Prof. Dr. Ayşe Günay KİBARER
Prof. Dr. Ayşe Günay KİBARER
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Biyomühendislik Bölüm Başkan Vekili
İlgili Haberler

Prof. Dr. Ayşe Günay Kibarer Lisans derecesini 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümünden aldı. Aynı bölümde, akrilik monomerlerin plazma polimerizasyonu üzerine yürüttüğü çalışmalarını Türkiye’ de ilk kez gerçekleştirerek 1982 yılında Y. Lisansını tamamladı. 1983 yılında Fulbright ABD bursuyla ödüllendirildi ve Prof. Dr. William J. Bailey tarafından Maryland Üniversitesi’ne, College Park, ABD, ön doktora çalışmaları için araştırma grubuna katılmak üzere davet edildi. Aynı zamanda Prof. Dr. Barbara Walters’ın öğretim asistanı olarak çalıştı. 1984 yılında ODTÜ’ ye geri döndü ve 1989 yılında doktorasını tamamladı. Diyaliz makinesinin yerini alacak, enzim immobilize edilmiş ve plazma polimerizasyonu ile kaplanmış biyouyuşur aktif karbon tanecikleri içeren hemoperfüzyon kolonunun hazırlanmasında dünyada ilktir. Çalışma kolondaki difüzyon sürecinin matematiksel modellemesini de içermektedir. Daha sonra aynı bölümde davetli profesör Zakir Rzayev ile yük transfer kompleks radikal terpolimerizasyon üzerine doktora sonrası çalışmalarını yürüttü. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümünde yeni kurulan Biyoteknoloji Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı ve orada vizyonu tamamen değişerek mikroorganizmalara ilişkin çalışmalara yöneldi. 1996 yılında doçentliğini aldıktan sonra, 1997 yılında aynı üniversitenin Kimya Bölüm Başkanı tarafından davet edildi. Doçentlik kadrosuna atanarak çalışmalarını sentetik polimerlerin mikrobiyal ve enzimatik degradasyonu, fenol türevlerinin enzimatik oksidatif polimerizasyonu üzerine yürüttü. Alfa-naftolün enzimatik polimerizasyonu ile kinetik modellemesini yine dünyada ilk olarak gerçekleştirdi. 2001 yılında yine Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümünde profesörlük kadrosu verildi. 2008 yılında Akron Üniversitesi, OH, ABD tarafından misafir öğretim üyesi olarak davet edildi. Polimer Bilimi ve Polimer Mühendisliği Bölümlerinde, sırasıyla, enzimatik kataliz ile fonksiyonel polimerlerin hazırlanma süreçleri ve raft polimerizasyon ile nanokompozit boyaların ve kaplamaların hazırlanması ve formülasyonu üzerinde çalıştı. 2010 yılında sabatikal izniyle ayrıldığı Hacettepe Üniversitesine geri dönerek kopolimer /raft ajan / organosilikat nanoyapıların hazırlanması ve benzeri olmayan polimer organokil biyopolimer nanokompozit karışımların oluşturulması üzerine çalışmalarını yürüttü. Yakın zamanda (2018 / Şubat) Yakın Doğu Üniversitesine tam zamanlı profesör olarak atanmış olup Biyomedikal Mühendisliğinde çalışmaya başlamıştır.

Başlıca araştırma ilgi alanları soğuk plazma ve altın nanoparçacıkları ile kanser terapi, enzim üretimi için mikroorganizma immobilizasyonu, enzim immobilizasyonu, mikrotaşıyıcıların raft polimerizasyon tekniği ile mimari sentezi, antitümör aktivite için nankompozit hazırlanması ve uzay uygulamaları için geniş sıcaklık aralığında çalışacak katı eriyikte nanokompozit yapıştırıcı tasarımıdır.