Prof. Dr. Terin ADALI
Prof. Dr. Terin ADALI
Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Prof. Dr. Terin Adalı Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümünde, 2007 yılında tamamlamıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine 2009 yılında Yardımcı Doç. Dr. olarak katılıp, 2014 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne Doçent, 27 Ekim 2020 tarihinde Prof. Dr. olarak atanmıştır. Aktif olarak YDÜ – Mükemmelliyet Merkezi – Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir. Sabancı Üniversitesi, SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde misafir araştırmacı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Terin Adalı, International Journal of Biological Macromolecules (Elsevier Yayınevi, Etki Faktörü = 5.02) ve Carbohydrate Polymer (Elsevier Yayınevi, Etki Faktörü = 7.182) dergisi partneri Carbohydrate Polymer Technologies and Applications dergilerinde editörler kurul üyesi görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Terin Adalı, pekçok Yüksek Lisans, Doktora tezinde danışman veya ortak danışman olarak çalışmış ve çalışmaktadır. Araştırma alanları, doğal kaynaklardan elde edilen kimyasalların sentez, karakterizasyon ve biyouyumluluğudur. Pekçok araştırma projesinde yönetici ve araştırıcı olarak görev yapmaktadır.