak işe başladığı TPAO da birçok önemli projede yer aldıktan sonra TPAO’nun en büyük projesi olan B.Raman CO2 enjeksiyonu projesinin proje müdürlüğünü yaptı.1994de Üretim Grubu Başkanlığına getirildi.Türkiye’deki ilk off-shore üretimini gerçekleştirdi.TPAO nun uluslararası iştirakları olan Kazakturkmunay ,Etipco ve Turkish Petroleum İnternational şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.
1980 -1985 yılları arasında Orta Doğu Teknik Ünivesitesi Petrol ve Dogal Gaz Mühendisliği bölümünde part time instructor olarak Petroleum Production Engineering ve Reservoir Simulation derslerini verdi.

Bu dönemde birçok uluslararası Kongre ve Seminerlere katıldı 20 civarında tebliği uluslararası yayınlarda yer aldı 50den fazla kişi tarafından refere edildi.
1998de kendi isteği ile TPAO dan emekli olduktan sonra, özel sektörde aralıksız 18 sene petrol , doğal gaz ve enerji projelerinde Proje Müdürü ,Danışman ve Direktör olarak görev aldı.Bitirdiği işler arasında doğal gaz boru hatları, yer altı gaz depolama tesisleri.ve termik santrallar bulunmaktadır. Son olarak Hindistan’da büyük bir petrokimya tesisinin yapımında Proje Direktörü olarak çalıştı.

Petrol ve Doğal Gaz Üretim Tesisleri ,Rezervuar Simulasyonu, Yeraltı Gaz Depolama ,Boru Hatları ve Proje Yönetimi konuları ihtisas alanlarıdır.